1
Perioada de actualizare
de la 12.05.2020 14:30
până la 22.05.2020 13:42
2
Propunerea ofertelor
de la 22.05.2020 13:42
până la 03.06.2020 13:42
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 934 364,46 MDL
Perioada clarificărilor: 12 mai 2020, 14:30 - 22 mai 2020, 13:42
Perioada de depunere a ofertelor: 22 mai 2020, 13:42 - 3 iun 2020, 13:42

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Renovarea retelei de iluminat public din mun. Cahul, str. V. Alecsandri, pr. Republicii, str. Dunării
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primăria municipiului Cahul
Codul fiscal/IDNO
1007601008340
Adresa
3909, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, or. Cahul str. P. Independenței nr. 6
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Brînză Snejana
Telefonul de contact
029921949
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
12 mai 2020, 14:30
Data ultimilor modificări
20 mai 2020, 13:42
Achizitii.md ID
21022719
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae.doc
Documentele la ofertă
DUAE
13.05.20 15:49
anunt_de_participare.semnat (2).pdf anunt_de_participare.semnat (2).pdf
Documentele la ofertă
anunt de participare
13.05.20 15:49
documentatia_standard_lucrari (1).semnat (3).pdf documentatia_standard_lucrari (1).semnat (3).pdf
Documentele la ofertă
documentația standard de lucrări
13.05.20 15:49
iluminare - pr.republicii - 3 m.png
Documentele la ofertă
schema 3
20.05.20 13:42
iluminare - pr.republicii - 1m.png
Documentele la ofertă
schema 1
20.05.20 13:42
iluminare - str.v.alecsandri - 2 m.png
Documentele la ofertă
schema 5
20.05.20 13:42
iluminare - traseul cahul-cantemir r34 m.png
Documentele la ofertă
schema 6
20.05.20 13:42
iluminare - str.v.alecsandri - 1 m.png
Documentele la ofertă
schema 4
20.05.20 13:42
iluminare - pr.republicii - 2 m.png
Documentele la ofertă
schema 2
20.05.20 13:42
Data:
13 mai 2020, 10:24
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Care este scopul principal al proiectului?
Răspuns (13 mai 2020, 10:59):
Scopul principal al proiectului constă în renovarea retelei de iluminat public
Data:
13 mai 2020, 10:29
Subiectul întrebării:
Specificaţii tehnice
Întrebare:
efeciență luminoasă – min. 120Lm/W, cu raport de testare. Indicati ce fel de raport se cere si standardul de referinta. Sau este de ajuns un atestat de 9 clase, pentru a imparti fluxul luminos la putere?
Răspuns (19 mai 2020, 16:10):
NCM C.04.02.2017 Iluminat natural și artificial
Data:
13 mai 2020, 10:44
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Iluminatul public al căilor de circulație este un domeniu de activitate reglementat. Care este documentul de referință pentru realizarea proiectului NCM C.04.02-2017 sau SM EN 13201?
Răspuns (19 mai 2020, 16:11):
NCM C.04.02.2017 Iluminat natural și artificial
Data:
13 mai 2020, 10:52
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Buna ziua.Garantia pentru oferta se poate de facut transfer la Primarie ?Daca da, atunci va rugam sa ne prezentati rechizitele bancare.Multumim!
Răspuns (13 mai 2020, 10:58):
Garantia de oferta se va prezenta conform fișei de date (FDA) pct.4.2. Tot acolo găsiți și rechizitele pentru transfer.
