Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 961 000 MDL
Perioada clarificărilor: 25 mai 2020, 8:33 - 31 mai 2020, 11:15
Perioada de depunere a ofertelor: 31 mai 2020, 11:15 - 20 iun 2020, 6:14

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Construcţia sistemului de iluminat public din s. Borogani, r-l Leova
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primaria Borogani
Codul fiscal/IDNO
1007601005936
Adresa
6335, MOLDOVA, Leova, s.Borogani, s.Borogani ,r-l Leova
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Sofia Casu
Telefonul de contact
06060798508
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
25 mai 2020, 8:33
Data ultimilor modificări
29 iun 2020, 10:22
Achizitii.md ID
21023313
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Data:
25 mai 2020, 10:29
Subiectul întrebării:
Anunt de participare p. 10
Întrebare:
Revizuiti p. 10 e prea mare suma, conform legii se cere 30% din suma achizitii
Răspuns (25 mai 2020, 14:01):
In legea 131 din 03.07.21015 nu am vazut in art.20 (1) în capacitatea economica financiara 30% din suma achizitiei.
Data:
25 mai 2020, 12:37
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pentru ca si posibila elaborarea ofertei publicati Caiet de sarcini si specificatii tehnice care definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă. Standardele si normativele de referinta.
Răspuns (25 mai 2020, 14:57):
Informaţia solicitată de Dstră este inclusă în Documentaţia Standard încărcată pe platformă- CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI.
Data:
25 mai 2020, 12:40
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Publicati planşele principale ale obiectelor, cerinte de iluminat pentru fiecare strada, amplasarea corpurilor de iluminat fata de strada.
Răspuns (25 mai 2020, 14:57):
Informaţia solicitată de Dstră este inclusă în Documentaţia Standard încărcată pe platformă- CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI.
Data:
25 mai 2020, 12:48
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Unde este necesara iluminarea - localizare? Cat de iluminate trebue sa fie strazile in unutati luminotehnice - clasa de iluminat? Prescriptii de amlasare a corpurilor de iluminat - plan transversal? Normativul sau standardul de referinta pentru iluminatul stradal?
Răspuns (25 mai 2020, 14:57):
Informaţia solicitată de Dstră este inclusă în Documentaţia Standard încărcată pe platformă- CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI.
Data:
25 mai 2020, 14:19
Subiectul întrebării:
Răspuns (25 mai 2020, 14:01):
Întrebare:
Analizati legea 131 din 03.07.21015 mai bine.
Răspuns (25 mai 2020, 14:48):
Vă rugăm să ne transmiteţi extras din lege cu referire la acest moment, ca sa solutonam pozitiv această neclaritate.
Data:
25 mai 2020, 18:02
Subiectul întrebării:
Criterii și cerințe de calificare
Întrebare:
Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor similare. Se are in vederea ca ofertantul trebuie sa aiba minim 5 ani de cind activeaza?
Răspuns (26 mai 2020, 08:15):
Da 5 ani de cind activeaza
Data:
25 mai 2020, 18:03
Subiectul întrebării:
Criterii și cerințe de calificare
Întrebare:
Daca avem 4 ani de cind este fondata compania putem participa?
Răspuns (26 mai 2020, 11:11):
Conform criteriilor publicate în documentaşia standard - 5 ani.
Data:
25 mai 2020, 21:19
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Cantitatile de lucrari NU sunt Caiet de sarcini. Caietul de sarcini este parte integrantă din proiectul tehnic de execuţie verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale. Pentru asigurarea unor informaţii complete, necesare în vederea elaborării ofertei tehnice, documentaţia minimală trebuie să conţină caietele de sarcini pe specialităţi, liste cuprinzînd cantităţi de lucrări, precum şi planşele principale ale obiectelor. Asa scrie legea. HG 669/2016 Secţiunea 4, toata. Va sfatuim sa cititi atent Sectiunea 4. Este o indrumare expusa clar si simplu de inteles. In caz contrar Ve-ti fi nevoiti s-o ascultati la contestatie.
Răspuns (26 mai 2020, 11:40):
Am publicat pe platforma cantitatile de lucrari si plansele.
