1
Perioada de actualizare
de la 19.11.2020 16:27
până la 03.12.2020 17:54
a rămas 1 zi
2
Propunerea ofertelor
de la 03.12.2020 17:54
până la 24.12.2020 17:54
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 4 800 000 MDL
Perioada clarificărilor: 19 nov 2020, 16:27 - 3 dec 2020, 17:54
Perioada de depunere a ofertelor: 3 dec 2020, 17:54 - 24 dec 2020, 17:54

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Sisteme de informare şi servere
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică
Codul fiscal/IDNO
1003600096694
Adresa
MD2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Livia S
Telefonul de contact
+37322820954
Fax
+37322820954
Datele achizitiei
Data publicării
19 nov 2020, 16:12
Data ultimilor modificări
20 nov 2020, 13:01
Achizitii.md ID
21031064
CPV
48800000-6 - Sisteme de informare şi servere
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
DUAE
Criterii de eligibilitate
DUAE
19.11.20 16:27
Caietul de sarcini
Documentele la ofertă
Caietul de sarcini
19.11.20 16:27
Anuntul de participare
Documentele la ofertă
Anunțul de participare
19.11.20 16:27
FDA
Documentele la ofertă
Fișa de date a achiziției
19.11.20 16:27
Anuntul de intentie
tenderNotice
Anunțul de intenție
19.11.20 16:27
Documentatia standard
Documentele la ofertă
Documentația standard
19.11.20 16:27
Data:
20 nov 2020, 13:01
Subiectul întrebării:
Specificatii tehnice
Întrebare:
Stimati Domni, Rugam sa retrageti anuntul de participare pe motiv ca specificatiile solicitate tin in exclusivitate de producatorul NetApp, care este reprezentat pe teritoriul RM de catre o singura companie. Parametrii solicitati exclud posibilitatea de participare a altor producatori ca DELL, Hitachi, Huawei, HPE, IBM, care au in portofoliu solutii mult mai avantajoase din punct de vedere al pretului, ceea ce limiteaza concurenta si poate prejudicia bugetul public.
Răspuns (20 nov 2020, 16:30):
Autoritatea contractantă nu retrage Anunțul de participare. În cazul în care apar careva neclarități sau întrebări aferente documentației de atribuire, aveți dreptul să solicitați clarificări.
Data:
30 nov 2020, 10:34
Subiectul întrebării:
Specificatii tehnice
Întrebare:
In descrierea solutiei solicitate, este indicat ca “se impune achiziționarea soluției de stocare pentru medii de virtualizare”. Va rugam sa explicați de ce din „Object”, „File” sau „Block” tipuri de storage majoritatea cerințelor sunt pentru „File Storage”? Pentru a propune modelul corect, va rugam sa dati mai detaliat descrierea cum va fi utilizat echipamentul
Răspuns (1 dec 2020, 17:39):
Soluția solicitata este preconizata pentru medii de virtualizare și cloud, cu utilizarea protocoalelor de conectare de tip block și fișier. Ambele tipuri de protocoale vor fi utilizate în diferite scenarii. Caracteristicile solicitate sunt minime și obligatorii.
Data:
30 nov 2020, 10:35
Subiectul întrebării:
Specificatii tehnice
Întrebare:
In cerința C2.02 este descrisa arhitectura echipamentelor specifice unui anumit producător. Din cerințe C2.03 – C2.09 reiese ca este necesar de a implementa un storage in configurație HA (cu 2 controllere active/active) cu posibilitate de a implementa in viitor soluția MSC (Metro Storage Cluster). Cerem excluderea cerinței C2.02, C2.29 https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7819-ds-4020.pdf
Răspuns (1 dec 2020, 17:50):
Autoritatea contractantă nu accepta excluderea cerințelor menționate. Cerințele C2.02-C2.09 sunt generale și sunt suportate de o serie de producători ca Dell EMC, Hitachi, HPE, Huawei, NetApp, IBM de sisteme de stocare date, la fel ca și cerința Metro Storage Cluster, spre exemplu: https://www.vmware.com/resources/compatibility/vcl/partnersupport.php
Data:
30 nov 2020, 10:37
Subiectul întrebării:
Specificatii tehnice
Întrebare:
In cerințele C2.10, C2.11, C2.22 sunt clar definiti parametrii necesari pentru un storage performant. Rugam sa confirmați ca cerința C2.13 este cerința opționala daca solutia de storage propusa nu necesita cache suplementar pentru „accelerarea I/O” si funcționalitatea „Tiering” fără acest cache nu duce la căderea performanței. Necesitatea de cache pentru anumite funcționalități clar indica spre existenta problemelor de performanța. Ca referința la anumit producător: NetApp Flash Cache 3TB Upgradable NVMe SSD - Mfg.Part: X9172A-U-C
Răspuns (1 dec 2020, 17:51):
Autoritatea contractantă nu accepta modificarea cerinței menționate. Cerința privind funcționalitatea “Tiering” este una generală și prezintă o parte componentă a sistemului de stocare. Este clar indicat în solicitare că funcționalitatea Tiering se preconizează a fi utilizată pentru volume SSD/SAS/NL-SAS. Specificatia tehnica nu impune careva restricții pentru careva producători.
Data:
30 nov 2020, 10:41
Subiectul întrebării:
Specificatii tehnice
Întrebare:
In cerințe C2.40 si C2.41 sunt solicitati parametri specifici echipamentelor de generatii precedente. Pentru garantarea achizitei echipamentelor de ultima generatie, rugam majorarea parametrilor la 10/25GE si 16/32G FC respectiv. Aceste cerinte vor da posibilitate de a exclude achizitia de tehnologii „învechite” moral
Răspuns (1 dec 2020, 17:54):
Autoritatea contractantă nu accepta modificarea cerințelor menționate. A se vedea cerința C1.02 Toate cerințele sunt minime și obligatorii. Toate cerințele trebuie să fie incluse și să funcționeze fără careva constrângeri. Prin urmare oferta poate include componente ce funcționează la parametrii mai mari decât cei solicitați.
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".