Data:
13 mai 2020, 11:30
Subiectul întrebării:
Specificaţii tehnice
Întrebare:
Cum sa alegem corpul de ilumiat corespunzator, daca avem numai peterea si garantia in cerinte? Corpuri de iluminat cu SMD LED 75W (5 ani garantie) sunt zeci de tipuri. Parametrii tehnici a corpurilor de iluminat LED determina caracteristici specifice insusi corpurilor de iluminat si nu determina impactul lor asupra nivelului de iluminat necesar pentru caile de circulatie. Pentru o selectie responsabila a corpurilor de iluminat, astfel incat acesta, sa reprezinte o distributie de intensitati luminoase adecvate cu geometria strazii si proprietatile de reflexie a imbracavintei rutiere, este necesar sa indicati nivelul de iluminat cerut, sau clasa de iluminat in conformitate cu normativul sau standardul de referinta pentru iluminat public si planul transversal a strazilor, definite pentru iluminat. Care sunt clasele de iluminat de referinta?
Răspuns (13 mai 2020, 12:29):
In documentele licitației se contine un document ”Parametrii tehnici a corpurilor de iluminat LED”, acolo sunt toate detaliile.
Data:
13 mai 2020, 11:49
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Răspuns (13 mai 2020, 10:59): Scopul principal al proiectului constă în renovarea retelei de iluminat public. Intrebare: Care este scopul renovarii functional? Sau care este scopul functionarii retelei de iluminat renovate? Daca planificati sa aprindeti iluminatul?
Răspuns (13 mai 2020, 12:30):
Nu am ințeles întrebarea DVS!
Data:
13 mai 2020, 11:59
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Daca are legatura achizitia data cu Lucrări de construcție pentru proiectul de dezvoltare comunitară - Renovarea sistemului de iluminat public în municipiul Cahul, din Programul Comunitatea Mea?
Răspuns (13 mai 2020, 12:30):
Da
Data:
13 mai 2020, 12:14
Subiectul întrebării:
Criteriu de selectare
Întrebare:
HG669/2016 din 27.05.2016 Secţiunea 4. Caietul de sarcini 22. Criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă trebuie să aibă legătură directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, iar nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probează îndeplinirea lor se vor limita numai la cele strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Intrebare: Daca obiectuvul e iluminatul public - domeniu reglamentat - atunci care sunt cerintele de iluminat si referinta la normativ sau standard?
Răspuns (19 mai 2020, 16:11):
NCM C.04.02.2017 Iluminat natural și artificial
Data:
13 mai 2020, 12:16
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
HG669/2016 din 27.05.2016 Secţiunea 4. Caietul de sarcini 31. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, tehnologie, norme, coduri sau simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. Intrebare: Unde sunt cerintele de performanta luminotehnica?
Răspuns (13 mai 2020, 12:32):
Vedeti Parametrii tehnici a corpurilor de iluminat LED
Data:
13 mai 2020, 12:19
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
HG669/2016 din 27.05.2016 Secţiunea 4. Caietul de sarcini 35. Autoritatea contractantă are obligaţia de a defini în caietul de sarcini şi în contract specificaţiile tehnice numai prin referire la reglementări tehnice, astfel cum sînt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională în domeniul construcţiilor, iar în cazul lipsei acestora, prin referire, de regulă, la alte standarde care sînt compatibile cu reglementările Comunităţii Europene. Intrebare: care document de referinta sta la baza proiectului si caietului de sarcini NCM C.04.02-2017 sau SM EN 13201?
Răspuns (19 mai 2020, 16:12):
NCM C.04.02.2017 Iluminat natural și artificial
Data:
13 mai 2020, 13:10
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Daca scopul este nu numai renovarea, dar si functionarea in timpul noptii, atunci Va asteptati la un nivel oare care de iluminat. La ce nivel de iluminat trebue sa fie iluminate strazile. Cati lux [lx] sau cd/m2 trebue sa fie pe fiecare strada? Performanta luminotehnica, fiind scopul iluminatului public, si fiind domeniu de activitate reglementat, trebue sa fie definita, conform standardului sau normativului in vigoare, prin unitati de masura adecvate, iluminare-lux [lx] sau luminanta- [cd/m2], si nici decum in wati [W]. Si conform HG669/2016 din 27.05.2016 Autoritatea contractantă are obligaţia de a defini în caietul de sarcini şi în contract specificaţiile tehnice numai prin referire la reglementări tehnice, astfel cum sînt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională în domeniul construcţiilor. Si Criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă trebuie să aibă legătură directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit - obiectul conractului - iluminat public, sau obiectul este da a consuma anume 55W; 75W per corp de iluminat?
