1
Perioada de actualizare
de la 09.09.2020 14:26
până la 15.09.2020 10:30
2
Propunerea ofertelor
de la 15.09.2020 10:30
până la 22.09.2020 11:00
3
Licitaţie
23.09.2020 15:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 591 666,67 MDL
Perioada clarificărilor: 9 sept 2020, 14:26 - 15 sept 2020, 10:30
Perioada de depunere a ofertelor: 15 sept 2020, 10:30 - 22 sept 2020, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Prestarea serviciilor indicate în Termenii de referință și în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini/ Invitație de participare la procedura de achiziție respectivă include, dar nu se limitează la, următoarele elemente:
1. Analiza dezvoltărilor indicate în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini/ Invitație de participare la procedura de achiziție respectivă și definirea cerințelor de modificare. Consultarea Beneficiarului în vederea formulării sarcinilor de dezvoltare;
2. Modificarea codului sursă conform noilor cerințe impuse de cadrul normativ sau mediul de producție.
3. Managementul schimbărilor:
i. Consultarea specialiștilor beneficiarului în vederea elaborării planurilor de implementare a modificărilor și suportul la implementarea acestora;
ii. Analiza impactului, testarea și suportul privind aplicarea reînnoirilor pentru sistemele de operare, SGBD și alte componente program externe cu care interacționează sistemul informatic;
iii. Testarea de comun cu specialiștii Beneficiarului a impactului modificărilor asupra parametrilor de funcționare și siguranței sistemului informatic;
4. Documentarea sistemului și lucrări de reinginerie ”inversă” (definirea structurii logice a în baza codului sursă).
5. Perfectarea scripturilor de corectare a datelor în vederea soluționării incidentelor legate de SIF.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
Codul fiscal/IDNO
1013601000521
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri nr.42
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Tiutiunnicov Rodica
Telefonul de contact
068928555
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
9 sept 2020, 14:26
Data ultimilor modificări
9 sept 2020, 14:26
Achizitii.md ID
21028075
CPV
72500000-0 - Servicii informatice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
documentatia_standard_cop (1).docx
Documentele la ofertă
informație privind criteriile de evaluare și calificare pentru ofertanți, modele de formulare
9.09.20 14:26
anunț de participare.pdf anunț de participare.pdf
tenderNotice
invitație de participare
9.09.20 14:26
tor rec_v4.pdf tor rec_v4.pdf
Specificaţie tehnică
Termeni de referință
9.09.20 14:26
anexa nr.1 caiet de sarcini rec .pdf anexa nr.1 caiet de sarcini rec .pdf
Specificaţie tehnică
specifiații tehnice
9.09.20 14:26
duae_0.doc
Criterii de eligibilitate
DUAE
9.09.20 14:26
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".