+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 15.02.2021 15:59
până la 24.02.2021 12:00
2
Propunerea ofertelor
de la 24.02.2021 12:00
până la 04.03.2021 12:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 315 000 MDL
Perioada clarificărilor: 15 febr 2021, 15:59 - 24 febr 2021, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 24 febr 2021, 12:00 - 4 mart 2021, 12:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Pentru gestionarea financiară adecvată a proiectului, conformarea cu cerințele Contractului Grant și cu reglementările UE, este necesar de achiziționat servicii de audit pentru verificarea cheltuielilor proiectului. Auditorul va trebui să respecte cerințele legate de verificarea cheltuielilor, așa cum sunt prevăzute în Contractul Grant și în anexele sale.
Procesul de audit ar trebui să acopere evaluarea cheltuielilor tuturor partenerilor din cadrul proiectului și să acopere perioada dintre solicitările de plăți, 3 perioade de audit în total.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
Codul fiscal/IDNO
1013601000521
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri nr.42
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Mariana Ciobanu
Telefonul de contact
078882830
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
15 febr 2021, 15:59
Data ultimilor modificări
19 febr 2021, 16:41
Achizitii.md ID
21036262
CPV
79200000-6 - Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
b8o5_itt_simp_en_r.pdf b8o5_itt_simp_en_r.pdf
Documentele la ofertă
Instructions to tenderers
15.02.21 15:59
b8o2_contract_simp_en_r_ro.pdf b8o2_contract_simp_en_r_ro.pdf
Documentele la ofertă
Model de contract (traducere neoficială)
15.02.21 15:59
e3h8_expendverif_en_r_ro.pdf e3h8_expendverif_en_r_ro.pdf
Documentele la ofertă
Termeni de referință(traducere neoficială)
15.02.21 15:59
forms_tobe_submitted.zip
Documentele la ofertă
Formularele pentru operatorii economici
15.02.21 15:59
b8o3_contractnotice_simp_en_r.pdf b8o3_contractnotice_simp_en_r.pdf
Documentele la ofertă
Contract notice
15.02.21 15:59
b8d_annexigc_en.pdf b8d_annexigc_en.pdf
Documentele la ofertă
General conditions
15.02.21 15:59
b8o5_itt_simp_en_r_ro.pdf b8o5_itt_simp_en_r_ro.pdf
Documentele la ofertă
Instrucțiuni pentru ofertanți (traducere neoficială)
15.02.21 15:59
e3h8_expendverif_en_r.pdf e3h8_expendverif_en_r.pdf
Documentele la ofertă
Terms of reference for an expenditure verification of a grant contract - external action of the European Union
15.02.21 15:59
b8o3_contractnotice_simp_en_r_ro.pdf b8o3_contractnotice_simp_en_r_ro.pdf
Documentele la ofertă
Anunț de contractare (traducere neoficială)
15.02.21 15:59
b8d_annexigc_ro.pdf b8d_annexigc_ro.pdf
Documentele la ofertă
Condiții generale (traducere neoficială)
15.02.21 15:59
invitatia en_ev.semnat.pdf invitatia en_ev.semnat.pdf
Documentele la ofertă
Invitation to tender
15.02.21 15:59
b8o2_contract_simp_en_r.pdf b8o2_contract_simp_en_r.pdf
Documentele la ofertă
Draft Contract
15.02.21 15:59
invitatia en_ev_ro.semnat.pdf invitatia en_ev_ro.semnat.pdf
Documentele la ofertă
Invitație (traducere neoficială)
15.02.21 16:07
Data:
19 febr 2021, 16:41
Subiectul întrebării:
SA Audit Concret
Întrebare:
Referitor la punctul 4 din Instrucțiunea pentru ofrtanți rugăm să explicați, toate documentele anexate la oferta tehnică, cum ar fi licențele, certificatele, CV-urile, etc., pot fi anexate în limba de stat sau trebuie traduse în limba engleză? Nu este clar, ofertele depuse în plicuri separate (a se vedea clauza 8), iar clauza 8 prevede depunerea ofertelor în conformitate cu sistemul SIA RSAP? Vă rugăm să clarificați această situație?