Data:
25 mai 2020, 21:28
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Probabil ca nu ati inteles intrebarea. Nu am intrebat de ce si cate materiale este necesar pentru implimentarea proiectului, nu acasta ne intereseaza. Intrebarea este: Unde este necesara iluminarea - localizare? Cat de iluminate trebue sa fie strazile in unutati luminotehnice - clasa de iluminat? Prescriptii de amlasare a corpurilor de iluminat - plan transversal? Normativul sau standardul de referinta pentru iluminatul stradal? Cititi atent, ca sa intelegeti, ca sa puteti raspunde clar si pe esenta inrebarii. Pentru ca nu putem intui asteptarile benficiarului.
Răspuns (26 mai 2020, 12:40):
Iluminarea medie orizontala la nivelul imbracămintei străzilor,drumurilor, trecerilor şi pieţelor din localitaţile rurale trebuie stabilita conform tabelului Indicii normaţi pentru strazile şi drumurile localităţilor rurale Obiecte iluminate Iluminatul mediu orizontal.lx 1.Străzile principale, pieţele centrelor publice şi comerciale 10 2.Străzle construcţiilor de locuit: - principale 6 - auxiliare 4 3. Drumuri de ţară, accese rutiere pe teritoriile cooperativelor tovărăşiilor grădinare şi proprietarilor de viie 2
Data:
25 mai 2020, 21:41
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
De ce pentru Tender Comunitatea Moldova publicati si Caet de sarcini si specificatii tehnice si intreg proiectul? Dar pentru achizitii.md nu socotiti de cuviinta acest lucru. Legile Moldovei tot trebue respectate. Sau socotiti altfel? Proiectul este integral pentru ambele licitatii, difera numai PT-urile. De ce se permite o astfel de discriminare? Aduceti documentatia de atribuire la corespunderea legislatiei in vigoare.
Răspuns (26 mai 2020, 13:53):
Am publicat informaţii suplimentare pe platformă
Data:
25 mai 2020, 21:47
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Iluminatul public are ca scop de a ilumina strazile. Cat si cum doriti sa fie iluminate strazile pe tim de noapte? Expuneti dorinta de iluminat in unitati de masurat iluminarea - in lux. Cati lux trebue sa fie pe suprafata carosabilului, ca sa fiti multumiti de implimentarea proiectului?
Răspuns (26 mai 2020, 13:53):
Am publicat informaţiile solicitate pe platformă
Data:
26 mai 2020, 09:40
Subiectul întrebării:
Criterii și cerințe de calificare
Întrebare:
Referitor la pct.12 din anunt Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor similare.Va comunicam ca potrivit pct. 16 „Criterii de experienţă în cazul achiziţiei de lucrări” din Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 176 din 02.10.2018, ofertantul va dispune de un nivel minim de experiență pentru a se califica cerințelor de îndeplinire a contractului: a. executarea în ultimii 5 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor; sau b. valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. In acest sens, susținem că, pe de o parte, o astfel de cerinţe nu au suport legal, iar pe de altă parte, aceastea au avea drept efect limitarea participării operatorilor economici la procedura de achiziţie publică în cauză. Va rugam sa modificati acest punct
Răspuns (26 mai 2020, 13:51):
Referitor la pct.12 din anunt: Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor similare - Ne-am referit la experienţa specifică în executarea lucrărilor similare. În ceea ce priveşte, experienţa de 5 ani, am respectat prevederile din documentaţia-Standard pentru realizarea achiziţiilor de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 176 din 02.10.2018,CAPITOLULI INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă], SECȚIUNEA B. CRITERII DE CALIFICARE,pct. 16 „Criterii de experienţă în cazul achiziţiei de lucrări”. Autoritatea contractantă nu are dreptul să modifice aceste prevederi.
Data:
26 mai 2020, 17:14
Subiectul întrebării:
Răspuns (26 mai 2020, 13:51)
Întrebare:
La punctul 16 din documentatia standart publicata de AC scrie expres urmatoarele: 16. Criterii de experienţă în cazul achiziției de lucrări 16.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului: a. executarea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; sau b. valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Unde scrie aici ca Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă?
Răspuns (26 mai 2020, 17:27):
Daca ofertantul trebuie sa prezinte confirmare despre executarea a cel puţin un contract ÎN ULTIMII 5 ANI, respectiv, rezultă, că el trebuie să aibă EXPERIENŢĂ DE CEL PUŢIN 5 ANI - ceea ce este menţionat în documentaţia standard.
Data:
26 mai 2020, 18:15
Subiectul întrebării:
Răspuns (26 mai 2020, 17:27):
Întrebare:
In ultimii 5 ani poate fi si 4.5 ani, sau si 1 an un urma, din acasta afirmare deloc nu reese experienta de cel putin 5 ani. Dar reese ca un agent economic inregistrat de 1 an, si care a executat in acest an un contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract are experienta necesara si este calificat.
