+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 22.02.2021 17:19
până la 07.03.2021 17:22
2
Propunerea ofertelor
de la 07.03.2021 17:22
până la 12.03.2021 17:22
au rămas 4 zile
3
Licitaţie
15.03.2021 14:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 14 600 000 MDL
Perioada clarificărilor: 22 febr 2021, 17:19 - 7 mart 2021, 17:22
Perioada de depunere a ofertelor: 7 mart 2021, 17:22 - 12 mart 2021, 17:22

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
Ținînd cont de specificul și complexitatea executării lucrărilor, rugăm să aplice la procedura de achiziție doar operatorii economici care dețin experiență în domeniul construcțiilor metalice supraetajate din profile tip HEA, prin buloane de ancoraj, joncțiuni și îmbinări ale construcției metalice prin buloane de înaltă rezistență, inclusiv care dețin personal de specialitate cu experiență adecvată. Operatorii economici vor putea face cunoștință cu proiectul tehnic printr-o solicitare la adreaa de email achizitii.usm@gmail.com.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Universitatea de Stat din Moldova
Codul fiscal/IDNO
1006600064263
Adresa
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Alexe Mateevici 60
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Elena Calmîș
Telefonul de contact
022241240
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
22 febr 2021, 17:19
Data ultimilor modificări
28 febr 2021, 21:29
Achizitii.md ID
21036468
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Lista loturilor
Lot 2
Buget: 3216000.0 MDL
Activ
Lot 1
Buget: 11384000.0 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
Caiet de sarcini.pdf Caiet de sarcini.pdf
Documentele la ofertă
22.02.21 17:21
Factori de evaluare.pdf Factori de evaluare.pdf
Documentele la ofertă
22.02.21 17:21
DUAE.docx
Documentele la ofertă
22.02.21 17:23
F4.1 - Lot 2.docx
Documentele la ofertă
22.02.21 17:28
F4.2 - Lot 2.docx
Documentele la ofertă
22.02.21 17:28
Documentatia standard bunuri - Lot 2.docx
Documentele la ofertă
22.02.21 17:36
Documentatia standard lucrari - Lot 1.docx
Documentele la ofertă
25.02.21 10:49
Anunt de participare.pdf Anunt de participare.pdf
tenderNotice
28.02.21 21:29
Lot 2
Data:
23 febr 2021, 09:54
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Buna ziua. In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE): "p.111. .......... instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta pentru echipament electric, care cade sub incidenta acestui Regulament, rugam sa ne informati despre obligatiunea de a detine un astfel de numar pentru potentialii ofertanti
Răspuns (5 mart 2021, 17:22):
Răspunsul a fost oferit mai sus.
Lot 2
Data:
23 febr 2021, 09:54
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Buna ziua. In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE): "p.111. .......... instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta pentru echipament electric, care cade sub incidenta acestui Regulament, rugam sa ne informati despre obligatiunea de a detine un astfel de numar pentru potentialii ofertanti
Răspuns (24 febr 2021, 17:37):
Bună ziua. Numărul de înregistrare din Lista producătorilor va fi solicitat în corespundere cu prevederile legislației. Mulțumim pentru clarificare.
Data:
23 febr 2021, 11:03
Subiectul întrebării:
Termenii stabiliti de lege
Întrebare:
Termenii de depunere sunt total gresite. Faceti modificarile cuvenite.
Răspuns (23 febr 2021, 11:09):
Bună ziua. Rugăm să fiți mai expliciți. Reformulați clarificarea/întrebarea pentru a putea reveni cu un răspuns corespunzător. Mulțumim.
Lot 1
Data:
25 febr 2021, 19:08
Subiectul întrebării:
documentatia de clarificare
Întrebare:
Înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor ... ? Documentatia data se adreseaza la LOT 1 ori pentru LOT 2 ,daca nu suntem producatori de produse supuse reglementărilor dar le procuram conform cerintelor tehnice ? Numărul de înregistrare din Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 212/2018. Clarificati va rog cine numai produce are dreptul de a participa la licitatie?Conform care Lege?
Răspuns (26 febr 2021, 11:02):
Bună ziua. Numărul de înregistrare din Lista producătorilor va fi solicitat în corespundere cu prevederile legislației. Referințe: HG nr. 212/2018 cu anexele corespunzătoare și SIA MD (https://siamd.gov.md/portal/producatori-deseuri.html). Mulțumim pentru întrebare.
Data:
26 febr 2021, 15:06
Subiectul întrebării:
documentatia de clarificare
Întrebare:
Solicitam sa explicati documentul ( Înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor) de ce se regaseste in lista documentelor de calificare ? Este prezentat la executarea lucrarii , procurarea echipamentului conform legii ?
Răspuns (28 febr 2021, 21:55):
Pentru echipamentele electrice și electronice (EEE), la solicitarea autorității contractante se va prezenta numărul de înregistrare a producătorului/distribuitorului EEE în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 212/2018. Referințe: • HG nr. 212/2018 cu anexele corespunzătoare, • SIA MD (https://siamd.gov.md/portal/producatori-deseuri.html), • comunicatul Agenției Achiziții Publice din 10.09.2020 (https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-cerin%C8%9Bele-fa%C8%9B%C4%83-de-operatorii-economici-care-v%C3%AEnd-%C5%9Fisau-import%C4%83-produse-de). Mulțumim pentru clarificare.
Lot 1
Data:
1 mart 2021, 16:43
Subiectul întrebării:
documentatia de clarificare
Întrebare:
Pentru LOT 1 sunt necesare aceste formulare :Specificații tehnice (F4.1) Specificații de preț (F4.2) ???
