+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 47 542 740 MDL
Perioada clarificărilor: 6 apr 2020, 15:02 - 18 apr 2020, 12:24
Perioada de depunere a ofertelor: 18 apr 2020, 12:24 - 11 mai 2020, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești și Satul Balatina. Apeduct. (Tranșa I de construcție) în cadrul proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni(etapa I – comunele Cuhnești și Balatina)”Totodată lucrările prevăd construcția unei stații de captare a apei din râul Prut, a stației de tratare, a aducțiunii, a unui turn de apă de 18 metri înălțime și volum 50m3.
Informația despre anulare
Motivul anulării
Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord vă informează că în urma emiterii deciziei ANSC nr. 03D-417-20 din 29.06.2020 de examinare a contestației prin care s-a transmis la reevaluare oferta SRL Polimer Gaz Construcții, vă notificăm că grupul de lucru a anulat licitația ocds-b3wdp1-MD-1586171621901 Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești și Satul Balatina. Apeduct. (Tranșa I de construcție) în cadrul proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina)” din 11 mai 2020, în temeiul art. 71 alin. 1 lit. b (numărul de ofertanți/candidați care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură) și lit. d (nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire) legea 131/2015 republicată și art. 150 alin. 3 Hotărârea Guvernului 669/2016 (au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, care: nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele stabilite), art. 150 alin. 1 (nu există cel puțin trei ofertanți, care au întrunit condițiile de calificare stabilite)

Argumentare: În cadrul licitației deschise desfășurată prima dată au fost prezentate nouă oferte: Polimer Gaz Construcții S.R.L., FCP SOLDI SRL, Uralis, FCI "Capital" SRL, ENERGIA SRL, Laiola, FPC ''VALIS'' SRL, Barzine – Cons, DACVI-COM, dintre care patru oferte au fost respinse (SRL Polimer Gaz Construcții, FCI "Capital" SRL, ENERGIA SRL, Laiola), și celelalte cinci oferte au fost descalificate.

Menționăm că rectificarea greșelilor din oferta tehnică a SRL Polimer Gaz Construcții se va solda cu modificarea prețului ei, lucru care nu este permis de art. 69 alin. 4 legea 131/2015.

Mai multe detalii sunt în darea de seamă anexată la fiecare ofertant descalificat sau respins (fișierul dare de seama nr 40-20 din 6 iulie 2020.pdf)
Data anulării
12 aug 2020, 17:08
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Gudumac Denis
Telefonul de contact
+37323129682
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
6 apr 2020, 15:02
Data ultimilor modificări
12 aug 2020, 17:08
Achizitii.md ID
21021909
CPV
45232150-8 - Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
7 apr 2020, 08:58
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua, prezentati Va rog caietul de sarcini in format Microsoft Word (.docx).
Răspuns (9 apr 2020, 17:16):
Vă informăm că autoritatea contractantă nu are la dispoziție un fișier Word al caietului de sarcini care a fost verificat dacă corespunde cu fișierul în format pdf anexat aici. Vă rugăm să utilizați caietul de sarcini disponibil acum și primit oficial de la proiectant.
Data:
9 apr 2020, 16:08
Subiectul întrebării:
Intrebarea precedenta
Întrebare:
Buna, ma scuzati de sigur ca, dar cu asa intensitate de raspundere si calitate a listei cu cantitati prezentate de D-stra, noi in termenul si conditile stabilite nu ne incadram, rog un pic de responsablitate ADR Nord!!
Răspuns (10 apr 2020, 12:32):
Caietul de sarcini în calitate mai bună poate fi examinat de pe oricare dintre linkurile de mai jos: https://t-9000.s3.eu-central-1.amazonaws.com/caiet+de+sarcini+glodeni+2020.pdf sau https://go.aws/2JB1Q7H
Data:
10 apr 2020, 15:00
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Cam asta se deschide pe lincul afisat de AC Code>AccessDenied</Code> <Message>Access Denied</Message> <RequestId>3C1E7992C3DAAE37</RequestId> <HostId> 69H3bf2pBqUqomRcdPM6nVS49G7EQBvb8kiaj2SoFgioLpIwQAxdgwoGMNf7lzOxY6z/oekRgds= </HostId> </Error>
Răspuns (10 apr 2020, 18:00):
Bună seara, vă rugăm să încercați acest link nou: https://bit.ly/LINKAPEDUCT
Data:
15 apr 2020, 10:03
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Bună ziua, - În caietul de sarcini la lucrări de terasament sunt indicate simboluri norme și cod de resurse neexistente în baza normativă actualizată : TsI50B (ar trebui sa fie TsI50A2 sau TsI51A2) deoarece se transportă la distananța de 2 km. Care normă se va folosi ? - Devizul 2-1-3, capitolul 1.3 Cămine sunt indicate 3 funduri КЦД-10 ( punct 53) dar capacele КЦП-1-10-1 în caietul de sarcini lipsesc. Este corect caietul de sarcini sau sunt unele scăpări? - Devizul 2-2-2 Punctul 39 nu este clar indicat diametrul vanei.