Răspuns (14 mai 2020, 09:47):
Caietul de sarcini are la baza proiectul tehnic. Caietul de sarcini cuprinde lista cu cantitățile de lucrări. Celelalte detalii sunt în proiectul tehnic. Cei interesati pot veni la Cahul pentru a studia proiectul și a elabora o ofertă competitivă.
Data:
13 mai 2020, 13:11
Subiectul întrebării:
Specificaţii tehnice
Întrebare:
Răspuns (13 mai 2020, 12:32): Vedeti Parametrii tehnici a corpurilor de iluminat LED. Intrebare: Unde in acest document este indicat nivelul de iluminat?
Răspuns (19 mai 2020, 16:29):
Vedeti documentele licitației.
Data:
13 mai 2020, 16:05
Subiectul întrebării:
Specificaţii tehnice
Întrebare:
Publicati priectul de executie prin intermediul SIA RSAP, ca sa evitati inrebari de clarificare.
Răspuns (19 mai 2020, 16:30):
A fost publicat documentul ”date tehnice”.
Data:
13 mai 2020, 16:57
Subiectul întrebării:
Dar ce e cu IREX
Întrebare:
Buna ziua, proiectul dat este lansat de comun acord cu IREX. E acelasi concurs sau care e situatia?
Răspuns (14 mai 2020, 11:44):
Acesta este un proiect comun, însă fiecare își desfășoară procedura de achiziție.
Data:
13 mai 2020, 16:59
Subiectul întrebării:
pentru orice eventualitate
Întrebare:
sunt cateva neclaritati ce tin de proiectul in orasul cahul 1. Proiectul de executie elaborat de PanProiecPlus SRL are o multime de neclaritat - 1.1. Coala 5, 6 din P.E. se prevede - https://prnt.sc/s7bcgp, https://prnt.sc/s7bgb0, https://prnt.sc/s7bgpv - Pilon cu Corp de iluminat 50W COB - 1.2. Coala 2 din PE se prevede - https://prnt.sc/s7be3g - Corpuri de iluminat de 35-55-75-150W - 1.3. Coala 4.1, 4.2, 4.3. se prevede - https://prnt.sc/s7beun - Proiector de 70W - 1.4. Coala 6.7.8.9.10 - https://prnt.sc/s7bhfm - Plafoniera 75W SMD 6500K - 1.5. Coala 11 - https://prnt.sc/s7biq7 - Corp de iluminat 35-55-75-150W dar in desen e 55W SMD - 1.6. Coala 12,13,14 - https://prnt.sc/s7cerw - Proiector 75W - 1.7. Coala 15 - https://prnt.sc/s7cg0m Corp de iluminat 35-55-75-150W dar in desen e 55W SMD - 1.8 incepand cu coala 16 (pagina 22) - https://prnt.sc/s7db9y - deja Proiector 70W Rugam sa Clarificati situatia si proiectul sa fie elaborat cu date similare . 2. In proiectul de executie e reprezentat (coala 4.1, 4.2, 4.3.) Modalitatea de amplasare a corpurilor de 75W ????? Dar Conditiile tenice (FY20-CM-CA (02) Section III Technical Requirements) prevăd, spre exemplu, la PT9 si corpuri de alte puteri, amplasamentul cărora NU este prezentat in proiect. În acest sens se constată o deviere grava a proiectului fața de normative și proiectul necesit a fi elaborat tocmai respectand standardele in domeniu. 3. Proiectul Prevede ca strazile V. Alecsandri, Prospectul Republicii, Dunarii si Grivitei o clasificare conform NCM C04.02-2016 (apropo acest normativ NU este demult in vigoare, cel aplicat este NCM C.04-02.2017 sau unul mai recent). a străzilor conform clasei C2. Cu toate acestea in Proiect NU este demostrat în nici un fel daca corpurile propuse similare în proiect pot face față situațiilor de străzi indicate. Or acest lucru reflectă că proiectantul NU stie a dimensiona puterea corpurlor, proiectul fiind întomic eronat, cu grave încălcări de normative și fără a aplica standarde minime de construcție. Rugăm să fie revăzut întregul proiect și adaptat astfel ca sarcina pusă pentru ofertanți să fie similară celeia ce este în proiect. Proiectul elaborat în forma dată NU poate fi transpus în practică, el nu poate fi implementa, datele sunt eronate de la o coala la alta si acest lucru impiedică orice antreprenor de proiect de a primi acceptul din partea entităților de supraveghere pentru darea în exploatare finală a construcțiilor
Răspuns (19 mai 2020, 16:33):
Proiectul de execuție a fost elaborat și verificat în conformitate cu legislatia in vigoare.
