+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 24.03.2021 14:41
până la 02.04.2021 17:00
2
Propunerea ofertelor
de la 02.04.2021 17:00
până la 07.04.2021 08:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 213 700 MDL
Perioada clarificărilor: 24 mart 2021, 14:41 - 2 apr 2021, 17:00
Perioada de depunere a ofertelor: 2 apr 2021, 17:00 - 7 apr 2021, 8:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Amenajarea spațiului din str. A. Mateevici presupune reconstrucția trotuarului, repoziționarea fântânilor (canalizare, apeduct), lucrări de terasament, reamplasarea sistemului de iluminat public pe str. A. Mateevici, com. Stăuceni
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primaria comunei Stauceni
Codul fiscal/IDNO
1007601009990
Adresa
4839, MOLDOVA, mun.Chişinău, s.Stăuceni, Alexei Mateevici
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Alexandr VORNICU
Telefonul de contact
022326670
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
24 mart 2021, 14:41
Data ultimilor modificări
2 apr 2021, 12:53
Achizitii.md ID
21037649
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
Duae_trotuar str. A. Mateevici.doc
Specificaţie tehnică
Document unic de achiziţii european – document, prevăzut de art. 20 din Legea nr. 131 din 03.07.2015, furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor, ce constă în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.
24.03.21 14:41
Caiet de sarcini trotuar str. A. Mateevici total.rtf
Documentele la ofertă
Doment în format Word. Document ce conține tipurile și volumele de lucrări, în baza cărora este elaborată propunerea tehnică.
24.03.21 14:41
Documentatia_standard_lucrari_trotuar str. A. Mateevici.pdf Documentatia_standard_lucrari_trotuar str. A. Mateevici.pdf
Documentele la ofertă
Document care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţele sau elementele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către ofertanţi/candidaţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile.
24.03.21 14:41
Caiet de sarcini trotuar str. A. Mateevici total.pdf Caiet de sarcini trotuar str. A. Mateevici total.pdf
Specificaţie tehnică
Document ce conține tipurile și volumele de lucrări, în baza cărora este elaborată propunerea tehnică.
24.03.21 14:41
Anunt participare Lucrari trotuar str. A. Mateevici.pdf Anunt participare Lucrari trotuar str. A. Mateevici.pdf
Documentele la ofertă
Anunțul de participare - document prevăzut de art. 29 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
24.03.21 14:41
Documentatia_standard_lucrari_trotuar str. A. Mateevici.docx
Documentele la ofertă
Document format Word. Document care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţele sau elementele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către ofertanţi/candidaţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile.
24.03.21 14:41
Data:
2 apr 2021, 12:53
Subiectul întrebării:
clarificări la caietul de sarcini
Întrebare:
Bună ziua. Conform poz. 36 din caietul de sarcini DE10C, sunt indicate borduri 300.60.20. Solicităm clarificarea acestei poziții, și prezentarea mai multor detalii. Ce ține de stâlpii din capitolul Iluminare, nu este clar dacă stâlpii sunt existenți, adică cei demontați vor fi montați la loc?
Răspuns (2 apr 2021, 14:24):
Bună ziua, la poziția nr. 36 din Caietul de sarcini este specificat: ”Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР300.60.20, pe fundație de beton 30x15 cm”. Ceea ce înseamnă că dimensiunile bordurilor sunt de 300 cm lungime, 60 cm înălțime și 20 cm grosime. Aceste borduri, mai înalte decât cele de la poziția precedentă, sunt necesare pentru o anumită porțiune de drum, unde se formează un debit de ape pluviale mai mare și se redirecționează către sistemul de scurgere a apelor pluviale. Cu referire la piloni: este prevăzută strămutarea celor existenți. Suplimentar, menționăm despre cerința de la subpunctul 27 (în tabel) de la pct. 15 al Anunțului de participare (criteriile de calificare) privind solicitarea vizitei în teren, unde operatorii economici vor putea lua cunoștință de obiectul lucrărilor, documentația de proiect și preciza mai multe detalii. În context, vă comunicăm despre stabilirea vizitei în teren pentru data de 05 aprilie 2021, ora 10.00.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".