+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 22.02.2021 17:19
până la 05.03.2021 00:00
a rămas 1 zi
2
Propunerea ofertelor
de la 05.03.2021 00:00
până la 10.03.2021 00:00
3
Licitaţie
10.03.2021 14:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 14 600 000 MDL
Perioada clarificărilor: 22 febr 2021, 17:19 - 5 mart 2021, 0:00
Perioada de depunere a ofertelor: 5 mart 2021, 0:00 - 10 mart 2021, 0:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
Ținînd cont de specificul și complexitatea executării lucrărilor, rugăm să aplice la procedura de achiziție doar operatorii economici care dețin experiență în domeniul construcțiilor metalice supraetajate din profile tip HEA, prin buloane de ancoraj, joncțiuni și îmbinări ale construcției metalice prin buloane de înaltă rezistență, inclusiv care dețin personal de specialitate cu experiență adecvată. Operatorii economici vor putea face cunoștință cu proiectul tehnic printr-o solicitare la adreaa de email achizitii.usm@gmail.com.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Universitatea de Stat din Moldova
Codul fiscal/IDNO
1006600064263
Adresa
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Alexe Mateevici 60
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Elena Calmîș
Telefonul de contact
022241240
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
22 febr 2021, 17:19
Data ultimilor modificări
28 febr 2021, 21:29
Achizitii.md ID
21036468
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Lista loturilor
Lot 2
Buget: 3216000.0 MDL
Activ
Lot 1
Buget: 11384000.0 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
Caiet de sarcini.pdf Caiet de sarcini.pdf
Documentele la ofertă
22.02.21 17:21
Factori de evaluare.pdf Factori de evaluare.pdf
Documentele la ofertă
22.02.21 17:21
DUAE.docx
Documentele la ofertă
22.02.21 17:23
F4.1 - Lot 2.docx
Documentele la ofertă
22.02.21 17:28
F4.2 - Lot 2.docx
Documentele la ofertă
22.02.21 17:28
Documentatia standard bunuri - Lot 2.docx
Documentele la ofertă
22.02.21 17:36
Documentatia standard lucrari - Lot 1.docx
Documentele la ofertă
25.02.21 10:49
Anunt de participare.pdf Anunt de participare.pdf
tenderNotice
28.02.21 21:29
Lot 2
Data:
23 febr 2021, 09:54
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Buna ziua. In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE): "p.111. .......... instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta pentru echipament electric, care cade sub incidenta acestui Regulament, rugam sa ne informati despre obligatiunea de a detine un astfel de numar pentru potentialii ofertanti
Răspuns (24 febr 2021, 17:37):
Bună ziua. Numărul de înregistrare din Lista producătorilor va fi solicitat în corespundere cu prevederile legislației. Mulțumim pentru clarificare.
Data:
23 febr 2021, 11:03
Subiectul întrebării:
Termenii stabiliti de lege
Întrebare:
Termenii de depunere sunt total gresite. Faceti modificarile cuvenite.
Răspuns (23 febr 2021, 11:09):
Bună ziua. Rugăm să fiți mai expliciți. Reformulați clarificarea/întrebarea pentru a putea reveni cu un răspuns corespunzător. Mulțumim.
Lot 1
Data:
25 febr 2021, 19:08
Subiectul întrebării:
documentatia de clarificare
Întrebare:
Înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor ... ? Documentatia data se adreseaza la LOT 1 ori pentru LOT 2 ,daca nu suntem producatori de produse supuse reglementărilor dar le procuram conform cerintelor tehnice ? Numărul de înregistrare din Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 212/2018. Clarificati va rog cine numai produce are dreptul de a participa la licitatie?Conform care Lege?
Răspuns (26 febr 2021, 11:02):
Bună ziua. Numărul de înregistrare din Lista producătorilor va fi solicitat în corespundere cu prevederile legislației. Referințe: HG nr. 212/2018 cu anexele corespunzătoare și SIA MD (https://siamd.gov.md/portal/producatori-deseuri.html). Mulțumim pentru întrebare.
Data:
26 febr 2021, 15:06
Subiectul întrebării:
documentatia de clarificare
Întrebare:
Solicitam sa explicati documentul ( Înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor) de ce se regaseste in lista documentelor de calificare ? Este prezentat la executarea lucrarii , procurarea echipamentului conform legii ?
Răspuns (28 febr 2021, 21:55):
Pentru echipamentele electrice și electronice (EEE), la solicitarea autorității contractante se va prezenta numărul de înregistrare a producătorului/distribuitorului EEE în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 212/2018. Referințe: • HG nr. 212/2018 cu anexele corespunzătoare, • SIA MD (https://siamd.gov.md/portal/producatori-deseuri.html), • comunicatul Agenției Achiziții Publice din 10.09.2020 (https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-cerin%C8%9Bele-fa%C8%9B%C4%83-de-operatorii-economici-care-v%C3%AEnd-%C5%9Fisau-import%C4%83-produse-de). Mulțumim pentru clarificare.
Lot 1
Data:
1 mart 2021, 16:43
Subiectul întrebării:
documentatia de clarificare
Întrebare:
Pentru LOT 1 sunt necesare aceste formulare :Specificații tehnice (F4.1) Specificații de preț (F4.2) ???
Răspuns (1 mart 2021, 18:16):
Formularele F4.1 si F4.2 sunt necesare doar pentru lotul 2, totodata se vor anexa si devizele corespunzatoare.
Lot 1
Data:
1 mart 2021, 16:51
Subiectul întrebării:
documentatia de clarificare
Întrebare:
Certificat de atribuire a contului bancar este indicat anul 2019-2021 ,precizati va rog, din anul 2019 la toti 3 ani consecutiv ori este suficient anul 2021?
Răspuns (1 mart 2021, 18:26):
Certificatul de atribuire a contului bancar să fie eliberat recent, dar nu mai vechi de 2019.
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".