Data:
14 mai 2020, 17:15
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Faceti obstacole. Stiti foarte bine ca, ofertantii nu pot veni la Cahul. Avand in vedere situatia actuala de ce nu publicati pe platforma proiectul, asa cum sa procedat la Programul Comunitatea Mea? Cu atat mai mult ca, conform HG 669/2016 Secţiunea 3. pct.14. Documentaţia de atribuire SE PUBLICA OBLIGATORIU pe pagina web a autorităţii contractante, alături de anunţul de participare. pct 15.În cazul în care, din motive tehnice, documentaţia de atribuire nu poate fi publicată electronic, autoritatea contractantă ARE OBLIGATIA de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cît mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 2 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. Care este motivul nepublicarii proiectului? Si de in cazul Programului Comunitatea Mea este posibil, dar aici nu?
Răspuns (20 mai 2020, 13:10):
Vedeti documentația licitației.
Data:
14 mai 2020, 17:22
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Răspuns (14 mai 2020, 09:47): Caietul de sarcini are la baza proiectul tehnic. Intrebare: Daca Caietul de sarcini nu contine cerinte de performanta iluminatului, atunci - ori Caitul de sarcini nu este intocmit in baza proiectului, sau Proiectul este neconform legislatiei in vigoare? Care prevede: iluminatul public este un domeniu reglamentat.
Răspuns (19 mai 2020, 17:04):
NCM C.04.02.2017 Iluminat natural și artificial și SM EN 13201
Data:
15 mai 2020, 08:46
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Ca exemplu: daca inlocuiti corpul de iluminat cu o pompa de apa, destinatia carea este de a pompa apa. Veti procura acasta pompa, daca stiti cat consuma, dar nu stiti capacitatea ei de pompare? Destinatia corpului de iluminat este de a ilumina strada si pentru a propune un corp de iluminat corespunzator, trebue sa stim cantitatea si calitatea iluminatului dorit de Beneficiar. Cat si cum trebue iluminate strazile, in unitati adecvate pentru iluminat, dar nu in VATI [W]?
Răspuns (19 mai 2020, 16:58):
Vedeti documentația de atribuire.
Data:
15 mai 2020, 09:32
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Daca ne referim la legea 131/2015 Art.37 in care se prevede, ca autoritatea contractantă efectuează descrierea fizică a bunurilor, doar în cazurile în care nu este posibilă descrierea performanţelor şi/sau a cerinţelor funcţionale. În cazul în care Autoritatea contractanta nu stie un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o referinţă la tipul concret de corp de iluminat, in baza carua sa priectat sistemul, este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. sau mai simplu, indicati tipul concret a corpului de iluminat, in baza carua sa priectat sistemul, si include cuvintele „sau echivalentul”. Atunci stiind performantele cerute, putem alege corpuri de iluminat cu caracteristici echivalente celui indicat.
