Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 330 454 MDL
Perioada clarificărilor: 22 mai 2020, 10:34 - 28 mai 2020, 14:16
Perioada de depunere a ofertelor: 28 mai 2020, 14:16 - 8 iun 2020, 14:16

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de metrologie și verificare periodică
Informația despre anulare
Motivul anulării
Conform solicitărilor potențialilor ofertanți.
Data anulării
27 mai 2020, 10:47
Informaţia despre solicitant
Denumirea
IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
Codul fiscal/IDNO
1003600151643
Adresa
2062, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Burebista, 93
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Corina Cebuc
Telefonul de contact
022-55-96-46
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
22 mai 2020, 10:34
Data ultimilor modificări
27 mai 2020, 10:47
Achizitii.md ID
21023274
CPV
50400000-9 - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Anulată
Lot 33//Controlul calității
Buget: 33088.0 MDL
Anulată
Lot 22//VM//AlcoTest
Buget: 1120.0 MDL
Anulată
Anulată
Lot 10//VP//Electrocardiografe
Buget: 3860.0 MDL
Anulată
Lot 31//VM//Radiometru
Buget: 640.0 MDL
Anulată
Lot 13//VP//PH-metre
Buget: 1503.0 MDL
Anulată
Anulată
Anulată
Anulată
Lot 18//VP//Termostate
Buget: 18180.0 MDL
Anulată
Lot 16//VP//Set de lentile
Buget: 7112.0 MDL
Anulată
Anulată
Anulată
Lot 27//VM//Manometru
Buget: 1624.0 MDL
Anulată
Lot 17//VP//Sterilizatoare cu aer uscat și sterilizatoare cu aburi (autoclave)
Data:
25 mai 2020, 12:19
Subiectul întrebării:
Divizare
Întrebare:
Buna ziua! Va rugam respectuos sa divizati acest lot pe 2 pozitii: -Sterilizatoare cu aer uscat si -sterilizatoare cu aburi. Tinem sa va informam ca aceasta sunt 2 tipuri de sterilizatoare cu un principiu de functionare total diferit, deci necesita etaloane diferite pentru efectuarea verificarii periodice. Cu atit mai mult preturile verificarii periodice sunt diferite in dependenta de tipul dispozitivului. Va multumim anticipat!
Răspuns (26 mai 2020, 09:14):
Divizarea lotului la această etapă presupune anularea procedurii de achiziții. Ținînd cont de faptul că instituția are nevoie urgent de serviciile achiziționate - procedura nu va fi anulată. Ținem să menționăm că acest lot a fost achiziționat exact în acelaș format și în anii precedenți, iar obiecții din partea ofertanților nu a parvenit.
Data:
26 mai 2020, 13:27
Subiectul întrebării:
Divizare
Întrebare:
In anii precedenti pe piata a fost prezent un singur operator economic care presta astfel de servicii si detinea monopolul, si doar din acest motiv nu au fost careva obiectii. Noi nu solicitam anularea intregii proceduri. Doar anularea si modificarea acestui lot.
Răspuns (26 mai 2020, 14:21):
Inițierea procedurii de achiziții a fost efectuată în conformitate cu Legea 131/15, art.39 ”Împărțirea pe loturi”.
Data:
26 mai 2020, 13:29
Subiectul întrebării:
documente in format redactabil
Întrebare:
Buna ziua! Va rog sa incarcati documentele (DUAE, anunt de participare) in format redactabil. Va multumesc anticipat!
Răspuns (26 mai 2020, 14:17):
Documentele au fost încărcate.
Lot 17//VP//Sterilizatoare cu aer uscat și sterilizatoare cu aburi (autoclave)
Data:
26 mai 2020, 14:42
Subiectul întrebării:
limitarea concurentei
Întrebare:
Prin refuzul de a diviza acest lot, dvs. limitatati concurenta si creati impedimente pentru participarea operatorilor economici. Potrivit pct. 21 subpct. 2) din Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, grupul de lucru este obligat să asigure participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție, în scopul asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice, iar art. 7 lit. c) din Legea nr. 131/15 prevede expres că unul dintre principiile fundamentale a relațiilor privind achizițiile publice este principiul concurenței, care presupune asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței în așa fel încât orice operator economic, cu calificare și oferta corespunzătoare necesității reale a autorității, să poată participa la procedura de atribuire și să dispună de posibilitatea egală de a fi desemnat câștigător. Astfel, reieșind din prevederile legale enunțate, autoritatea contractantă prin înaintarea cerințelor trebuie să nu creeze obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurilor de achiziție publică, ci să ofere posibilitatea reală operatorilor economici care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii să poată participa la procedura de achiziție. Art. 37 al. (9) prevede expres că specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici.
Răspuns (26 mai 2020, 16:32):
Ținem să vă informăm că, grupul de lucru, la formarea loturilor, a ținut cont de cele invocate dvs, astfel, în cea mai mare parte, fiecare lot include doar o poziție. Totodată, conform aceluiași articol, aliniatul ”(3) Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.” Totodată, ținem să vă informăm că, conform Legii 131/15, art.35 - termenul de solicitare a clarificărilor s-a scurs. Articolul 35. Clarificări (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3); b) 6 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3); c) 3 zile – în cazul procedurii de cerere a ofertelor de prețuri.
Lot 33//Controlul calității
Data:
26 mai 2020, 23:14
Subiectul întrebării:
Loturi cu servicii diferite
Întrebare:
Va rog sa despartiti loturile. Nu putem depune oferta pentru toate loturile! Deoarece sint servicii diferite si operatorii economici nu sint autotizati in toate domeniile/serviciile; si anume cei care presteaza verificare periodica si verificare metrologica sint diferiti de cei care fac etalonare (institutii absolut diferite!!!), iar controlul calitatii complet iese in afara competentiei celor susnumiti. Apropo, am cautat in Lista CPV-urilor - controlul calitatii are alt CPV, si anume: 73100000-3 (Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentală), RD05-4(În fizică), LA07-1(Pentru radiologie de diagnosticare)
Răspuns (27 mai 2020, 10:37):
Vă rugăm pe viitor să adresați întrebările de clarificări în perioada reglementată de lege, dar să nu lăsați în ultimul moment, astfel se pierde timp prețios. Tehnic, este imposibil de a diviza loturile, fără a a anula procedura de achiziție.
Data:
26 mai 2020, 23:16
Subiectul întrebării:
Divizare
Întrebare:
Va rog sa despartiti loturile. Nu putem depune oferta pentru toate loturile! Deoarece sint servicii diferite si operatorii economici nu sint autotizati in toate domeniile/serviciile; si anume cei care presteaza verificare periodica si verificare metrologica sint diferiti de cei care fac etalonare (institutii absolut diferite!!!), iar controlul calitatii complet iese in afara competentiei celor susnumiti. Apropo, am cautat in Lista CPV-urilor - controlul calitatii are alt CPV, si anume: 73100000-3 (Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentală), RD05-4(În fizică), LA07-1(Pentru radiologie de diagnosticare)
Răspuns (27 mai 2020, 10:40):
Vă rugăm pe viitor să adresați întrebările de clarificări în perioada reglementată de lege, dar să nu lăsați în ultimul moment, astfel se pierde timp prețios. Tehnic, este imposibil de a diviza loturile, fără a a anula procedura de achiziție.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".