Răspuns (21 febr 2021, 11:34):
Da, se accepta depunerea in limba de stat. Depunerea urmeaza sa respecte regulile SIA RSAP, oferta depusa electronic cu aplicarea semnaturii electronice pe fiecare document depus.
Data:
22 febr 2021, 09:17
Subiectul întrebării:
SA Audit Concret
Întrebare:
Referitor la pct. 7 din Service Contract Notice - The audit process shoul cover the expenditure evaluation all of the partners within the project and cover the period between the payments requests, total 3 audit periods. Ce se are în vedere? Cine va cistiga tenderul va efectua verificarea cheltuielilor tuturor partenererilor? Sau doar cheltuielile Serviciului Tehnologii informationale a MAI? De asemenea Statement of Exclusivity and Availability trebuie sa fie prezentate pentru persoanele care vor efectua verificarea (key experts)?
Răspuns (22 febr 2021, 11:36):
Autoritatea contractanta pentru proiectul in cauza este in statut de Beneficiar Lider, astfel raportarea consolidata este făcută de LB. Partenerii din Romania o sa execute raportarea individuala, după care vor solicita controlul instanței de prim nivel, după finalizarea acestei etape, rapoartele individuale vor fi remise către LB însoțite de raport de autid al instanței de prim nivel. Auditorul contractat urmează sa facă doar consolidarea constatărilor menționate in acele rapoarte cu raportul LB (Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI) pe care el va verifica si asuma la rândul sau. Declarația de exclusivitate si disponibilitate este menita sa garanteze disponibilitatea resurselor cheie in cadrul contractului adjudecat, se refera la experți cheie.
Data:
22 febr 2021, 09:20
Subiectul întrebării:
SA Audit Concret
Întrebare:
In Statement of Exclusivity and Availability este un tabel in care trebuie de completat perioadele de lucru. Cite perioade trebuie incluse? Sau indicam o perioada 02.05.2021-31.12.2022?
Răspuns (22 febr 2021, 11:37):
Perioadele planificate sunt 3, 2 Rapoarte intermediare si 1 Raport final, conform prevederilor contractului de grand raportarea trebuie făcută pentru perioada de 12 luni de implementare, la moment deja suntem in întârziere (proiectul este in luna 16 de implementare). Alta prevedere a contractului de grand stipulează ca Raportul intermediar trebuie depus obligatoriu la atingerea 50% din termenul de implementare (36 luni) adica la 18 luni, pian la care avem încă 2 luni de implementare. Se vor accepta inclusiv si declarati de disponibilitatea a resurselor pentru durata de raportare (ex. 30 zile din momentul solicitării Autoritatii Contractante) sau la general pentru întreaga perioada de implementare a proiectului. Destinația acestei declaratii este una generala pentru a se asigura ca la solicitatea Autorității Contractante resursa necesara va fi disponibila.
Data:
22 febr 2021, 09:30
Subiectul întrebării:
SA Audit Concret
Întrebare:
Ce inseamna aceasta afirmare din Statement of Exclusivity and Availibility- I confirm that I do not have a confirmed engagement[i] as key expert in another EU/EDF-funded project, or any other professional activity, incompatible in terms of capacity and timing with the above engagements? Ca cei ce vor face verificarea nu au dreptul sa faca alte verificari la alti clienti care beneficiază de fonduri europene?
Răspuns (22 febr 2021, 11:50):
Se are in vedere disponibilitatea experților cheie declarați pentru acest proiect in perioada in care se vor solicita aceste servicii sa nu fie implicați in același timp pe alte proiecte, fapt care poate afecta executarea angajamentelor asumate. Se admit obligațiuni contractuale pe alte proiecte in cazul in care perioadele nu se vor intersecta. Se recomanda sa desemnați ca experți cheie un specialist certificat si autorizat care va avea o disponibilitate mai mare pentru acest proiect in comparație cu alții experți din echipa.
