+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 01.03.2021 16:50
până la 15.03.2021 11:30
2
Propunerea ofertelor
de la 15.03.2021 11:30
până la 01.04.2021 13:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 3 095 000 MDL
Perioada clarificărilor: 1 mart 2021, 16:50 - 15 mart 2021, 11:30
Perioada de depunere a ofertelor: 15 mart 2021, 11:30 - 1 apr 2021, 13:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Achiziționarea și implementarea integrală a soluției de preluare a amprentelor digitale și palmare de la conducătorii auto și a echipamentului tehnic necesar realizării acestui obiectiv, în baza dezvoltării sistemului informațional „AFIS”
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri nr.42
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Mariana Ciobanu
Telefonul de contact
078882830
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
1 mart 2021, 16:50
Data ultimilor modificări
4 mart 2021, 11:36
Achizitii.md ID
21036770
CPV
48600000-4 - Pachete software pentru baze de date şi operare
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
termeni de referinta_20.01.21 (1).doc
Documentele la ofertă
Caietul de sarcini
1.03.21 16:50
aviz age.pdf aviz age.pdf
Documentele la ofertă
Aviz de la Agenția Guvernare Electronică
1.03.21 16:50
documentatia_standard_bunuri (2).semnat.pdf documentatia_standard_bunuri (2).semnat.pdf
Documentele la ofertă
Documentația Standard
1.03.21 16:54
duae_ro_0 (5).semnat.pdf duae_ro_0 (5).semnat.pdf
Documentele la ofertă
Documentul Unic de Achiziții European
1.03.21 16:54
anunt_de_participare final.semnat (1).pdf anunt_de_participare final.semnat (1).pdf
tenderNotice
Anunț de participare
4.03.21 11:36
Achiziționarea și implementarea integrală a soluției de preluare a amprentelor digitale și palmare de la conducătorii auto și a echipamentului tehnic necesar realizării acestui obiectiv, în baza dezvoltării sistemului informațional „AFIS”
Data:
2 mart 2021, 09:44
Subiectul întrebării:
Documente obligatorii
Întrebare:
Buna ziua. In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE): "p.111. .......... instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta pentru echipamen (calculatoare &scanner)t, care cade sub incidenta acestui Regulament, rugam sa ne informati despre obligatiunea de a detine un astfel de numar pentru potentialii ofertanti. Multumim anticipat.
Răspuns (2 mart 2021, 10:28):
Bună ziua! Autoritatea contractantă în documentația de atribuire nu a solicitat numărul de înregistrare din Lista producătorilor
Achiziționarea și implementarea integrală a soluției de preluare a amprentelor digitale și palmare de la conducătorii auto și a echipamentului tehnic necesar realizării acestui obiectiv, în baza dezvoltării sistemului informațional „AFIS”
Data:
2 mart 2021, 14:27
Subiectul întrebării:
Documente obligatorii
Întrebare:
Era o intrebare/solicitare. Va rugam sa introduceti acest document ca obligatoriu pentru potentialii ofertantii, reesind din prevederile HG 212/2018 p.111 si faptul ca in cadrul licitatiei se solicita echipament, care cade sub incidenta acestuia.
Răspuns (4 mart 2021, 11:41):
În anunțul de participare s-a solicitat operatorii economici, interesați să depună oferte, vor indica în ofertă numărul de înregistrare din „Lista producătorilor”, conform art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (în continuare - Regulament), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, producătorii/distribuitorii de EEE au obligația de a se înregistra în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”.
Data:
12 mart 2021, 16:11
Subiectul întrebării:
Lista producători/distribuitori EEE
Întrebare:
Va Rugam respectuos să confirmați că se acceptă Declarația pe propria răspundere a Operatorului Economic cu privire la asumarea obligației de aderare și includere a companiei în „Lista producătorilor”, conform art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile și Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, în contextul în care dosarul companiei este la etapa de înregistrare.
Răspuns (15 mart 2021, 11:26):
În cazul în care dosarul companiei este la etapa de înregistrare, autoritatea contractantă accepta declarație pe propria răspundere.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".