+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 19 606 496 MDL
Perioada clarificărilor: 9 sept 2020, 18:57 - 22 sept 2020, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 22 sept 2020, 12:00 - 3 oct 2020, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnița
Informația despre anulare
Motivul anulării
Prin prezenta ADR Nord vă notifică faptul că licitația № ocds-b3wdp1-MD-1599660984035 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnița din 3 octombrie 2020 este anulată în temeiul art. 71 alin. 1 lit. d. legea 131/2015:
Argumentare: Valoarea estimată a achiziției este 19 606 496 MDL fără TVA, valoarea ofertei unice prezentate este 22765547,73 MDL fără TVA, 27318657,28 lei cu TVA. Totodată conform deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 23/20 din 04.08.2020, pentru proiectul Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calarașovca sunt alocați 24012500 lei.
Potrivit legii 131/2015, art. 71. Anularea procedurii de achiziție publică alin. 1:
Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri:
Lit. d) au fost depuse numai oferte care:
prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice;

Ofertă respinsă
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii
IPS „Corsag” SRL Valoarea estimată a achiziției este 19 606 496 MDL fără TVA, valoarea ofertei este 22765547,73 MDL fără TVA, 27318657,28 lei cu TVA. Totodată conform deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 23/20 din 04.08.2020, pentru proiectul Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calarașovca sunt alocați 24012500 lei. Se anexează decizia CNCDR.
Potrivit legii 131/2015, art. 71. Anularea procedurii de achiziție publică alin. 1:
Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri:
Lit. d) au fost depuse numai oferte care:
prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice;
Data anulării
3 oct 2020, 17:35
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Denis Gudumac
Telefonul de contact
+37323125646
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
9 sept 2020, 18:57
Data ultimilor modificări
3 oct 2020, 17:35
Achizitii.md ID
21028087
CPV
45233120-6 - Lucrări de construcţii de drumuri
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".