Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 354 700 MDL
Perioada clarificărilor: 6 apr 2020, 11:43 - 17 apr 2020, 9:43
Perioada de depunere a ofertelor: 17 apr 2020, 9:43 - 28 apr 2020, 12:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de transport date (internet/intranet) pentru anul 2020 (8 luni)
Informația despre anulare
Motivul anulării
Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) ”există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevderile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7”.

Argumentare: În baza deciziei ANSC nr. 03d-226-20 din 24.04.2020 se obligă Biroul vamal Centru să modifice documentația de atribuire, în partea ce ține de exluderea cerințelor prevăzute la pct. 4.4 din caietul de sarcini - ”nu se admite subcontractarea serviciilor”.
Având în vedere că deciziei ANSC nr. 03d-226-20 din 24.04.2020 a fost recepționată de BV la 27.04.2020 ora 12.55, procedura având statutul de depunere a ofertelor, nu este posibil de a face careva modificări. Modificările în SIA ”RSAP” se pot efectua numai în perioada de clarificări (06.04.2020-17.04.2020).
Procedura va fi inițiată repetat.
Data anulării
4 mai 2020, 9:19
Informaţia despre solicitant
Denumirea
BIROUL VAMAL CENTRU
Codul fiscal/IDNO
1016601000234
Adresa
MD-2062, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, bd.Dacia 49/6
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Serghei Rotari
Telefonul de contact
+37322507598
Fax
+37322507598
Datele achizitiei
Data publicării
6 apr 2020, 11:20
Data ultimilor modificări
4 mai 2020, 9:19
Achizitii.md ID
21021904
CPV
72400000-4 - Servicii de internet
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
6 apr 2020, 12:14
Subiectul întrebării:
clarificare
Întrebare:
In anuntul de participare si caietul de sarcini la cerinta Garantie pentru oferta e indicat Formularul F3.2. In documentatia standard e indicat Formularul F3.2 sau transferul la contul autoritatii. Rugam sa specificati daca informatia din documentatia standard referitor la Garantia pentru oferta este corecta.
Răspuns (6 apr 2020, 12:45):
Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă - emisă de o bancă comercială conform formularului F3.2 sau prin transfer la contul autorității contractante.
Data:
6 apr 2020, 16:11
Subiectul întrebării:
clarificare
Întrebare:
Conform DUAE acceptati subcontracrtanti pe servicii de transport date cu licentele emise pe numele subcontractantului?
Răspuns (8 apr 2020, 09:50):
Întrebarea DVS se referă la Partea II din DUAE - Informații referitoare la operatorul economic. Partea II a formularului DUAE se completează doar de către operatorii economici. De către AC a fost bifat la Partea IV din DUAE A. Capacitatea de a corespunde cerințelor ”Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta servicii în cauză în țara unde este stabilit”. Notă: Conform Caietului de sarcini pct.4.4 ”Nu se acceptă subcontractarea serviciilor” reeșind din specificul activității.
Data:
16 apr 2020, 15:31
Subiectul întrebării:
concretizare
Întrebare:
Rugăm concretizarea vitezei Internet upload solicitate la Lot 1. Servicii transport date, pozitia 2 : viteză de acces resurse Internet: 200/1000 Mbps (download/upload) (r-nul. Ştefan- Vodă, sat. Palanca, str. Alexandru Puschin, 15 PVFI Palanca)
Răspuns (16 apr 2020, 16:11):
A fost comisă o greșeală la Lot 1. Servicii transport date, pozitia 2 : Viteză de acces resurse Internet: 200/200 Mbps (download/upload) (r-nul. Ştefan- Vodă, sat. Palanca, str. Alexandru Puschin, 15 PVFI Palanca)
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".