Răspuns (20 mai 2020, 13:11):
Vedeti documentele licitației.
Data:
15 mai 2020, 09:43
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pentru a evita problema, este de ajuns sa publicati din proiect numai coala cu Date generale. Care sund datele generale a proiectului?
Răspuns (20 mai 2020, 13:11):
Vedeti documentele licitației.
Data:
19 mai 2020, 16:23
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Răspuns (19 mai 2020, 16:10): NCM C.04.02.2017 Iluminat natural și artificial. Intrebare: UNDE in NCM este ceve despre eficienta?
Răspuns (19 mai 2020, 16:54):
Vedeti reglementarea SM EN 13201
Data:
19 mai 2020, 17:44
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
SM EN 13201 este standard, avem cerinta sa ne indicati ce anume sa vedem in el?
Răspuns (20 mai 2020, 13:17):
Oferta va fi elaborata in conformitate cu standardul SM EN 13201.
Data:
19 mai 2020, 17:47
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Specificatii tehnice sunt publicate. Dar ele identifica caractericticile corpurilor de iluminat in parte. Care sunt cerintele pentru sistemul de iluminat pemtru fiecare strada in parte?
Răspuns (20 mai 2020, 13:18):
Vedeti documentele licitației.
Data:
19 mai 2020, 17:54
Subiectul întrebării:
Specificaţii tehnice
Întrebare:
efeciență luminoasă – min. 120Lm/W, cu raport de testare. Indicati ce fel de raport se cere si standardul de referinta.
Răspuns (20 mai 2020, 13:19):
Raportul de testare conform SM EN 13201.
Data:
19 mai 2020, 17:59
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Care este clasa de iluminat pentru pr.Republicii si geometria strazii pentru aplicarea diagramei luminoase ? Clsa de iluminat? Profil transversal? distanta intre stalpi?
Răspuns (20 mai 2020, 13:21):
echivalent clasei C1(NCM) distanta între stîlpi 30- 35m înălțimea stîlpilor H 9,5 m lățimea carosabilului 8-14 m
Data:
19 mai 2020, 18:36
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Oare este asa de greu de definit cea ce doreste AC? E greu de scris: Dorim un iluminat ecivalent clasei M4(EN) sau C1(NCM) pentru latimea strazii-8m, distanta intre stalpi 30-40m; inaltimea 9-10 m; retragerea stalpului 2m. Are asa dorinta AC sau diriti sa nu stici de ce lumina veti beneficia?
Răspuns (20 mai 2020, 13:21):
echivalent clasei C1(NCM) distanta între stîlpi 30- 35m înălțimea stîlpilor H 9,5 m lățimea carosabilului 8-14 m
Data:
20 mai 2020, 13:51
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pentru latimea carosabilului 14 m amplasarea stalpilor eate unilaterala sau bilaterala?
Răspuns (20 mai 2020, 15:16):
Conform schemei atasate la documentele licitației.
Data:
20 mai 2020, 13:59
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Raportul de testare conform SM EN 13201. NU EXISTA ASA RAPORT ? SM EN 13201 este pentru sistemul de iluminat public. 120lm/W este caracteristica corpului de iluminat unic. Nu merge SM EN 13201. Nu scrieti informatie falsa. Ce fel de raport trebue sa fie? si de cine emis?
Răspuns (22 mai 2020, 10:19):
Raportul va emis de catre un laborator acreditat in conformitate cu ISO 17025, cu prezentarea dovezii de acreditare a laboratorului
Data:
20 mai 2020, 14:02
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Oferta va fi elaborata in conformitate cu standardul SM EN 13201 - acasta afi9rmare se contrazice cu echivalent clasei C1(NCM). Care este relevant NCM C.02.04.-2017 sau SM EN 23201-2:2017?
Răspuns (20 mai 2020, 15:28):
NCM C.02.04.-2017
Data:
20 mai 2020, 14:04
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Nu pot fi folosite doua referinte. Sau NCM C.02.04.-2017 sau SM EN 23201-2:2017?
