Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 197 500 MDL
Perioada clarificărilor: 16 oct 2020, 16:35 - 19 oct 2020, 15:00
Perioada de depunere a ofertelor: 19 oct 2020, 15:00 - 22 oct 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Etapele proiectului:
- Evaluarea tehnică a imobilului și actualizarea planurilor de măsurări (doc. de proiect elaborată în 2011 de Institutul „AGROINDPROIECT” SA, obiectul nr. 111/3468), pentru replanificarea nivelelor IV-V și expertizarea în caz de necesitate (S=1200,0 m2, pentru 80 unități de personal);
- Examinarea stării tehnice a reţelelor inginereşti (apă; canalizare; reţele electrice; iluminarea birourilor);
- Elaborarea planurilor de replanificare pentru birouri de serviciu și sistematizarea sarcinii de proiectare;
- Actualizarea documentației de proiect pentru amenajarea încăperii destinată pentru Centrul de monitorizare video al sistemului penitenciar cu echipament specializat (Obiect 13785, elaborat de ISP „RURALPROIECT”, în an. 2016, amplasare et. V);
- Amplasarea echipamentului de procesare video (descrieri, specificații tehnice, soft și echipament necesar pentru funcționarea în regim ”Non-Stop” 24 din 24 ore, amplasarea operatorilor, parte componentă a proiectului elaborat);
- Amplasarea echipamentului de rețea/transport date (descrieri, specificații tehnice, conexiunea pentru toate nodurile (instituții penitenciare), parte componentă a proiectului elaborat;
- Elaborarea documentației de proiect la faza ,,proiect de execuție".

Conținutul-cadru al documentației de proiect: volum complet și anume:
- Arhitectura, cu măsurările și replanificările necesare;
- Tehnologia;
- Rezistența;
- Rețele inginerești interioare:
- încălzire și ventilare;
- alimentarea cu apă și canalizare;
- echipament electric;
- telecomunicații, sisteme de înștiințare pază și supraveghere video;
- semnalizare anti-incendiară;
- rețelele electrice, inclusiv magistralele până la punctul de conexiune (parter punctul de distribuție);
- sistemul transport date (rețea LAN), inclusiv magistralele până la punctul de conexiune;
- Protecția mediului;
- Proiectul de execuție a lucrărilor;
- Memoriu explicativ;
Devizul de cheltuieli
elaborat în conformitate cu Codul practic CPL 01.01.2012 , formularele (1,3,5,7) în două exemplare și suport electronic, kos pe suport electronic în WinCmeta;
Expertizarea documentației de proiect și deviz.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Administrația Națională a Penitenciarelor
Codul fiscal/IDNO
1006601001012
Adresa
MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Nicolae Titulescu 35
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Leu Mariana
Telefonul de contact
022409715
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
16 oct 2020, 16:35
Data ultimilor modificări
22 oct 2020, 10:00
Achizitii.md ID
21029465
CPV
71200000-0 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de evaluare
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".