Răspuns (1 mart 2021, 18:16):
Formularele F4.1 si F4.2 sunt necesare doar pentru lotul 2, totodata se vor anexa si devizele corespunzatoare.
Lot 1
Data:
1 mart 2021, 16:51
Subiectul întrebării:
documentatia de clarificare
Întrebare:
Certificat de atribuire a contului bancar este indicat anul 2019-2021 ,precizati va rog, din anul 2019 la toti 3 ani consecutiv ori este suficient anul 2021?
Răspuns (1 mart 2021, 18:26):
Certificatul de atribuire a contului bancar să fie eliberat recent, dar nu mai vechi de 2019.
Lot 2
Data:
3 mart 2021, 12:44
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Buna ziua. Rog sa specificati exact care sunt documentele obligatorii pentru aplicarea la lotul 2. In capitolul II (FDA) avem o lista de documente (formulare), iar in capitolul III avem cu totul alta lista. Totodata rog sa clarificati subpunctul 4 din punctul 3 al FDA, unde se solicita perioada de garantie a lucrarilor dupa procesul verbal, care se intocmeste respectiv dupa efectuarea lucrarilor - este vre-un formular aparte, sau el nu poate fi obligatoriu pentru cerinte de calificare si se intocmeste dupa efectuarea lucrarilor?! Multumesc anticipat!
Răspuns (4 mart 2021, 13:08):
Bună ziua. Pentru lotul 2, conform anunțului de participare, se va prezenta F4.1, F4.2 și devizele Form. 3, 5 și 7 corespunzător caietului de sarcini. Capitolul II din FDA conține la pct. 3 lista criteriilor și cerințelor de calificare solicitate în anunțul de participare, iar capitolul III conține formularele aprobate în documentația standard destinate să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei. Cu privire la perioada de garanție a lucrărilor care este obligatorie și se va prezenta odată cu oferta, rugăm să atrageți atenția la Anexa Formularului F3.1 a ofertei ce urmează a fi completată conform documentației standard pentru lucrări. Mulțumim pentru clarificări. O zi frumoasă și liniștită.
Data:
4 mart 2021, 17:56
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Buna ziua, rog sa concretizati: este obligatorie participarea la ambele loturi, or separarea achizitiei pe loturi are in vedere posibilitatea de a participa la un singur lot? Multumesc!
Răspuns (4 mart 2021, 18:22):
Bună seara. Da, este obligatorie participarea la ambele loturi, în caz contrar ofertantul va fi descalificat. Mulțumim.
Data:
6 mart 2021, 10:02
Subiectul întrebării:
documentatia de clarificare
Întrebare:
Buna ziua! Daca este obligatorie participarea la ambele loturi care a fost ideea de a deviza in LOT1 si LOT 2 ? Pentru fiecare lot in sistema are loc auction si este suma alocata . Legea indicati unde puteti descalifica daca se participa numai la un lot?
Răspuns (7 mart 2021, 17:15):
Cerintele autoritatii contractante sunt indicate in anuntul de participare si documentatia standard, cu anexele corespunzatoare. Multumim.
Data:
6 mart 2021, 10:52
Subiectul întrebării:
documentatia de clarificare (SUPLINIRE )
Întrebare:
LEGE Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice Articolul 372. Împărțirea pe loturi (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire. (2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului. (3) Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi. (4) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile. (5) Autoritatea contractantă are dreptul, chiar şi în cazul în care acceptă depunerea ofertelor pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant. (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în documentația de atribuire criteriile şi regulile obiective şi nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor ce vor fi atribuite aceluiaşi ofertant, în cazul în care, în urma aplicării criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decît numărul maxim admis. (8) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor şi atribuirea acestora aceluiaşi ofertant, dacă a precizat în anunţul de participare faptul că îşi rezervă dreptul de a face acest lucru şi a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite. (9) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinaţie de loturi luate în ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire prin raportare la loturile respective faţă de punctajul total obţinut de ofertele pentru loturile individuale în cauză luate separat. (10) Autoritatea contractantă efectuează evaluarea comparativă prevăzută la alin. (9) prin stabilirea, în primul rînd, a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire şi, apoi, prin compararea punctajului total astfel obţinut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinaţia de loturi respectivă, în ansamblu.
Răspuns (7 mart 2021, 17:17):
Va multumim pentru lamurirea intrebarii de mai sus.
Data:
6 mart 2021, 11:50
Subiectul întrebării:
documentatia
Întrebare:
Garantia bancara pe loturi separat? ori pu ambele loturi impreuna suma ? Documentatia pu loturi tot separat? DUAE se face dupa nr. Achizitii.md ID 21036468 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1613753172546 din 15.03.2021 ?Solicitam clarificari in documentatie
Răspuns (7 mart 2021, 17:18):
Garantia pentru oferta se depune in marime de 1% din suma ofertei. DUAE se completeaza conform formularului incarcat la procedura. Multumim.
Data:
6 mart 2021, 12:07
Subiectul întrebării:
documentatia (suplinire)
Întrebare:
In anuntul de participare va rog sa fie indicat conform LEGE Nr. 131 din 03.07.2015 , pu toti operatorii economici sa fie explicit daca solicitati un operator economic la ambele loturi.
Răspuns (7 mart 2021, 17:18):
Cerintele autoritatii contractante sunt indicate in anuntul de participare si documentatia standard, cu anexele corespunzatoare. Multumim.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".