1
Perioada de actualizare
de la 31.07.2020 14:28
până la 12.08.2020 09:00
au rămas 2 zile
2
Propunerea ofertelor
de la 12.08.2020 09:00
până la 21.08.2020 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 2 980 980,29 MDL
Perioada clarificărilor: 31 iul 2020, 14:28 - 12 aug 2020, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 12 aug 2020, 9:00 - 21 aug 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietul de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017 d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
Codul fiscal/IDNO
1007601010448
Adresa
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Inna Frunză
Telefonul de contact
+37322776711
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
31 iul 2020, 14:28
Data ultimilor modificări
4 aug 2020, 12:00
Achizitii.md ID
21026788
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
lucrari de reparatie lt elena alistar 2020 f1.rtf
Documentele la ofertă
31.07.20 14:28
fda .doc
Documentele la ofertă
31.07.20 14:28
anunț de participare alistar.doc
Documentele la ofertă
31.07.20 14:28
doc standart lucrări (2).docx
Documentele la ofertă
31.07.20 14:28
duae_0.doc
Documentele la ofertă
31.07.20 14:28
Data:
4 aug 2020, 12:00
Subiectul întrebării:
Criterii și cerințe de calificare
Întrebare:
Reieșind din faptul că, metoda de resurse pentru calculul devizelor de cheltuieli aferent lucrărilor de construcții a fost implementată în Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului nr. 1570 din 09.12.2002 cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii, totodată această metodă este reglementată și pe larg descrisă în documentele normative CPL.01.01-2012 și NCML.01.01-2012, și nici unul din actele normative menționate nu face referire expres la obligativitatea utilizării în acest sens doar a programului Wincmeta, în măsura în care, în Republica Moldova există și alte programe de întocmire a devizelor de cheltuieli în construcții prin metoda de resurse, rugăm respectuos să ne oferiți următoarele clarificări: -ce se are în vedere prin cerința de la pct. 4 din FDA „În conformitate cu metoda de resurse Winsmeta 2000”?, Solicitarea respectivă apare a fi necesară de clarificat, reieșind din faptul că metoda de resurse este reglementată în Republica Moldova de actele normative menționate supra și nu de către programul (softul) Wincmeta 2000, care este proprietatea unui operator economic privat și nu are statut de act normativ în sensul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; -dacă intenționați cumva să respingeți o ofertă care a fost întocmită în conformitate cu actele normative menționate supra, doar că în alt program de întocmire a devizelor de cheltuieli în construcții prin metoda de resurse, decât numitul soft Winsmeta 2000?
Răspuns (4 aug 2020, 12:27):
în punctul 4 sa avut în vedere că este necesar de prezentat devizele forma 3,5,7 nu are importanâ care softul va fi utilizat la întocmirea devizului.
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".