Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 1 000 000 MDL
Perioada clarificărilor: 20 ian 2021, 13:57 - 1 febr 2021, 13:00
Perioada de depunere a ofertelor: 1 febr 2021, 13:00 - 15 febr 2021, 13:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Instalație frigorifică pentru răcirea lichidelor (chiller)

Informația despre anulare
Motivul anulării
Modificarea Caietului de sarcini.
Data anulării
29 ian 2021, 9:26
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2073, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare si Sfint nr.105
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Valentina Ursu
Telefonul de contact
0(22)820221
Datele achizitiei
Data publicării
20 ian 2021, 13:57
Data ultimilor modificări
29 ian 2021, 9:26
Achizitii.md ID
21034711
CPV
42500000-1 - Echipamente de răcire şi de ventilare
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Instalație frigorifică pentru răcirea lichidelor (chiller)
Data:
20 ian 2021, 16:00
Subiectul întrebării:
Documente obligatorii
Întrebare:
Buna ziua. In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE): "p.111. .......... instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta pentru echipament, care cade sub incidenta acestui Regulament, rugam sa ne informati despre obligatiunea de a detine un astfel de nr. pentru ofertanti.
Răspuns (20 ian 2021, 16:07):
Buna ziua. În anunțul de participare la Condiții suplimentare obligatorii p.10 este indicat: Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 . Vă rog deschideți Anunțul de participare.
Data:
20 ian 2021, 17:25
Subiectul întrebării:
Compatibilitate chiller nou și chiller existent Stulz
Întrebare:
Bună ziua, Vă rugăm respectuos sa reformulați condițiile din caietul de sarcini, deoarece toate punctele care se referă la parametrii tehnici, piese de schimb, controler, soft, garanție, fac trimitere la faptul că Autoritatea Contractantă dorește să achiziționeze un chiller nou de model Stulz, care să fie compatibil 1:1 cu cel vechi deja existent... Specialiștii care fac caietele de sarcini, cunosc că nu poate să existe în lume așa producători de chillere la care să corespundă piesele de schimb reciproc cu alți producători, doar dacă se produc la aceeași fabrică dar sub denumire de brand diferită, fapt care nu se poate spune și despre Stulz. Deci în concluzie nu pot fi alte modele de chillere care să fie compatibile 1:1 cu toate cerințele menționate mai sus pentru modelul Stulz existent (mai ales pentru piese de schimb...). Vă rugăm respectuos să analizați această propunere de modificare a caietului de sarcini, în caz contrar noi credem că cei de la Centrul Național Anticorupție CNA, au toate posibilitățile să verifice corectitudinea acestei proceduri de achiziții. Vă rugăm respectuos ca autorul acestui caiet de sarcini să semneze acest document. De altfel nimeni nu poartă răspundere pentru toate veridicitatea informațiilor prezentate în acest caiet...
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.