+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 07.08.2020 15:57
până la 12.08.2020 00:00
2
Propunerea ofertelor
de la 12.08.2020 00:00
până la 14.08.2020 00:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 133 000 MDL
Perioada clarificărilor: 7 aug 2020, 15:57 - 12 aug 2020, 0:00
Perioada de depunere a ofertelor: 12 aug 2020, 0:00 - 14 aug 2020, 0:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Sistem informașional de circulație a documentelor
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 65 A
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Savin Aliona
Telefonul de contact
068322710
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
7 aug 2020, 15:57
Data ultimilor modificări
10 aug 2020, 11:34
Achizitii.md ID
21027060
CPV
48600000-4 - Pachete software pentru baze de date şi operare
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
caiet de sarcini man_ doc.docx
Documentele la ofertă
7.08.20 15:57
anunt (13).docx
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini
10.08.20 11:34
Sistem informațional de circulație a documentelor electronice
Data:
7 aug 2020, 17:16
Subiectul întrebării:
Aferent bugetului și numărului de utilizatori!
Întrebare:
Din analiza caietului de sarcini reiese că pe lângă sistemul informațional, AC va avea nevoie suplimentar de servicii de dezvoltare și integrare, în acest caz rugăm să veniți cu o revizuire asupra bugetului propus pentru realizarea proiectului și la fel rugăm să indicați numărul de utilizatori cu dreptul de acces. Vă mulțumim!
Răspuns (10 aug 2020, 10:37):
Răspuns: Bună ziua. Vă mulțumim de întrebare! Din întrebarea formulată rezultă că vă referiți anume la: Cap V - Principiile de bază a SICDE Principiile de bază ale SICDE sînt: - principiul legalităţii - presupune crearea şi exploatarea SICDE în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare; - principiul identificării de stat a obiectelor înregistrării - presupune faptul că fiecare dintre ele are un caracter de identificare unical; - principiul folosirii rechizitelor unice ale documentului electronic – presupune elaborarea şi confirmarea rechizitelor unice pentru toţi participanţii la SICDE; - principiul asigurării securităţii - presupune asigurarea integrităţii, accesibilităţii şi confidenţialităţii informaţiei SICDE; - principiul transparenţei - presupune edificarea, conform principiului modal, cu utilizarea standardelor transparente în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de telecomunicaţii; - principiul scalabilităţii - presupune posibilitatea de extindere a Sistemului şi completarea SICDE cu noi funcţii sau perfecţionarea celor deja existente; - principiul integrării cu software-ul aplicativ - presupune posibilitatea SICDE de integrare şi interacţiune cu aplicaţiile deja implementate; - principiul simplităţii şi comodităţii utilizării - presupune toate aplicaţiile, mijloacele tehnice şi de program accesibile utilizatorilor Sistemului. Răspuns: Sistemul informațional va trebui să conțină obligatoriu soluții la capitolele enunțate. Totodată, luînd in considerare că la etapa inițială Soluția propusă se va afla în faza de implimentare și testare de către angajații IGC al MAI – astfel posibilitatea de extindere a Sistemului şi completarea SICDE cu noi funcţii sau perfecţionarea celor deja existente nu este necesară pentru prima fază. Suplimentar, IGC al MAI nu solicită la moment de integrare şi interacţiune cu aplicaţiile deja implementate deaoarece astfel de aplicaţii deja implementate nu există. Astfel, cînd IGC al MAI va considera necesar să achiziționeze suplimentar servici de dezvoltare și integrare acestea obligatoriu vor fi achiziționate. Cu referire la numărul de utilizatori cu dreptul de acces – Achiziția presupune: 1. Instalarea și configurarea aplicației software; 2. Instruirea administratorilor și utilizatorilor de sistem; IX.04 Transferul de cunoștințe Prestatorul va pune la dispoziție Ghidul de administrare și de utilizare a bunurilor. Suplimentar va efectua instruirea personalului tehnic privind instalarea gestionarea bunurilor și gestionarea și administrarea soluției software. Totodată, luînd in considerare că IGC al MAI se află în perioada de reorganizare putem veni cu concretizări că numărul de utilizatori cu dreptul de acces va fi stabilit pe parcursul implimentării proiectului. Suplimentar: luînd în considerare că concretizările expuse supra nu modifică condițiile tehnice din Caietu de sarcină revizuire asupra bugetului propus pentru realizarea proiectului se face a fi imposibilă.
Data:
10 aug 2020, 11:11
Subiectul întrebării:
Clarificarea platformei
Întrebare:
Va rugam sa specificati framework-ul si CMS-ul pe care la moment este dezvoltata solutia SICDE (deoarece in caietul de sarcini e specificat ca la momnet sitemul informational utilizeza tehnologii invechite).
Răspuns (10 aug 2020, 16:32):
Răspuns: În caietul de sarcini e specificat - Situația actuală. Cap VI - Situația actuală. Autoritatea contractanta deține la moment un sistem de evidență a circulației documentelor electronice, care nu poate fi dezvoltat conform necesităților instituționale, nu permite atașarea variantei electronice a documentelor, nu dispune de funcțional de generare a rapoartelor, este dezvoltat pe platforma tehnologică învechită. Totodată În caietul de sarcini e specificat că: Cap VII - Obiectul achiziției IGC organizează acțiunea de achiziție dintr-un singur lot pentru implementarea Sistemului Informațional de evidență a circulației documentelor electronice compus din servicii de implementare și configurare a soluției software care nu necesită integrarea cu o platforma tehnologică învechită. Totodată În caietul de sarcini e specificat că: Cap VII - Obiectul achiziției Notă*: • Soluția software și toate componentele aferente vor fi instalate pe resursele puse la dispoziție de către beneficiar. Ofertantul va specifica în ofertă resursele minime necesare pentru funcționarea sigură și stabilă a sistemului. • Transportul de date va fi asigurat de către beneficiar. Concluzionăm: Ofertantul va specifica în ofertă resursele minime necesare pentru funcționarea sigură și stabilă a sistemului. Vă mulțumim.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".