Răspuns (16 apr 2020, 12:28):
Bună ziua, clarificăm următoarele: în caietul de sarcini sunt operate modificări: Codul de resurse necesar de utilizat este: TsI50A2 (pagina 1 poziția 10) Referitor de cămine și capace – caietul de sarcini este corect și nu a fost modificat în privința aceasta Pagina 15 a caietului de sarcini a fost modificată: la începutul acesteia este specificat d50mm, respectiv pentru pagina 14 poziția 39 se referă această informație: diametrul vanei este d50mm. Au fost la fel modificate paginile 2 și 8 Pentru aplicarea tuturor modificărilor se transferă data deschiderii ofertelor la 11 aprilie 2020 11:00
Data:
15 apr 2020, 10:25
Subiectul întrebării:
DUAE
Întrebare:
Buna ziua! Documentul DUAE, este prezentat de Dvs in format PDF si este semnat, întrebarea este urmatoarea ... DUAE trebuie completat cel prezentat de Dvs. sau îl prezentam cel completat de noi, adică nu va conține semnăturile pe ultima pagină. Multumesc anticipat.
Răspuns (15 apr 2020, 10:43):
Bună ziua, la adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21021909/lot/11451673/ în categoria documentele lotului la sfârșitul paginii este fișierul duae_lucrari lp glodeni 2020.doc vă rugăm să-l completați pe acesta. Fișierul word este identic celui în pdf. Semnăturile președintelui grupului de lucru nu este necesar să fie în DUAE a ofertantului.
Data:
15 apr 2020, 11:57
Subiectul întrebării:
caietul de sarcini clarificari
Întrebare:
devizul 2-1-3 prevede in poz. 29. tub de protectie, teava din otel d. 450- 200 m/l devizul 2-1-4 prevede in poz. 40 tub de protectie, teava din otel d.. 400 - 412 m/l intrebare: care este grosimea peretelui pentru tevile date si motivul lipsei in deviz a protectiei anticorozive in speta izolarea tevilor din otel amplasate subteran?
Răspuns (15 apr 2020, 14:16):
Devizul 2-1-3 poziția 29 și devizul 2-1-4 poziția 40 sunt tuburi de protecție a țevii (гильза) unde nu este necesitate de a întări grosimea lor (treceri sub drumuri, etc.)
Data:
15 apr 2020, 12:01
Subiectul întrebării:
caietul de sarcini clarificari
Întrebare:
rog sa explicati cum se incadreaza in cadrul legal prevederea poz.54 devizul 2-2-3 , Pardoseli Sistema Fuxrad ,,FX20"
Răspuns (15 apr 2020, 13:53):
Bună ziua, în fișierul doc licitatie standard glodeni web online.pdf anexat la această licitație la pagina 2 este menționat că denumirile de firme și modele din caietul de sarcini trebuie tratate că pot fi înlocuite prin echivalentul lor. Conform art. 37 alin. 6 legea 131/2015: În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.
Data:
15 apr 2020, 14:51
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Repet intrebare si va rog sa fiti mai atenti, in raspuns nu dati explicatia lipsei izolarii anticorozive a tevilor din otel. Amplasare constructiilor metalice in pamint se poate executa numai cu conditia protejarii anticorozive, sa nu se confunde cu hidroizolare. devizul 2-1-3 prevede in poz. 29. tub de protectie, teava din otel d. 450- 200 m/l devizul 2-1-4 prevede in poz. 40 tub de protectie, teava din otel d.. 400 - 412 m/l intrebare: care este grosimea peretelui pentru tevile date si motivul lipsei in deviz a protectiei anticorozive in speta izolarea tevilor din otel amplasate subteran?
Răspuns (16 apr 2020, 12:59):
Bună ziua, au fost la fel modificate paginile 2 și 8 din caietul de sarcini referitoare la pozițiile 29 și 40. La devizul 2-1-3 poziția GA08F în resurse este grund pentru protecția conductelor metalice, la fel și în devizul 2-1-4 poziția 40 în resurse este grund pentru protecția conductelor Menționăm că în urma modificării caietului de sarcini nu mai sunt valabile informațiile de pe linkurile exterioare (acestea au fost blocate) unde era plasată copia caietului de sarcini inițial care depășește 25 MegaBytes: https://t-9000.s3.eu-central-1.amazonaws.com/caiet+de+sarcini+glodeni+2020.pdf https://go.aws/2JB1Q7H https://bit.ly/LINKAPEDUCT Vă rugăm să utilizați numai noul caiet de sarcini plasat aici.