Data:
22 febr 2021, 15:16
Subiectul întrebării:
SA Audit Concret
Întrebare:
Conform pct. 4.1 (1) lit. c) din Instructions to tenderers, trebuie de prezentat Financial Identification Form, care prevede semnatura bancii. Este obligatorie stampila si semnatura bancii sau se poate de anexat un extras bancar?
Răspuns (22 febr 2021, 16:36):
Conform formularului de identificare financiara, în cazul prezentării certificatului bancar privind conturile bancare, nu este obligatorie aplicarea semnăturii băncii pe formular.
Data:
22 febr 2021, 15:17
Subiectul întrebării:
SA Audit Concret
Întrebare:
Conform pct. 4.1 (1) lit. e) din Instructions to tenderers, trebuie de prezentat un extras cu privire la semnaturi. Se are in vedere extras din Registrul de stat al persoanelor juridice? Daca e din 19 ianurie 2021, poate fi prezentat?
Răspuns (22 febr 2021, 16:42):
Experiența privind participarea in misiunile similare. (ex. Auditul cheltuielilor pe un proiect de aceiasi anvergura sau din același tip de fonduri)
Data:
22 febr 2021, 15:17
Subiectul întrebării:
SA Audit Concret
Întrebare:
Conform Anexei IV Key experts, in tabel se cere de completat Experience in partner country. Ce anume trebuie de inlcus aici?
Răspuns (22 febr 2021, 16:41):
Este un document care confirma ca persoana care semnează oferta este persoana investita cu acest drept in mod oficial (este fondator, representant legal prin procura, liderul mandatat de consortiue etc.)
Data:
22 febr 2021, 15:48
Subiectul întrebării:
SA Audit Concret
Întrebare:
Referitor la punctul 4 „Conținutul ofertelor” nu este clar „o oferta tehnică și o oferta financiar, care trebuie depuse în plicuri separate ( a se vedea clauza 8) Fiecare ofertă tehnică și ofertă financiară trebuie să conțină o originală, marcată în mod clar „Original”, 2 exemplare (din motive de protecție a mediului ar trebui să se folosească tipărirea pe două fețe sau material degradabil pentru dosare, prezentări etc.) și o copie electronică (copia electronică ar trebui să fie identic cu cel original), fiecare marcat cu „Copie”. Nerespectarea cerințelor din clauzele 4.1, 4.2 și 8 va constitui o neregularitate și poate duce la respingerea ofertei.
Răspuns (22 febr 2021, 16:45):
Se vor respecta relgulile sistemului MTender, oferta se va depune electronic, semnata electronic fiecare compartiment in parte in condiția depunerii mai multor fișiere. Aceasta deviere apara ca divergența intre formularele PRAG standard si operarea platformei MTender. AC a specificat ca oferta se va depune in conformitate si in termenii stipulat in cadrul SIA RSAP.
Data:
22 febr 2021, 16:27
Subiectul întrebării:
SA Audit Concret
Întrebare:
ANNEX III: Organisation & Methodology - la pct. 3 Backstopping primul aliniat - ce trebuie de indicat?
Răspuns (23 febr 2021, 09:36):
• O descriere a facilităților de asistență (logistica) pe care contractantul le va furniza echipei de experți în timpul executării contractului. Funcția logistică va conta în cadrul evaluării și ar trebui explicată cu atenție în organizație și metodologie, inclusiv lista personalului, unitățile, capacitatea personalului permanent care intervine în mod regulat ca experți în proiecte similare, furnizarea de expertiză în regiune / țară. sau de origine, precum și țările partenere, structura organizațională etc., care ar trebui să asigure această funcție, precum și sistemele de calitate disponibile și metodele și instrumentele de valorificare a cunoștințelor, în cadrul membrilor respectivi ai consorțiului. • O descriere a oricărui acord de subcontractare cu o indicație clară a sarcinilor care vor fi încredințate subcontractanților și o declarație a ofertantului care garantează eligibilitatea subcontractanților.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".