+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 01.04.2021 15:18
până la 07.04.2021 16:00
2
Propunerea ofertelor
de la 07.04.2021 16:00
până la 13.04.2021 16:00
a rămas 1 zi
3
Licitaţie
14.04.2021 15:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 600 000 MDL
Perioada clarificărilor: 1 apr 2021, 15:18 - 7 apr 2021, 16:00
Perioada de depunere a ofertelor: 7 apr 2021, 16:00 - 13 apr 2021, 16:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
în conformitate cu caietul de sarcini
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Codul fiscal/IDNO
1006601000196
Adresa
MD-2059, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Petricani 19
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Alexandru Botan
Telefonul de contact
022259610
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
1 apr 2021, 15:18
Data ultimilor modificări
7 apr 2021, 14:15
Achizitii.md ID
21038027
CPV
50600000-1 - Servicii de reparare şi de întreţinere a materialelor de securitate şi apărare
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
declaratie_ro.doc
Documentele la ofertă
declaratie
1.04.21 15:18
caiet de sarcini.pdf caiet de sarcini.pdf
Documentele la ofertă
caiet de sarcini
1.04.21 15:18
duae_ro_actualizat.doc
Documentele la ofertă
duae
1.04.21 15:18
documentatia_standard_cop .docx
Documentele la ofertă
documentația standard
1.04.21 15:18
anunt de participare.pdf anunt de participare.pdf
Documentele la ofertă
anunt de participare
1.04.21 15:18
Data:
7 apr 2021, 14:15
Subiectul întrebării:
Cu referire la perioada de garanție pentru serviciile prestate
Întrebare:
Vă rugăm să confirmați că garanția de minim 1 an se acordă exclusiv pentru serviciile prestate, echipamentele proprietate a autorității contractante nefăcând obiectul acestei cerințe de garanție.
Răspuns (7 apr 2021, 15:37):
Garanția se acordă pentru servicii, echipamentele proprietate a autorității contractante nefăcând obiectul acestei cerințe de garanție.
Data:
7 apr 2021, 14:16
Subiectul întrebării:
Aferent cerinței privind certificarea „Dimetra X-Core configurare și troubleshooting”
Întrebare:
Având în vedere cerința privind certificarea „Dimetra X-Core configurare și troubleshooting” pentru a nu limita accesul operatorilor economici certificați pentru instalare, configurare și troubleshooting, pentru rețele de radiocomunicații TETRA, vă rugăm să acceptați, la momentul depunerii candidaturii, o declarație pe proprie răspundere, conform căreia, în cazul în care suntem desemnați câștigători, pentru îndeplinirea activităților descrise în caietul de sarcini, vom utiliza personal certificat, autorizat de producătorul stațiilor de bază Motorola MTS2/MTS4, care fac obiectul prezentei achiziții.
Răspuns (7 apr 2021, 15:58):
Personal certificat, autorizat de producătorul stațiilor de bază Motorola MTS4/MTS2 ~ asta și înseamnă ca inginerul implicat in realizarea sarcinilor deține certificatele cerute de noi. Totodată, este necesar ca la etapa de evaluare a ofertei, autoritatea contractantă sa fie sigură ca agentul economic dispune de personal calificat pentru îndeplinirea sarcinilor menționate în caietul de sarcini.
Data:
7 apr 2021, 14:17
Subiectul întrebării:
Aferent „Serviciilor de instalare la cheie a sistemului”
Întrebare:
Vă rugăm să confirmați că prin „Servicii de instalare la cheie a sistemului” se înțelege exclusiv instalarea și configurarea componentelor menționate la punctul 3.
Răspuns (7 apr 2021, 15:39):
Servicii de instalare la cheie se refera la punctul 3.
Data:
7 apr 2021, 14:19
Subiectul întrebării:
cu referire la certificarea „MTS4/2 instalare, configurare și troubleshooting”
Întrebare:
Având in vedere descrierea activităților din cadrul mentenanței preventive si corective, vă rugăm să acceptați ca suficienta certificarea „MTS4/2 instalare, configurare și troubleshooting”. Motivăm această solicitare prin faptul că singurele activități care ar presupune interacțiunea directă cu sistemul Dimetra X-Core ar fi înlocuirea celor 2 site-controller-e și a celor 6 BR-uri. Această interacțiune constă în configurarea cheilor de criptare în echipamentele nou instalate, operațiune care trebuie efectuată doar de administratorul rețelei din considerente de securitate a întregii infrastructuri. Astfel această operațiune nu poate fi îndeplinită în mod legal de un prestator de servicii civil și astfel cerificarea „Dimetra X-Core configurare și troubleshooting” devine irelevantă.
Răspuns (7 apr 2021, 15:55):
O parte din acțiunile descrise la punctul 2 si cele menționate de dumneavoastră la punctul 3, necesită interacțiunea cu sistemul Dimetra X-Core, astfel nu se accepta doar certificarea „MTS4/2 instalare, configurare și troubleshooting”.
Data:
7 apr 2021, 14:22
Subiectul întrebării:
Referitor la echipamentele utilizate pentru realizarea mentenanței corective
Întrebare:
Vă rugăm să confirmați faptul că echipamentele utilizate pentru realizarea mentenanței corective sunt furnizate de către autoritatea contractantă.
Răspuns (7 apr 2021, 15:41):
Echipamentele utilizate pentru realizarea mentenanței corective vor fi furnizate de IGPF.
Data:
7 apr 2021, 14:25
Subiectul întrebării:
Referitor la Punct.3. Activități minime efectuate la mentenanța corectivă:
Întrebare:
Activități minime efectuate la mentenanța corectivă: • Instalarea și configurarea site-controler — 2 buc, • Instalarea și configurarea BR-urilor — 6 buc, • Instalarea și configurarea FAN Kit-urilor —2 buc, • Instalarea și configurarea PSU-urilor — 2 -buc. • Instalarea și configurarea Hybrid Combiner — 5 buc. Vă rugăm să confirmați că orice alte activități sau majorarea cantităților acestora față de cele enumerate la pct.3, nu fac obiectul prezentului contract.
Răspuns (7 apr 2021, 15:42):
Alte activități nu fac obiectul prezentului contract.
Data:
7 apr 2021, 14:26
Subiectul întrebării:
Punct.2. Activități minime efectuate la mentenanța preventivă.
Întrebare:
Vă rugăm să confirmați că orice alte activități în afară de cele enumerate la pct.2, nu fac obiectul prezentului contract.
Răspuns (7 apr 2021, 15:43):
IGPF a cerut doar minimul necesar de activități ce urmează a fi efectuate.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".