Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 88 000 MDL
Perioada clarificărilor: 8 sept 2020, 10:42 - 11 sept 2020, 14:00
Perioada de depunere a ofertelor: 11 sept 2020, 14:00 - 17 sept 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Comunicarea proiectului va consta în pregătirea activităților și evenimentelor de marketing și publicitate pentru popularizarea proiectului și creșterea vizibilității acestuia. Activitățile de vizibilitate și comunicare vor fi dezvoltate de-a lungul întregii vieți a proiectului.
Măsurile vor fi luate în conformitate cu cerințele UE și ale reglementărilor naționale. Vizibilitatea contribuției UE la proiect este conformă cu Manualul de identitate vizuală.
Canalele de comunicare vor asigura diseminarea rezultatelor proiectului la nivel transfrontalier și conștientizarea acțiunilor la nivelul grupului țintă.
Principalele informații legate de proiectul care trebuie publicitate sunt: numele programului și instrumentul financiar al UE-Instrumentul european de vecinătate, bugetul total al proiectului și finanțarea UE, titlul proiectului, prioritatea abordată de proiect, parteneriatul, obiectivele proiectului, rezultatele și rezultatele principale, durata proiectului, locația proiectului, grupurile țintă și beneficiarii finali.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
Codul fiscal/IDNO
1013601000521
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri nr.42
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Tiutiunnicov Rodica
Telefonul de contact
068928555
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
8 sept 2020, 10:42
Data ultimilor modificări
17 sept 2020, 10:00
Achizitii.md ID
21028001
CPV
92400000-5 - Servicii de agenţii de presă
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".