1
Perioada de actualizare
de la 06.11.2020 11:48
până la 04.12.2020 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 04.12.2020 10:00
până la 10.12.2020 10:00
au rămas 4 zile
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 1 416 000 MDL
Perioada clarificărilor: 6 nov 2020, 11:48 - 4 dec 2020, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 4 dec 2020, 10:00 - 10 dec 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
1. Organizarea și asigurarea pazei fizice a binurilor materiale ale autorității contractante;
2. Asigurarea regimului de trecere cu permis;
3. Controlul bunurilor primite și/sau expediate pe teritoriul și de pe teritoriul obiectivului păzit;
4.Deservirea butonului de alarmă în regim non-stop. Sosirea grupei operative In decurs de 3-5 min. în cazul declansării sistemului de semnalizare.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
JUDECATORIA CHISINAU
Codul fiscal/IDNO
1016601000256
Adresa
MD-2038, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, STR. ZELINSCHI,13
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
VICTORIA PLACINTA
Telefonul de contact
0.22-52-01-76
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
6 nov 2020, 11:48
Data ultimilor modificări
19 nov 2020, 11:24
Achizitii.md ID
21030242
CPV
79713000-5 - Servicii de pază
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
duae servicii de paza.doc
Documentele la ofertă
DUAE
6.11.20 11:48
ap3img_0001.pdf ap3img_0001.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
img_0002.pdf img_0002.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
ap4img_0001.pdf ap4img_0001.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
ap pazaimg_0001.pdf ap pazaimg_0001.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
ap.2img_0001.pdf ap.2img_0001.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
documentatia_standard_servicii.docx
Documentele la ofertă
Documentatia standart
6.11.20 11:48
ap.1img_0001.pdf ap.1img_0001.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
Data:
19 nov 2020, 11:24
Subiectul întrebării:
ISO si 100 persoane fizice?!
Întrebare:
ISO si 100 persoane fizice?! Întrebare: Care este temeiul legal de solicitare a cartificatului ISO 9001 ? Si care este motivul si calculului solicitării de cerere a personalului de 100 de oameni dat fiind faptul că la obiectul dat pot fi atribuiți nr maxim de 30-40 persoane ?
Răspuns (20 nov 2020, 10:39):
Temeiul legal pentru includerea în criteriile de calificare și selecție a numărului personalului și posedarea de către ofertant a certificatului ISO se bazează la prevederile Articolului 18 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice care expres stabilește criteriile de calificare şi selecţie: Articol 18. Autoritatea contractantă va aplica criterii proporţionale de calificare şi selecţie raportate la obiectul contractului referitoare numai la: a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; c) capacitatea economică şi financiară; d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calităţii; f) standarde de protecţie a mediului. Numărul minimal al personalului se confirmă capacitatea de exercitare a activităţii profesionale și capacitatea tehnică, iar certificatul ISO confirmă corespunderea operatorului economic standardelor de asigurare a calităţii. Criteriile similare sunt expuse și în Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de Servicii aprobată prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 174 din 05.10.2018 în Secţiunea a 2-a Criterii de calificare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".