1
Perioada de actualizare
de la 11.11.2020 16:53
până la 21.11.2020 00:00
2
Propunerea ofertelor
de la 21.11.2020 00:00
până la 25.11.2020 00:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 9 522 716,67 MDL
Perioada clarificărilor: 11 nov 2020, 16:53 - 21 nov 2020, 0:00
Perioada de depunere a ofertelor: 21 nov 2020, 0:00 - 25 nov 2020, 0:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primaria com.Sudarca
Codul fiscal/IDNO
1007601005110
Adresa
5136, MOLDOVA, Donduşeni, s.Sudarca, s.Sudarca
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Lisnic Anatolie
Telefonul de contact
+37325178238
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
11 nov 2020, 16:53
Data ultimilor modificări
19 nov 2020, 15:06
Achizitii.md ID
21030649
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
anexa 1. fisa tehnica.pdf anexa 1. fisa tehnica.pdf
Specificaţie tehnică
11.11.20 16:53
duae 2020.pdf duae 2020.pdf
Documentele la ofertă
11.11.20 16:53
anunt de participare.pdf anunt de participare.pdf
Criterii de evaluare
11.11.20 16:53
devize.pdf devize.pdf
Specificaţie tehnică
11.11.20 16:53
documentatia_standard_lucrari.docx
Documentele la ofertă
11.11.20 17:07
Data:
19 nov 2020, 15:06
Subiectul întrebării:
Statie de clorinare containerizata prefabricata
Întrebare:
Statie de clorinare containerizata prefabricata - parametrii stației?
Răspuns (20 nov 2020, 22:42):
Debitul pompei dozatoare – Debit minim 2,5 ml/h; debit maxim 7,5 l/h. Diametrul debitmetrului – 50 mm Restul parametrilor le gasiti in Fisa Tehnica
Data:
20 nov 2020, 01:40
Subiectul întrebării:
Imputernicire producator
Întrebare:
Pentru ce materiale sau echipamente avem nevoie de imputernicirea de la produator? Acest lucru nu este specificat nicaieri in documentatia de licitatie. Va multumesc pt. raspuns
Răspuns (20 nov 2020, 22:43):
Pentru statia de clorinare containerizata
Data:
20 nov 2020, 01:47
Subiectul întrebării:
Certificari obligatorii: AvizTehnic si Evaluare tehnica emise de autoritatile din Republica Moldova; Aviz Sanitar emis de autoritatile din Republica Moldova
Întrebare:
Conform legii 131/2016, AC are dreptul sa solicite certificari conform stantaterdelor Europene sau Internationale. Agrementul tehnic si avizul sanitar nu se refera nici la standarde Europene nici la Standarde Internationale. Cum argumentati aceasta solicitare? Articolul 23. Standarde de asigurare a calităţii (1) În cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.
Răspuns (20 nov 2020, 22:44):
Avizul Tehnic si Evaluare Tehnica emise de autoritatile din Republica Moldova si Aviz Sanitar emis de catre autoritatile din Republica Moldova, sunt avizele nationale si prin Hotarirea de Guvern nr.913 din 25.07.2016 capitolul 3 aceste avize sunt obligatorii. Mai jos vom scoate din HG 913 capitolul 3: III. Punerea la dispozitie pe piata si punerea in functiune a produselor pentru constructii 4. Constructiile trebuie sa corespunda atit in ansamblu, cit si pe parti separate, utilizarii preconizate, ca sa asigure sanatatea si siguranta persoanelor implicate de-a lungul intregului ciclu de viata al constructiilor. In conditiile unei intretineri normale, constructiile trebuie sa indeplineasca cerintele fundamentale aplicabile constructiilor pe o durata de utilizare rezonabila din punct de vedere economic. 5. Produsele pentru constructii, utilizate la realizarea constructiilor, trebuie sa indeplineasca prevederile prezentei Reglementari tehnice atunci cind sint introduse si puse in functiune pe piata Republicii Moldova pentru prima data. 6. Toate grupele de produse utilizate in domeniul constructiilor se supun in mod obligatoriu evaluarii conformitatii cu cerintele prezentei Reglementari tehnice. 7. Se interzice folosirea produselor de constructii fara certificarea acestora la lucrarile de constructie care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale. 8. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor fundamentale se vor folosi produse traditionale, precum si altele noi pentru care exista evaluari tehnice corespunzatoare. In urma parcurgerii intregului capitol, este clar ca toate produsele din constructii sunt supuse obligatoriu certificarilor si agrementarilor conform cerintelor fundamentale de calitate si siguranta, inainte sa fie puse pe piata R.Moldova. Agrementarile si Evaluarile Tehnice se realizeaza cu mult inaintea comercializarii si utilizarii in constructii. Niciunde nu este mentionat ca Agrementele si Evaluarile Tehnice, se pot obtine numai atunci, cand sunt importate, ba dimpotriva, este obligatorie obtinerea documentatiei inainte de importul acestora pentru a se adeveri si concretiza conformitatea cu normele nationale si internationale.
