1
Perioada de actualizare
de la 15.05.2020 21:38
până la 25.05.2020 00:00
2
Propunerea ofertelor
de la 25.05.2020 00:00
până la 01.06.2020 11:00
3
Licitaţie

4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 456 362,19 MDL
Perioada clarificărilor: 15 mai 2020, 21:38 - 25 mai 2020, 0:00
Perioada de depunere a ofertelor: 25 mai 2020, 0:00 - 1 iun 2020, 11:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări suplimentare neprevăzute în cadrul subproiectului Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești Etapa II (foraje dirijate orizontal 8 buc. cămine cu regulatoare a presiunii)
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Codul fiscal/IDNO
1009601000267
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Gudumac Denis
Telefonul de contact
+37323129682
Datele achizitiei
Data publicării
15 mai 2020, 20:35
Data ultimilor modificări
16 mai 2020, 22:08
Valoarea estimată (fără TVA)
456 362,19 MDL
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Durata contractului
30 iun 2020 18:00 - 31 dec 2020 20:50
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Lucrări suplimentare neprevăzute în cadrul subproiectului Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești Etapa II (foraje dirijate orizontal 8 buc. cămine cu regulatoare a presiunii) CPV: 45247130-0 - Lucrări de construcţii de apeducte
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
duae_lucrari lp cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26 martie 2020.doc
Documentele la ofertă
DUAE format word
15.05.20 21:38
doc standard apeduct cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26.03.2020.doc
Documentele la ofertă
documentația de licitație format word
15.05.20 21:38
anunt de participare apeduct cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26.03.2020.doc
tenderNotice
anunț de participare format word
15.05.20 21:38
invitatia cuhuresti apeduct 2020 repetat.pdf invitatia cuhuresti apeduct 2020 repetat.pdf
tenderNotice
invitația de participare format pdf
15.05.20 21:38
duae cuhuresti apeduct 2020 repetat.pdf duae cuhuresti apeduct 2020 repetat.pdf
Documentele la ofertă
DUAE format pdf
15.05.20 21:38
caiet de sarcini cuhuresti apeduct etapa 2 2020.pdf caiet de sarcini cuhuresti apeduct etapa 2 2020.pdf
Specificaţie tehnică
caiet de sarcini format pdf
15.05.20 21:38
Documentele lotului
caiet de sarcini cuhuresti apeduct etapa 2 2020.pdf
caiet de sarcini pdf
15.05.20 21:38
anunt de participare apeduct cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26.03.2020.doc
invitația de participare format word
15.05.20 21:38
doc standard apeduct cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26.03.2020.doc
documentația de licitație format word
15.05.20 21:38

Mai jos sunt ofertele participanților, documentele la oferte le puteți vedea făcând clic pe simbolul mapei.

Pe baza deciziei grupului de lucru pentru selectare învingătorului este necesar să:

1) Selectați învingătorul dînd clic pe butonul recunoaște învingator.

2) Trimiteți în termen de 3 zile la adresa de e-mail AAP bap@tender.gov.md forma scanată a deciziei grupului de lucru.

3) După selectarea învingătorului, faceți clic pe butonul: “Confirmă decizia”.

Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

Polimer Gaz Constructii S.R.L.

Preţul ofertei: 434 533 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Ofertantul nu corespunde capacității tehnice şi/sau profesionale
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
2
Denumirea participantului:

Polimer Gaz Complet

Preţul ofertei: 435 552,06 MDL
Statut: Învingător
Motivul: grupul de lucru a desemnat câștigătoare cea mai ieftină ofertă corespunzătoare criteriilor de calificare și selecție și caietului de sarcini, care aparține Polimer Gaz Complet în valoare de 435 552,06 MDL fără TVA, 522 662,47 MDL cu TVA, perioada de execuție 1 lună, cea de garanție 5 ani. Ofertă descalificată: Polimer Gaz Construcții S.R.L. Motivul: Avizul Agenției Supraveghere Tehnică prezentat de ofertant este negativ cu specificarea „Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect. La moment procuratura Căușeni investighează cauza penală privind exagerarea volumelor.” Oferta este descalificată în temeiul pct. 119 Hotărârea Guvernului Nr. 669/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, pct. 15.1, lit. h din documentația standard pentru realizarea achizițiilor de lucrări (ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 176/2018)
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări