Statut Suspendat
Valoarea estimată fără TVA 470 208,20 MDL
Perioada clarificărilor: 15 mai 2020, 10:00 - 21 mai 2020, 9:32
Perioada de depunere a ofertelor: 21 mai 2020, 9:32 - 24 mai 2020, 9:32

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Lucrari de reparatii capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s.Grimancauti,r.Briceni
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primaria Grimancauti
Codul fiscal/IDNO
1007601010817
Adresa
MD- 4726, MOLDOVA, Briceni, s.Grimăncăuţi, s.Grimancauti
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Vitalie Dvorschi
Telefonul de contact
+37324748192
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
15 mai 2020, 10:00
Data ultimilor modificări
19 mai 2020, 9:32
Achizitii.md ID
21022894
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
anunt iluminat.signed.pdf anunt iluminat.signed.pdf
tenderNotice
anunt de participare
15.05.20 10:00
formular 1 ilum grimancauti.rtf
Documentele la ofertă
lista cu cantitatilor de lucrari
15.05.20 10:00
Data:
15 mai 2020, 10:21
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
In anunt este referinta: conform Caietului de sarcini. Formularul 1 nu este caiet de sarcini. HG 669/2016 Secţiunea 4. Caietul de sarcini 30. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor în baza cărora se elaborează oferta tehnică de către fiecare ofertant. 31. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, tehnologie, norme, coduri sau simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. 32. Caietul de sarcini este parte integrantă din proiectul tehnic de execuţie verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale. Pentru asigurarea unor informaţii complete, necesare în vederea elaborării ofertei tehnice, documentaţia minimală trebuie să conţină caietele de sarcini pe specialităţi, liste cuprinzînd cantităţi de lucrări, precum şi planşele principale ale obiectelor. Unde este Caietul de sarcini?
Data:
18 mai 2020, 09:40
Subiectul întrebării:
Documentatia de atributie
Întrebare:
Publicați Documentatia de atributie si caietul de sarcini va rog.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".