Data:
15 apr 2020, 14:58
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Grosimea la perete pentru tevile din otel influentaza direct costul asa zisei ,,gilza" teava cu d. 426 comform stadartelor poate fi cu crosimea peretelui de la 5mm pina la 12mm deci si greutatea uni metru liniar va fi diferit, de unde vine si pretul pe metru. In documentatia tehnica urma sa fie stipulata greutate tevilor care reese din grosime peretelui, exmplu 426x6 , 426x 8, ectr.
Răspuns (16 apr 2020, 13:28):
Bună ziua, conform noului caiet de sarcini anexat, grosimea este 8 mm (a se vedea pozițiile 29 de la pagina 2 și 40 de la pagina 8)
Data:
15 apr 2020, 15:23
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
In continuarea clarificarilor privind protectia anticoroziva, simbolul de norma utilizat pentru tuburile de protectie prevede ca resurse numai grudul si bitumul, dar conform normelor izolatia este prevazuta de trei tipuri, normala, intarita si foarte intarita pentru care conform standardelr este necesar si strat decarmare dupa caz pina la trei. Se mai prevede si stratul de invelire. Pentru izolarea anticoroziva este norma speciala, apropo in caietul de sarcini ea este utilizata in devizul Tomestii noi
Răspuns (16 apr 2020, 13:32):
La devizul 2-1-3 poziția GA08F în resurse este grund pentru protecția conductelor metalice, la fel și în devizul 2-1-4 poziția 40 în resurse este grund pentru protecția conductelor
Data:
15 apr 2020, 15:33
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Strat de armare, piza din fibre de sticla Protectia anticoroziva lipseste si la turnul de apa din Tomesti. Devizul prevede impamintarea lui, hidroizolarea fundatiei dar izolarea partii impamintate nu se regaseste
Răspuns (16 apr 2020, 13:45):
În cazul de față deoarece proiectul tehnic a fost avizat pozitiv prin emiterea unui raport de verificare de către verificatorul atestat, nu este posibil de intervenit la acest subiect. Caietul de sarcini rămâne în redacția la ziua de 16 aprilie 2020 cu schimbările față de cel inițial specificate în celelalte clarificări și caietul de sarcini propriu-zis (paginile modificate și pozițiile schimbate sunt marcate).
Data:
15 apr 2020, 19:47
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
devizul 2-1-3, poz.2 norma de deviz TsA20B este cu coeficientul k=1,2 ; devizul 2-2-3, poz.52 norma de deviz CG22A5 k=9,5 . Spuneti va rog aceasta inseamna ca norma tuturor resurselor din aceste pozitii trebuiesc inmultite cu 1,2 si respectiv cu 9,5 ???
Răspuns (16 apr 2020, 11:37):
Bună ziua. Da, norma tuturor resurselor din aceste poziții trebuiesc înmulțite cu 1,2 și respectiv cu 9,5
Data:
16 apr 2020, 08:52
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini (Repetat)
Întrebare:
Bună ziua, - În caietul de sarcini la lucrări de terasament sunt indicate simboluri norme și cod de resurse neexistente în baza normativă actualizată : TsI50B (ar trebui sa fie TsI50A2 sau TsI51A2) deoarece se transportă la distananța de 2 km. Care normă se va folosi ? - Devizul 2-1-3, capitolul 1.3 Cămine sunt indicate 3 funduri КЦД-10 ( punct 53) dar capacele КЦП-1-10-1 în caietul de sarcini lipsesc. Este corect caietul de sarcini sau sunt unele scăpări? - Devizul 2-2-2 Punctul 39 nu este clar indicat diametrul vanei.
Răspuns (16 apr 2020, 12:28):
Bună ziua, clarificăm următoarele: în caietul de sarcini sunt operate modificări: Codul de resurse necesar de utilizat este: TsI50A2 (pagina 1 poziția 10) Referitor de cămine și capace – caietul de sarcini este corect și nu a fost modificat în privința aceasta Pagina 15 a caietului de sarcini a fost modificată: la începutul acesteia este specificat d50mm, respectiv pentru pagina 14 poziția 39 se referă această informație: diametrul vanei este d50mm. Au fost la fel modificate paginile 2 și 8 Pentru aplicarea tuturor modificărilor se transferă data deschiderii ofertelor la 11 aprilie 2020 11:00
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".