1
Perioada de actualizare
de la 13.10.2020 15:21
până la 23.10.2020 10:00
au rămas 9 ore
2
Propunerea ofertelor
de la 23.10.2020 10:00
până la 05.11.2020 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 1 700 000 MDL
Perioada clarificărilor: 13 oct 2020, 15:21 - 23 oct 2020, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 23 oct 2020, 10:00 - 5 nov 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Servicii de curăţenie în instituţia medico-sanitară publică pentru anul 2021
Informaţia despre solicitant
Denumirea
IMSP AMT Centru
Codul fiscal/IDNO
1003600153267
Adresa
MD2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. 31 August, 1989,63
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Aliona Turcanu
Telefonul de contact
022275121
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
13 oct 2020, 15:21
Data ultimilor modificări
20 oct 2020, 9:51
Achizitii.md ID
21029354
CPV
90910000-9 - Servicii de curăţenie
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae .doc
Documentele la ofertă
13.10.20 15:21
anexe.xlsx
Documentele la ofertă
13.10.20 15:21
documentația standard.doc
Documentele la ofertă
13.10.20 15:21
anexe (modificat).xlsx
Documentele la ofertă
20.10.20 09:51
Data:
19 oct 2020, 15:39
Subiectul întrebării:
Anexa nr.4
Întrebare:
Rog să specificați: Titlul anexei nr.4, Secția Recuperare sună în felul următor,”Încăperile secţiei recuperare unde necesită a fi efectuată curăţenia de 2 ori în zi” pe cînd în descrierea detaliată a anexei nr.4 este indicat de 3 ori pe zi. Întrebarea este, totuși de cîte ore pe zi se face curat în Secția de Recuperare? Mulțumesc
Răspuns (20 oct 2020, 09:38):
În încăperile secţiei recuperare necesită a fi efectuată curăţenia de 3 ori în zi.
Data:
20 oct 2020, 11:31
Subiectul întrebării:
Curățarea chimică a covoarelor
Întrebare:
Precizați Vă rog, conform anexelor spălarea chimică a covoarelor are loc lunar și la necesitate, pe cind F4.2, Lot 2 este indicat ”la necesitate” cu solicitarea de a prezenta suma anuală. Dacă serviciul respectiv va fi efectuat la necesitate, ceea ce absolut normal, atunci este exclus să prezinți o sumă anuală, în schimb se poate prezenta o sumă pentru o curățare reeșind din suprafața indicată. Întrebare: la ce să ne orientăm??
Răspuns (20 oct 2020, 13:46):
450m2 este suprafața anuală a covoarelor. Se solicită prețul la 1m2 și respectiv suma anuală.
Data:
21 oct 2020, 16:14
Subiectul întrebării:
Clarificări
Întrebare:
La Pct. 5 din Anuntul de participare solicitați -- Dеmопstrаrеа experienței operatorului economic in domeniul de activitate aferent obiectului contractului се urmеаză а fi atribuit --, iar la descrierea documentului scriți -- Рrеstаtоrul asigură echipament, dispozitive, аsрirаtоаrе, mașini de spălat, mорuгi, сăruсiоаrе репtru trапsрогtаrеа echipamentului și soluțiilor песеsаrе, echipament репtru реrsопаl și echipament репtru ргоtесtiа individualй, materiale репtru curățenie. Ce act trebuie să vă prezentăm? Declarație privind ce anume?
Răspuns (21 oct 2020, 16:45):
la pct.5 din Anunțul de participare trebuie de prezentat lista cu denumirea și cantitatea tehnicii şi inventarului utilizat.
Data:
21 oct 2020, 16:32
Subiectul întrebării:
Cum procedăm?
Întrebare:
- Obligatoriu ореrаtоrul economic сu cel mai mic рrеț, îп dесurs de 2 zile luсrătоаrе vа prezenta următоаrеlе documente (se vor plasa în sistemul SIA RSAP М-Тепdеr). -- Operatorul economic va putea încărca documente după ce autoritatea contractantă il va desemnat câștigător în sistem SIA RSAP МТепdеr. Care este modalitatea?
Răspuns (21 oct 2020, 16:51):
Obligatoriu, ореrаtоrul economic сu cel mai mic рrеț, îп dесurs de 2 zile luсrătоаrе, după depunerea ofertelor, vа prezenta următоаrеlе documente (se vor plasa în sistemul SIA RSAP М-Тепdеr). , dar nu după declararea căștigătorului. Documentele pot fi plasate și împreună cu oferta.
Data:
21 oct 2020, 17:35
Subiectul întrebării:
!!!!!
Întrebare:
Stimați reprezentanți ai Autorității contractante vedeți raspunsul si de la suportul tehnic al platformei: - Buna seara. Este posibil de incarcat documente solicitate catre beneficiar doar in caz, daca D-lor V-au recunoscut invingator si decizia data este confirmata- Ar fi foarte bine când faceți documentația de atribuire să cunoasteți mai multe momente, să clarificați cu cei de la platformă momente tehnice șă să nu duceți în eroare operatorii economici. Altfel o să percepem că o faceți cu rea intenție. Putem să expediem documentele solicitate și la adresa de e-mail a Instituției Dvs.
Răspuns (22 oct 2020, 10:14):
operatorul economic cu cel mai mic preț, în decurs de 2 zile lucrătoare va prezenta documentele (la adresa de e-mail a Autorității Contractante amtcentru.plan@gmail.com).
Data:
21 oct 2020, 17:36
Subiectul întrebării:
Dezinfectantul
Întrebare:
În pct. 13 din Tabelul – cerințe suplimentare – din Anunțul de participare solicitați ca dezinfectantul să fie schimbat odată la 3 luni, iar în toate Anexele este indicat ca Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni. Care termen este corect?
Răspuns (22 oct 2020, 10:15):
Termenul corect: Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.
Data:
22 oct 2020, 12:12
Subiectul întrebării:
Precizare
Întrebare:
Bună ziua! În toată documentația de atribuire Dvs indicați că achiziționați servicii, dar ați publicat DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri. De ce?
Răspuns (22 oct 2020, 15:02):
Documentația standard va fi modificată
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".