1
Perioada de actualizare
de la 29.09.2020 16:33
până la 18.10.2020 11:42
2
Propunerea ofertelor
de la 18.10.2020 11:42
până la 24.10.2020 09:42
au rămas 3 zile
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 176 000 MDL
Perioada clarificărilor: 29 sept 2020, 16:33 - 18 oct 2020, 11:42
Perioada de depunere a ofertelor: 18 oct 2020, 11:42 - 24 oct 2020, 9:42

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Lucrări de expertizare tehnică la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,100; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 14,370; R37 Ceadîr-Lunga–Taraclia–R32, km 6,750
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”
Codul fiscal/IDNO
1003600023559
Adresa
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Drăgălin Cristian
Telefonul de contact
+37322212296
Fax
+37322212296
Datele achizitiei
Data publicării
29 sept 2020, 16:26
Data ultimilor modificări
9 oct 2020, 17:40
Achizitii.md ID
21028804
CPV
71300000-1 - Servicii de inginerie
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
DUAE lucrari proiectare remediere degradări poduri R32 R35 R37
Documentele la ofertă
DUAE
29.09.20 16:33
Documente licitatie proiectare remediere degradări poduri R32 R35 R37
Documentele la ofertă
Documente de licitație
29.09.20 16:33
Anunt de participare proiectare remediere degradări poduri R32 R35 R37
Documentele la ofertă
Anunț de participare
29.09.20 16:33
Data:
9 oct 2020, 17:40
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
În caietul de sarcini nu este prevăzută necesitatea efectuării încercărilor de laborator privind determinarea clasei (mărcii) de beton și nici nu-i prevăzută necesitatea evaluării rezistenței la îngheț, aceste activități fiind obligatorii la elaborarea unei expertize tehnice pentru poduri. Astfel, rugăm să precizați dacă ofertanții trebuie, sau nu, să includă respectivele cheltuieli în propunerea financiară?
Răspuns (16 oct 2020, 11:42):
In caietul de sarcini este stipulată necesitatea efectuării studiilor/încercări cu privire la rezistența la compresiune a betonului prin metode nedistructive și semi-nedistructive precum și măsurarea adâncimii de carbonatare a betonului, cu privire la studiile de determinare a rezistenței la îngheț, acestea nu au caracter obligatoriu, ci se includ in caietele de sarcini , după caz, respectiv nu este necesară elaborarea acestor studii.
Data:
12 oct 2020, 07:53
Subiectul întrebării:
Solicitare
Întrebare:
Având în vedere că lucrările achiziționate urmează a fi executate în etape, rugăm să confirmați că ofertantul desemnat câștigător, în loc să prezinte o singură garanție de bună execuție pentru întreg contractul, va fi în drept să prezinte câte o garanție de bună execuție pentru fiecare etapă (pod) separat, în condițiile în care, fiecare pod se va preda, primi și achita într-un interval de timp diferit. Ține a fi menționat faptul că, o astfel de opțiune nu va influența negativ asupra execuției contractului, ci dimpotrivă, crează întreprinderilor condiții mai favorabile pentru gestionarea mijloacelor financiare.
Răspuns (16 oct 2020, 10:25):
Contractul de achiziție se va încheia pentru întreaga sumă, conform obiectului expus spre licitație și Ofertei, Devizului prezentate de către câștigător în cadrului licitației date. Astfel Garanția de bună execuție urmează a fi constituită din valoarea contractului.
Data:
13 oct 2020, 16:51
Subiectul întrebării:
Solicitare (continuare)
Întrebare:
Examinând răspunsul dvs de mai sus, presupunem că eronat ați interpretat solicitarea noastră privind constituirea garanției de bună execuție, de aceea venim cu următoarele precizări. Pentru început, remarcăm faptul că această licitație deschisă prevede achiziționarea lucrărilor de proiectare nu doar la un singur pod, respectiv fiecare pod reprezintă o etapă, care are prețul său și va fi finalizată într-un interval de timp diferit. Astfel, propunem ca operatorului economic desemnat câștigător să i se ofere posibilitatea de a depune atâtea scrisori de garanție bancară câte etape (poduri) prevede caietul de sarcini. Valoarea fiecărei garanții va reprezenta 5% din prețul etapei. Perioada de valabilitate a garanțiilor va începe să curgă din momentul încheierii contractului până la termenul-limită de execuție pentru care proiectantul s-a angajat să finalizeze fiecare etapă în parte. Este de menționat că astfel nu va fi afectat cuantumul garanției, deoarece valoarea de deviz a contractului se formează anume din suma tuturor etapelor.
Răspuns (16 oct 2020, 10:25):
Contractul de achiziție se va încheia pentru întreaga sumă, conform obiectului expus spre licitație și Ofertei, Devizului prezentate de către câștigător în cadrului licitației date. Astfel Garanția de bună execuție urmează a fi constituită din valoarea contractului.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".