Data:
20 nov 2020, 01:59
Subiectul întrebării:
Certificari obligatorii ale producatorului: ISO 9001 /ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 50001;
Întrebare:
Se poate veni cu oferta unui producator/furnizor care nu detine certificare ISO 50001? Nu am reusit sa identificam nici un producator sau furnizor pentru statia de clorinare, care este de altfel un echipament banal, care sa detina aceasta certificare. Aceasta solicitare incalca grav Articolul 7. Principiile de reglementare a relaţiilor privind achiziţiilor publice, puncul c: asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice;
Răspuns (20 nov 2020, 22:45):
Conform legii 131/2016 articolul 23, autoritatea contractanta este in drept sa solicite certificate europene sau internationale. Certificatul ISO 50001 este un certificat european. Producatorul statiei de clorinare containerizata care va fi declarant in oferta operatorului economic trebuie sa detina obligatoriu certificatul ISO 50001.
Data:
20 nov 2020, 02:14
Subiectul întrebării:
Teava din polietilena PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d20mm triplustrat (A1)
Întrebare:
1. Rugam A/C sau proiectantul sa ne specifice care sunt grosimile celor 3 straturi ale tevii D.20 SRD17? 2. Care este grosimiea tevii PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d20mm triplustrat (A1)? Asa diametru de teava (D.20) la SDR17 nu exista conform standard EN12201 (Stanardul European de baza pentru tevile HDPE pentru apa potabila si canalizare). Conform teoriei, grusimiea peretelui la teava D.20 SDR17 ar trebuie sa fie 1.2mm. Cum este posibil sa coextrudezi 3 starturi la aceasta grosime? Rugam modificarea devizului cu un tip de teava ce poate fi produs, si care este conform standardului in vigoare in Rep. Moldova SM EN 12201.
Răspuns (20 nov 2020, 22:46):
Grosimea tevii este de 2,0mm. Pentru pozitia 49 norma AcA52A din devizul “Castel de apa V=50mc, H=15m.(2buc) Platforma A1” se accepta teava RC dintr-un singur strat.
Data:
20 nov 2020, 13:24
Subiectul întrebării:
Linie creditara in suma de minim 75% din valoarea estimata
Întrebare:
In baza carui carei legi si a carui articol A/C solicita o linie de creditare in valoare de 75% din valoare estimata? Care este de fapt rostul acestei solicitari?
Răspuns (20 nov 2020, 22:47):
Disponibilitatea Ce ține de mijloacele financiare disponibile vă informăm că conform articolul 21 alin. (1) din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, suntem în drept să solicităm demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, în acest context nu este clară pretenția dvs. Solicitarea intervine în măsura în care operatorii economic inițiază lucrările și nu le execută și solicită achitarea și respectiv tergiversează execuția lucrărilor din lipsa de resurse.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".