+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 01.12.2020 14:20
până la 06.12.2020 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 06.12.2020 10:00
până la 09.12.2020 10:00
3
Licitaţie
10.12.2020 14:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 728 300 MDL
Perioada clarificărilor: 1 dec 2020, 14:20 - 6 dec 2020, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 6 dec 2020, 10:00 - 9 dec 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Achiziționarea tehnicii de calcul
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2033, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Eugeniu Abașev
Telefonul de contact
(022)27-74-76
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
1 dec 2020, 14:20
Data ultimilor modificări
3 dec 2020, 10:05
Achizitii.md ID
21031640
CPV
30213100-6 - Computere portabile
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Laptop - 50 unități
Buget: 375000.0 MDL
Activ
Laptop – 45 unități
Buget: 353300.0 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
duae.doc
Documentele la ofertă
1.12.20 14:20
Data:
3 dec 2020, 10:05
Subiectul întrebării:
termenul de livrare
Întrebare:
Stimate Beneficiar, Punctul 11 al „ANUNȚULUI DE PARTICIPARE” prevede că termenul de livrare pentru echipamente este de 5 zile calendaristice de la data semnării contractului. Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 9 decembrie 2020. Configurația laptop-urilor achiziționate este destul de specifică, aceștia nefiind unele pe care le puteți găsi într-un depozit. Mai mult ca atât, nu vorbim de 2 sau 10 laptopuri, ci de 95. Nici măcar nu menționăm faptul că o astfel de perioadă de livrare nu este una realistă nici pe timpuri obișnuite, dar acum, când menționăm mai multe probleme cu termenii producerii, dar și livrării ai laptop-urilor (în special a celor ieftine). La moment din mai multe cauze această perioadă ajunge la 90 -120 de zile, însă Dvs doriți să le aveți în doar 5 zile. Reieșind din cele expuse, am putea constata că aceasta nu este o ofertă reală, ci o profanare a acesteia, care încalcă în modul cel mai flagrant dispozițiile Legii nr. 131 privind achizițiile publice prevăzute în următoarele părți ale documentului: Capitolul 1, Articolul 7; Capitolul 5, articolul 29; Capitolul 7, articolul 47. Astfel, vă rugăm insistent să revizuiți condițiile licitației.
Răspuns (4 dec 2020, 09:29):
Conform dispozițiilor pct. 20, subpct. 1) și 5) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică. Având în vedere normele menționate, grupul de lucru apreciază că oportunitatea achiziționării de bunuri de o anumită calitate, precum şi specificațiile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte în funcție de necesitățile obiective ale acesteia.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".