+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 22.02.2021 16:18
până la 09.03.2021 09:00
2
Propunerea ofertelor
de la 09.03.2021 09:00
până la 24.03.2021 10:00
3
Licitaţie
de la 25.03.2021 14:00
până la 25.03.2021 14:28
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 2 343 833,33 MDL
Perioada clarificărilor: 22 febr 2021, 16:18 - 9 mart 2021, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 9 mart 2021, 9:00 - 24 mart 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

achiziționarea echipamentelor de radiocomunicatii în standard TETRA conform caietului de sarcini
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2028, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 65 A
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Tiutiunnicov Rodica
Telefonul de contact
068928555
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
22 febr 2021, 16:18
Data ultimilor modificări
23 febr 2021, 9:44
Achizitii.md ID
21036523
CPV
32500000-8 - Echipament de telecomunicaţii
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
documentatia_standard_bunuri.docx
Documentele la ofertă
clarificări pentru ofertanți
22.02.21 16:18
anunt_de_participare_tetra (1).doc
tenderNotice
invitație pentru ofertanți
23.02.21 09:03
duae.doc
Criterii de eligibilitate
criterii de eligibilitate
23.02.21 09:03
Terminale radio Portabile TETRA
Data:
23 febr 2021, 09:44
Subiectul întrebării:
Documente Obligatorii
Întrebare:
Buna ziua. In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE): "p.111. .......... instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta pentru echipament, care cade sub incidenta acestui Regulament, rugam sa ne confirmati solicitarea obligatorie a unui astfel de certificat pentru potentialii ofertanti. Multumim anticipat.
Răspuns (23 febr 2021, 16:38):
Buna ziua. Vă mulțumim pentru întrebare, urmare Vă informăm că : În conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE), "111. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." și conform comunicatului Agentiei Achizitii Publice din 10/09/2020 https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-cerin%C8%9Bele-fa%C8%9B%C4%83-de-operatorii-economici-care-v%C3%AEnd-%C5%9Fisau-import%C4%83-produse-de Beneficiarul licitatiei ARE OBLIGATIA de a solicita de la ofertant numarul de înregistrare în Lista Producatorilor EEE. Reesind din faptul compania D-ra urmează să participe la Licitatii pentru Echipament Electric si Electronic, care cade sub incidenta acestui Regulament, va trebui să se regăsească obligatoriu în această listă - „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html). Înregistrarea producătorilor/distribuitorilor în „Lista producătorilor” presupune și obținerea autorizației (de mediu) la desfășurarea activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorilor, care le oferă dreptul producătorilor/distribuitorilor de comercializare a EEE și întreprinderea măsurilor pentru implementarea Regulamentului. În acest mod, potrivit pct. 111 din Regulament, agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din „Lista producătorilor”. Astfel, autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” (a se vedea mai sus link-ul către listă) drept dovadă a conformării reglementărilor de mai sus. Este de menționat că, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în „Lista producătorilor”, iar nerespectarea prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 din Codul Contravențional al Republicii Moldova.
Data:
4 mart 2021, 09:38
Subiectul întrebării:
Terminale Portabile, Servicii de date
Întrebare:
Buna ziua, Va rugam sa confirmati daca se accepta comenzi AT set partial.
Răspuns (4 mart 2021, 16:13):
DA- se acceptă - comenzi AT set partial.
Data:
4 mart 2021, 09:43
Subiectul întrebării:
Terminale Portabile, Specificatii GPS
Întrebare:
Buna ziua, Va rugam sa confirmati daca se accepta configuratia cu suport GPS autonom sau asistat.
Răspuns (4 mart 2021, 16:13):
DA- se acceptă - configuratia cu suport GPS autonom sau asistat.
Data:
4 mart 2021, 09:46
Subiectul întrebării:
Terminale Mobile, accesorii la terminale
Întrebare:
Buna ziua, Va rugam sa confirmati daca se accepta Antena auto omnidirecțională RF cu VSWR< 1,7 în banda de interes.
Răspuns (4 mart 2021, 16:14):
Nu - se acceptă - Antena auto omnidirecțională RF cu VSWR< 1,7 în banda de interes. Parametrul tehnic solicitat în caietul de sarcină rămîne nemodificat. Motivația: Modificarea parametrului tehnic solicitat și anume - VSWR <1,5 prin VSWR< 1,7 – influențează negativ asupra capacității emitere-recepție a semnalului (va micșora suprafața de acoperire a stației).
Data:
4 mart 2021, 14:40
Subiectul întrebării:
Terminale portabile, accesorii la terminale
Întrebare:
Buna ziua. Va rugam sa confirmati ca se doreste achizitionarea doar a incarcatorului de tip incarcator de birou cu posibilitate de incarcare statie plus acumulator separat, deoarece articolul Incărcător acumulator (priză EU) apare de 2 ori in lista accesoriilor. Multumim anticipat.
Răspuns (4 mart 2021, 16:14):
DA- confirmăm. – la compartimentul - Terminale portabile, accesorii la terminale - se solicită livrarea a unui singur (1) încărcător de birou cu posibilitate de încarcare statie cu priză de Tip EU, (priză EU acumulator) Da, precum și a unui singur (1) acumulator separat. Menționarea care se regăsește repetat cu privire la cele menționate supra rugăm a fi considerată o greșeală mecanică de tipar.
Data:
8 mart 2021, 14:56
Subiectul întrebării:
Terminale radio Mobil TETRA
Întrebare:
Buna ziua, va rugam sa confirmati ca la compartimentul Terminale radio Mobil TETRA, valoarea estimata (pretul echipamentelor) nu include si sericiile de instalare a terminalelor TETRA mobile. Multumim.
Răspuns (8 mart 2021, 21:47):
Solicitarea de modificare a parametrilor și condițiilor tehnice stipulați în caietului de sarcină este inadmisibilă și nu se se accept. Astfel, Răspuns : La compartimentul Terminale radio Mobil TETRA, valoarea estimată (pretul echipamentelor) VA INCLUDE și serviciile de instalare a terminalelor TETRA mobile.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".