Răspuns (20 mai 2020, 15:20):
NCM C.02.04.-2017
Data:
20 mai 2020, 15:57
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Intoduceti in documentatia de atribuire parametrii concreti ale portiunilor de strada, pentru latimea 8 m si alti pentru 14m, sau definiti latimea de referinta pentru alegerea fluxului necesar. Este imposibil de calculat fluxul necesar pentru 8-14m, Pentru 8m separat si pentru 14m separat. Pentru 8m amplasarea pilonilor unilateral este norma, dar pentru 14m unilateral cu 75W este cu totul alt lucru. Unde sunt profilele transversale a strazilor din proiect?
Răspuns (22 mai 2020, 10:21):
Lățimea de referinta a drumului constituie 8 m
Data:
20 mai 2020, 16:05
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Unde sunt profile longitudionale pentru fiecare strada, portiune de strada cu geomentrie diferita, unde este indicat amplasarea corpurilor de iluminat fata de carosabil? In proiect neaparat trebue sa fie amplasarea, de care depinde alegerea corpurilor de iluminat.
Răspuns (22 mai 2020, 10:26):
vedeti documentele atasate
Data:
21 mai 2020, 08:13
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Cantitatile de lucrari se refera la pr. Republicii PT-770; PT-970; PT-15S10; PT-104S10; PT-1180. Shemele electrice monofilare sunt pentru pr. Republicii -3; str. V.Alecsandri-1; traseul Cahul-Cantemir-1 si numai un singur profil transversal pentru V.Alecsandri. Puterea corpurilor de iluminat variaza de la 35W pana la 150W. Intrebare: Toate aceste puteri vor fi aplicate la un singur profil transversal?
Răspuns (22 mai 2020, 10:27):
Conform documentației de atribuire
Data:
21 mai 2020, 08:29
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pentru o alegere adecvata a corpurilor de iluminat este necesar sa cunoastem geomertia strazii sau portiunii de strada cu paramerii diferiti pentru care se aplica performantele luminotehnice a corpului de iluminat. Asa cum este in cazul str.V.Alecsandri. Cerem sa fie publicat in documentatia de atribuire profilul transversal pentru fiecare portiune de pr. Republicii cu putere specifica, profilul transversal a traseului Cahul-Cantemir. Cu idicarea distantei intre stalpi si clasei de ilumiat conform NCM C.02.04.-2017 pentru fiecare portiune de strada.
Răspuns (22 mai 2020, 10:29):
Vedeti documentația de atribuire
Data:
21 mai 2020, 09:03
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Performantele corpului de iluminat si Performantele sistenului de iluminat sunt lucruri diferite. Performantele corpului de iluminat sunt determinate de caracteristicile specifice unui corp, indiferent unde si cum este amplasat, nu determina performantele sistenului de iluminat pentru aria de interes. Performantele sistenului de iluminat pentru strada sunt determinate de aplicarea performantelor corpurilor de iluminat in ansamlu si depind de amlasarea lor fata de carosabil. De aceea este important sa se cunoasca geomentria strasii si amplasarea corpurilor de iluminat fata de carosabil. In documentatia de atribuire sunt cerinte pentru corpuri de iluminat, dar lipsesc cerinte pentru sistemul de iluminat pentru fiecare strada. Afisati cerintele pentru intreaga strada sau portiune cu geometrie deferita, care au legatura directa cu scopul proiectului?
Răspuns (22 mai 2020, 10:33):
Vedeti documentele licitatiei
Data:
22 mai 2020, 10:30
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Cantitatile de lucrari se refera la pr. Republicii PT-770; PT-970; PT-15S10; PT-104S10; PT-1180. Shemele electrice monofilare sunt pentru pr. Republicii -3; str. V.Alecsandri-1; traseul Cahul-Cantemir-1 si numai un singur profil transversal pentru V.Alecsandri. Puterea corpurilor de iluminat variaza de la 35W pana la 150W. Intrebare: Toate aceste puteri vor fi aplicate la un singur profil transversal?
