1
Perioada de actualizare
de la 20.11.2020 16:36
până la 30.11.2020 10:00
a rămas 29 de minute
2
Propunerea ofertelor
de la 30.11.2020 10:00
până la 14.12.2020 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 1 435 000 MDL
Perioada clarificărilor: 20 nov 2020, 16:36 - 30 nov 2020, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 30 nov 2020, 10:00 - 14 dec 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Servicii transport date
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Agentia Servicii Publice
Codul fiscal/IDNO
1002600024700
Adresa
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Angela Prozorov
Telefonul de contact
022504506
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
20 nov 2020, 16:36
Data ultimilor modificări
29 nov 2020, 16:50
Achizitii.md ID
21031140
CPV
72318000-7 - Servicii de transmisie de date
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae.signed.pdf duae.signed.pdf
Documentele la ofertă
DUAE
20.11.20 16:36
documentatia standard servicii.docx
Documentele la ofertă
Documentaţia standard W
20.11.20 16:36
documentatia standard servicii.signed.pdf documentatia standard servicii.signed.pdf
Documentele la ofertă
Documentaţia standard
20.11.20 16:36
anunt de participare.signed.pdf anunt de participare.signed.pdf
tenderNotice
Anunţ de participare
20.11.20 16:36
duae.docx
Documentele la ofertă
DUAE W
20.11.20 16:36
Data:
29 nov 2020, 16:50
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Conform documentaţiei de atribuire Autoritatea contractantă solicită: „Prestarea serviciilor se va asigura doar prin intermediul tehnologiilor de conexiune fixă - Fibră Optică. Cerinţa dată se referă atât la furnizarea serviciilor nemijlocit Agenției Servicii Publice („ultima milă”), cât şi la reţeaua de distribuţie a Prestatorului.” Prezenta cerinţă exclude participarea la procedura de achiziţie publică operatorilor economici, furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, care oferă servicii echivalente prin intermediul altor tehnologii sau printr-o combinaţie de tehnologii. Serviciile solicitate în documentaţia de atribuire pot fi prestate, în afară de tehnologia de conexiune Fibră Optică, cu utilizarea următoarele tehnologii: Radio Ethernet (WiFi), tehnologia HFC şi tehnologia 4G/LTE, tehnologii care nu afectează calitatea şi parametri solicitaţi de autoritatea contractantă în caracteristicile tehnice a serviciilor internet. Achiziţionarea serviciilor într-un singur lot care cuprinde întreg teritoriul ţării, exclude concurenţii ale căror reţea nu acoperă toate locaţiile solicitate. În acest sens propunem ca serviciile care urmează a fi achiziţionate de către Autoritatea contractantă să fie divizate în loturi separate împărţite pe regiuni: ex. mun. Chişinău separat, mun. Bălţi separat, zona Nord, zona Centru, zona Sud. Termenul foarte scurt pentru conectarea locaţiilor de furnizare a serviciilor – 31.12.2020, în combinaţie cu numărul mare de locaţii amplasate pe întreg teritoriul ţării, exclud concurenţii unui singur operator economic naţional, furnizor de servicii de comunicaţii electronice, deoarece aceştia nu dispun de capacităţi suficiente pentru a conecta într-un termen atât de scurt un număr atât de mare de locaţii, mai ales în regiuni. Un alt impediment care face imposibil conectarea la servicii a tuturor locaţiilor Autorităţii contractante până la data de 31.12.2020 este starea de urgenţă în sănătatea publică instituită prin Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 35 din 27.11.2020. Serviciile solicitate conform cerinţelor indicate în documentele de atribuire pot fi prestate numai de către un singur furnizor de servicii de comunicaţii electronice fixe. Doar acest operator poate tehnic oferi toate serviciile conform caracteristicilor tehnice şi termenelor solicitate de Autoritatea contractantă. Reieşind din cele expuse mai sus, în vederea asigurării legalităţii desfăşurării procesului de achiziţii, prin respectarea principiilor de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice: „utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţii contractante”, „transparenţa achiziţiilor publice”, „asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice” şi „tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici” prevăzute de lit. a), b) c) şi h) ale art. 7 al Legii privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015, solicităm respectuos autorităţii contractante: Excluderea din documentaţia de atribuire a cerinţei „doar prin intermediul tehnologiilor de conexiune fixă - Fibră Optică” Împărțirea serviciilor care fac obiectul procedurii de achiziţii în loturi separate împărţite pe regiuni: mun. Chişinău; mun. Bălţi zona Nord; zona Centru; zona Sud. Obligarea Autorităţii contractante de a extinde termenul de conectare la servicii până la data de 01.03.2020
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".