+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 110 666,67 MDL
Perioada clarificărilor: 4 mart 2021, 15:09 - 5 mart 2021, 15:30
Perioada de depunere a ofertelor: 5 mart 2021, 15:30 - 11 mart 2021, 15:30

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Utilaj frigorific REPETAT
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. N. Testemiteanu 29
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Tatiana Bulat
Telefonul de contact
022403697
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
4 mart 2021, 15:09
Data ultimilor modificări
8 apr 2021, 11:13
Achizitii.md ID
21036903
CPV
39711130-9 - Frigidere
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Lot 2. Utilaj frigorific
Buget: 100000.0 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Lot 1. Utilaj frigorific
Buget: 10666.67 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Lot 2. Utilaj frigorific
Data:
5 mart 2021, 09:04
Subiectul întrebării:
Documente Obligatorii
Întrebare:
Buna ziua. In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE): "p.111. .......... instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta pentru echipament, care cade sub incidenta acestui Regulament, rugam sa ne informati despre obligatiunea de a detine un astfel de numar pentru potentialii ofertanti. Multumim anticipat.
Răspuns (5 mart 2021, 09:13):
Bună ziua, consultați atent Anunțul de participare la prezenta procedura - pct. 11 spct. 6. În Anunț este specificată informația referitor la Lista producătorilor EEE. O zi bună!
Data:
5 mart 2021, 10:38
Subiectul întrebării:
Lista producătorilor EEE
Întrebare:
stimate AC, nu limitati accesul operatorilor economici la procedura de achiziție, fiindca conform LP131/2015 art. 24 al. (2) În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, AC are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului; iar vizind art. 37 al. (9) voi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici. respectiv daca se va prezenta aviz sanitar, certificate de conformitate si/sau ISO care confirma responsabilitatea fata de mediul inconjurator, de la producatori, furnizor sau dealer local - sunteti obligati sa il acceptati.
Răspuns (5 mart 2021, 15:28):
Prevederile art. 17 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice reglementează „Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În funcţie de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, şi de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum şi documentele-suport, prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.” Menționăm că prevederile HG 212/2018 sunt obligatorii, inclusiv pentru Autoritățile contractante la desfășurarea procedurilor de achiziții. Or, pct. 111 din Hotărârea menționată prevede expres „"....... instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare”.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".