+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 1 500 MDL
Perioada clarificărilor: 11 febr 2021, 15:01 - 16 febr 2021, 13:00
Perioada de depunere a ofertelor: 16 febr 2021, 13:00 - 23 febr 2021, 13:00
Începutul licitației: 24 febr 2021, 14:18

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Isoniazidum 300 mg ATC J04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimata. *Declarație prin care se garantează termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) care va constitui cel puțin 80% din cel iniţial la livrare către beneficiar. * Declarație prin care - se va asigura prezența în ambalajul secundar al produsului a prospectului/rezumatul caracteristicii produsului în limba de stat, sau în limba de stat și în limba rusă. Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova la momentul deschiderii.
1. Certificat GMP -copie și traducerea lui în limba de stat sau rusă(se acceptă fără traducere certificatele GMP în una din limbile de circulație internațională) cu aplicarea suplimentară a semnăturii și stampilei participantului.
2.Dovada precalificării OMS/ultimul raport al inspectării locului de producere, prioritate vor avea medicamentele cu statut de precalificare OMS. În cazul în care nici un medicament ofertat nu este precalificat OMS, se vor evalua ofertele la care sa prezentat ultimul raport al inspectării locului de producere care confirmă prezența bunelor practici de producere, valabil nu mai mult de 3 ani de la data inspectării.
3. În calitate de autorizare în țara de origine se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS(valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului în țara de origine(se acceptă extrasul de pe sitiul oficial al autorității naționale competente).
4. Forme farmaceutice solide(comprimate, capsule) să fie ambalate în blistere.
Termen de livrare I tranșă: martie 2021
Informaţia despre solicitant
Denumirea
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Codul fiscal/IDNO
1016601000212
Adresa
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Sorina Vesiolii
Telefonul de contact
022222490
Datele achizitiei
Data publicării
11 febr 2021, 14:42
Data ultimilor modificări
11 febr 2021, 15:01
Valoarea estimată (fără TVA)
1 500 MDL
Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie
10 MDL
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Durata contractului
25 febr 2021 14:58 - 31 dec 2021 14:59
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Isoniazidum 300 mg CPV: 33600000-6 - Produse farmaceutice
Cantitatea: 2016.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
duae.doc
Documentele la ofertă
11.02.21 15:01
forma_4_1.xls
Documentele la ofertă
11.02.21 15:01
model de contract _anp.docx
Documentele la ofertă
11.02.21 15:01
model de contract _iftzchdrag.docx
Documentele la ofertă
11.02.21 15:01
forma_4_2.xlsx
Documentele la ofertă
11.02.21 15:01
declaratie_ro.doc
Documentele la ofertă
11.02.21 15:01
date bancare.docx
Documentele la ofertă
11.02.21 15:01
Istoria licitației
Vezi licitația
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări