Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 944 920,80 MDL
Perioada clarificărilor: 25 sept 2020, 12:45 - 2 oct 2020, 11:48
Perioada de depunere a ofertelor: 2 oct 2020, 11:48 - 8 oct 2020, 11:48

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de întreţinere periodică şi reparatii curente si capitale a drumurilor publice locale, raionale - drumuri asfaltate ( L196 Raspopeni- Gauzeni)
Informația despre anulare
Motivul anulării
niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire. In conformitate cu art.69 pct.6, lit.(b) a Legii 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice oferta SC “Madicar” SRL a fost respinsa, deoarece nu corespunde cerintelor expuse in documentatia de atribuire. In anexa la oferta a formularului F 3.1 ofertantul a propus perioada garantiei pentru lucrarile executate de 12 luni. In anuntul de participare Consiliul Raional a solicitat perioada garantiei pentru lucrarile executate - 60 luni. In baza art.1 a Legii 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice, oferta SC “Dromas-Cons” SRL este inacceptabila deoarece suma ofertei depaseste bugetul autoritatii contractante stabilit si documentat inainte de initiere procedurii de achizitii publica. In baza deciziei Consiliului Raional nr.4-18 din 20.08.2020 conform programului “Privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice locale raionale a.2020, raionul Soldanesti”, au fost alocate 1 133 905,00 lei pentru lucrări de întreţinere periodică şi reparatii curente si capitale a drumurilor publice locale, raionale - drumuri asfaltate ( L196 Raspopeni- Gauzeni). Suma ofertei operatorului economic a depasit valoarea estimata cu TVA cu 117335,78 lei (1251240,78 – 1133905,00).
Data anulării
13 oct 2020, 8:48
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Consiliul Raional Şoldăneşti
Codul fiscal/IDNO
1007601006405
Adresa
MD-7201, MOLDOVA, Şoldăneşti, or.Şoldăneşti, 31August1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Galina Nani
Telefonul de contact
069646364
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
25 sept 2020, 12:45
Data ultimilor modificări
13 oct 2020, 8:48
Achizitii.md ID
21028694
CPV
45233140-2 - Lucrări de drumuri
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".