+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 166 666,60 MDL
Perioada clarificărilor: 16 febr 2021, 9:17 - 19 febr 2021, 0:00
Perioada de depunere a ofertelor: 19 febr 2021, 0:00 - 23 febr 2021, 0:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Potrivit caietului de sarcini atașat
Informația despre anulare
Motivul anulării
Oferta a fost prezentată de către participant la preț fără TVA. Ca urmare a verificării contribuabilului pe saitul www.fisc.md s-a stabilit că este plătitor de TVA și drept urmare era necesar ca agentul economic să ne prezinte o ofertă conform situației acestuia. SC ,,Garmond – Studio” SRL nu a prezentat Specificațiile tehnice și de preț (F 4.1 ți F 4.2) și Declarație privind deținerea personalului care va fi implicat în executarea contractului.
Pct. (6), lit b) și c) ale art. 69 al Legii 131/2015 cu privire la achizițiile publice menționează că ,,autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care:
b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire;
c) oferta financiară nu are un preț fixat.
Data anulării
25 febr 2021, 11:36
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2028, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 65 A
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Irina Vizir
Telefonul de contact
022739368
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
16 febr 2021, 9:17
Data ultimilor modificări
25 febr 2021, 11:36
Achizitii.md ID
21036220
CPV
79900000-3 - Diverse servicii comerciale şi servicii conexe
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".