Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 100 000 MDL
Perioada clarificărilor: 25 aug 2020, 9:52 - 6 sept 2020, 17:13
Perioada de depunere a ofertelor: 6 sept 2020, 17:13 - 12 sept 2020, 17:13

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de proiectare a sistemului automat de detecţie şi stingere cu gaze
Informația despre anulare
Motivul anulării
Prin decizia Grupului de lucru pentru efectuarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări al Agenţiei Servicii Publice din 04.09.2020 , în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, a fost anulată procedura de achiziție publică privind achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului automat de detecţie şi stingere cu gaze nr. ocds-b3wdp1-MD-1598337670664, deoarece s-au constatat erori, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiului asumării răspunderii pentru deciziile luate şi acţiunile realizate de către toţi cei implicaţi în procesul de achiziţie, prevăzut la art.7 din legea nominalizată.Suplimentar menţionăm că, în viitor, achiziția dată va fi petrecută prin procedura de licitație deschisă.
Data anulării
4 sept 2020, 17:14
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Agentia Servicii Publice
Codul fiscal/IDNO
1002600024700
Adresa
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Angela Prozorov
Telefonul de contact
022504506
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
25 aug 2020, 9:52
Data ultimilor modificări
4 sept 2020, 17:14
Achizitii.md ID
21027687
CPV
79930000-2 - Servicii de proiectare specializată
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
1 sept 2020, 17:48
Subiectul întrebării:
Depistarea încălcărilor
Întrebare:
Citiți mesajul în întregime ... „conform art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice”, - a răspuns oficial Agenția Achiziții Publice la întrebarea dacă utilizarea licitației electronice este obligatorie (vezi pe portalul AAP, rubrica „ÎNTREBĂRI FRECVENTE”, pct. 24). Prin urmare, clarificați vă rog de ce nu anulați procedura dată și inițiați una nouă? La inițierea unei proceduri noi, în loc de COP, selectați LP. La selectarea LP, licitația electronică este la dorință, respectiv bifa poate fi scoasă, soluția dată e cea mai potrivită.
Răspuns (4 sept 2020, 17:13):
Prin decizia Grupului de lucru pentru efectuarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări al Agenţiei Servicii Publice din 04.09.2020 , în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, a fost anulată procedura de achiziție publică privind achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului automat de detecţie şi stingere cu gaze nr. ocds-b3wdp1-MD-1598337670664, deoarece s-au constatat erori, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiului asumării răspunderii pentru deciziile luate şi acţiunile realizate de către toţi cei implicaţi în procesul de achiziţie, prevăzut la art.7 din legea nominalizată.Suplimentar menţionăm că, în viitor, achiziția dată va fi petrecută prin procedura de licitație deschisă.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".