Răspuns (22 mai 2020, 10:37):
Conform documentației de atribuire
Data:
22 mai 2020, 10:32
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pentru o alegere adecvata a corpurilor de iluminat este necesar sa cunoastem geomertia strazii sau portiunii de strada cu paramerii diferiti pentru care se aplica performantele luminotehnice a corpului de iluminat. Asa cum este in cazul str.V.Alecsandri. Cerem sa fie publicat in documentatia de atribuire profilul transversal pentru fiecare portiune de pr. Republicii cu putere specifica, profilul transversal a traseului Cahul-Cantemir. Cu idicarea distantei intre stalpi si clasei de ilumiat conform NCM C.02.04.-2017 pentru fiecare portiune de strada. Raspundeti la clarificari care nu sunt in documentația de atribuire. Nu Va referiti la ceea ce nu exista.
Răspuns (22 mai 2020, 10:43):
Acestea sunt datele proiectului de execuție
Data:
22 mai 2020, 10:33
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Stimata Autoritate contractanta, cum putem sa vedem ceea ce nu exista?
Răspuns (22 mai 2020, 10:45):
Acestea sunt datele proiectului de execuție
Data:
22 mai 2020, 10:36
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Nu exista profil transversal pentru pr. republicii. Numai cel pentru V.Alecsandri. De ce ?
Răspuns (22 mai 2020, 10:45):
Acestea sunt datele proiectului de execuție
Data:
22 mai 2020, 10:38
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Cum sa intelegem, daca cantitatile de lucrari sunt pentru pr.Republicii, dar schemele pentu alte strazi?
Răspuns (22 mai 2020, 10:44):
Intocmiti oferta conform caietului de sarcini, pentru că la baza acestuia este un proiect elaborat și verificat conform legislatiei nationale in vigoare.
Data:
22 mai 2020, 11:15
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Asa am inteles ca nu este in proiect pr.Republicii?
Răspuns (22 mai 2020, 12:50):
Oferta se va elabora in conformitate cu caietul de sarcini și documentatia de proiect plasata pe MTender
Data:
22 mai 2020, 11:16
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
De ce nu corespund devizele cu proiectul?
Răspuns (22 mai 2020, 12:51):
Devizele sunt in corespundere cu proiectul tehnic
Data:
22 mai 2020, 11:19
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Acestea sunt datele proiectului de execuție. Atunci achzitia nu corespunde proiectului?
Răspuns (22 mai 2020, 12:52):
Vezi documentele licitației
Data:
22 mai 2020, 11:20
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
La ce nivel trebue iluminate strazile?
Răspuns (22 mai 2020, 12:53):
Oferta se va elobiora conform caietului de sarcini și documentația de proiect
Data:
22 mai 2020, 11:23
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
care sunt cerintele NCM C.02.04.-2017 pentru fiecare strada, introduse in documentația de atribuire?
Răspuns (22 mai 2020, 12:54):
Conform documentelor licitației
Data:
22 mai 2020, 11:33
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Cum putem indeplini cerintele pentru corpuri de iluminat, daca ele se contrazic: flux necesar 15091lm; puterea 150W; eficienta 120lm/W. 1509 : 150 = 100.6 lm/W?
Răspuns (22 mai 2020, 13:03):
Conform fișei tehnice pentru corpurile de iluminat
Data:
22 mai 2020, 12:59
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Nu puteti raspunde concret. Nu stiti sau nu doriti?
Răspuns (22 mai 2020, 13:04):
Informatia a fost oferită in baza datelor continute în proiectul tehnic
Data:
22 mai 2020, 13:01
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Constatam faptul ca nu ati raspuns la clarificari.
Răspuns (22 mai 2020, 13:40):
Informatia a fost oferită in baza datelor continute în proiectul tehnic
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".