Răspuns (27 mai 2020, 11:11):
În stabilirea criteriului 12 din documentaţia standard cu referire la criteriile şi cerinţele de calificare ne-am condus de mai multe prevederi legale: 1.În conformitate cu Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 176 din 02.10.2018, CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO), SECȚIUNEA A. DISPOZIȚII GENERALE, p.2 (b), unul din principile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări este: b)eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; 2.Legea 131/2015 privind achiziţiilor publice, cap.IV, art.16, (1),(8), (9); precum şi art 20(1), lit.(c). 3. În concluzie, pct.16 din documentaţia standard , CAPITOLUL I: INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO),SECȚIUNEA B. CRITERII DE CALIFICARE, include nivelul minim de experienţă a operatorului economic, autoritatea contractantă, conform legislaţiei în vigoare, este obligată, în scopul eficienţei utilizării fondurilor publice și minimizării riscurilor să stabilească “pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare şi selecţie, precum şi documentele suport, prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici”.(Lege 131/2015, CAP.IV, art 1) Criteriile de calificare” trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit”. (Legea 131, CAP. IV, art.8).
Data:
26 mai 2020, 20:01
Subiectul întrebării:
Răspuns (26 mai 2020, 17:27):
Întrebare:
De ce nu scriti intocmai ca si in documentaţia-Standard , aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 176 pct.16? In acest caz nu o sa apara asa intrebari.Ceea ce scrie in pct.16 din documentatia standart si ceea ce solicitati D-stra la pct.12 sunt lucruri diferite si nu rezulta unul din altul. Consultati va rog un specialist si faceti modificarile de rigoare in caz contrar vom fi nevoiti sa contestam documentatia de atribuire.
Răspuns (27 mai 2020, 11:14):
Datorită faptului că ambele întrebări se referă la acelaşi aspect, considerăm că răspunsul anterior este suficient.
Data:
27 mai 2020, 11:30
Subiectul întrebării:
Răspuns (27 mai 2020, 11:11):
Întrebare:
Experienta este masurata cu volumul de lucrari similare executate si nu cantitatea de ani de la inregistrare.
Răspuns (27 mai 2020, 12:24):
Consideram ca este o parere subiectiva, incluzind p12 - experienta similara, grupul de lucru sa condus de legislatia in vigoare si de obligatiunile autoritatii contactante
Data:
27 mai 2020, 16:18
Subiectul întrebării:
Răspuns (27 mai 2020, 12:24):
Întrebare:
Intelegeti cuvantul SAU, din ltgislatie l-am luat, nu din parere subiectiva. Aciasta insemta ca daca ofertantul inregistrat de 1 an a indeplinit in decursul acestui an lucrari cu valoarea mai mare decît valoarea viitorului contract, atunci el are experienta necesara. Ca exemplu - ofertantul a lucrat in domeniu 20 ani, dar un an in urma a scumbat inregistrarea, trebui sa astepte 5 ani? Dar ce sa faca cu experienta enorma acumulata, care a ramas, la gunoi. Sau daca experienta acumulata in decursul anului este mai mare decat la unii de 5 ani?
Răspuns (28 mai 2020, 09:13):
Mai sus am argumentat acţiunile autorităţii contractante, cu referire la aspectul discutat, din punct de vedere al legislaţiei în vigoare. Credem că dezacordul Dstră şi argumentele pe care ni le aduceţi, sunt de competenţa celor care fac legile. Noi executăm legile, nu le elaborăm, nici nu le aprobăm. Vă rugăm să ne înţelegeţi, suntem instituţie publică şi gestionăm bani publici, de aceea avem obligaţia să minimizăm toate riscurile şi să cheltuim banii eficient.
Data:
28 mai 2020, 09:26
Subiectul întrebării:
Răspuns (28 mai 2020, 09:13):
Întrebare:
Intelegem numai legea. Fiti atenti cum interpretati acasta lege. Consultati deciziile ANSC in aspectul experientei. In caz contrar acasta interpretate poate fi intelesa ca scop a eliminarii ofertantilor nedoriti, cu vechime de inregistrare mai mica de 5 ani, dar cu experienta destula.
Răspuns (29 mai 2020, 08:47):
Grupul de lucru examinează contestaţia
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".