+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 11.02.2021 10:19
până la 16.02.2021 09:00
2
Propunerea ofertelor
de la 16.02.2021 09:00
până la 19.02.2021 09:00
3
Licitaţie
22.02.2021 14:00
4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 450 673,44 MDL
Perioada clarificărilor: 11 febr 2021, 10:19 - 16 febr 2021, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 16 febr 2021, 9:00 - 19 febr 2021, 9:00
Începutul licitației: 22 febr 2021, 14:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Peginterferonum alfa-2a 135 mcg, ATC L03AB11. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringa preumpluta. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova. În cazul ofertării medicamentelor neautorizate se vor prezenta suplimentar următoarele documente: 1. Certificat GMP - copie - în limba de stat sau rusă sau engleză, cu aplicarea suplimentară a semnăturii și stampilei participantului;
2. Dovada autorizării medicamentului: - de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency-EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European sau în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate of pharmaceutical product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine (se acceptă extrasul de pe site-ul oficial al autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi semnate de către Participant.
Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și denumirea producătorului/deținătorului certificatului de înregistrare și originea acestuia vor fi identice atît în Specificația tehnică F 4.1 și Specificația de preț F 4.2, cît și în documentele confirmative prezentate.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Codul fiscal/IDNO
1016601000212
Adresa
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Sorina Vesiolii
Telefonul de contact
022222490
Datele achizitiei
Data publicării
11 febr 2021, 9:18
Data ultimilor modificări
11 febr 2021, 10:19
Valoarea estimată (fără TVA)
450 673,44 MDL
Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie
50 MDL
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Durata contractului
21 febr 2021 10:12 - 31 dec 2021 10:12
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Peginterferonum alfa-2a 135 mcg CPV: 33600000-6 - Produse farmaceutice
Cantitatea: 70.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
forma_4_1.xls
Documentele la ofertă
11.02.21 10:19
declaratie_ro.doc
Documentele la ofertă
11.02.21 10:19
model de contract_pn hepatite 2021.docx
Documentele la ofertă
11.02.21 10:19
forma_4_2.xlsx
Documentele la ofertă
11.02.21 10:19
duae model hepatite repetat.doc
Documentele la ofertă
11.02.21 10:19
gb.docx
Documentele la ofertă
11.02.21 10:19

Mai jos sunt ofertele participanților, documentele la oferte le puteți vedea făcând clic pe simbolul mapei.

Pe baza deciziei grupului de lucru pentru selectare învingătorului este necesar să:

1) Selectați învingătorul dînd clic pe butonul recunoaște învingator.

2) Trimiteți în termen de 3 zile la adresa de e-mail AAP bap@tender.gov.md forma scanată a deciziei grupului de lucru.

3) După selectarea învingătorului, faceți clic pe butonul: “Confirmă decizia”.

Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

DITA ESTFARM S.R.L

Preţul ofertei: 169 028,76 MDL
Statut: Învingător
Motivul: conform criteriului cel mai mic pret fara TVA, cu corespunderea tuturor cerintelor.
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
Istoria licitației
Vezi licitația
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări