1
Perioada de actualizare
de la 25.03.2020 15:55
până la 01.04.2020 00:00
2
Propunerea ofertelor
de la 01.04.2020 00:00
până la 08.04.2020 00:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 812 000 MDL
Perioada clarificărilor: 25 mart 2020, 15:55 - 1 apr 2020, 0:00
Perioada de depunere a ofertelor: 1 apr 2020, 0:00 - 8 apr 2020, 0:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație și amenajare a teritoriului grădiniței-creșă din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 143, în strictă conformitate cu caietul de sarcini înaintat de autoritatea contractantă.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primaria comunei Bacioi
Codul fiscal/IDNO
1007601010220
Adresa
MD-6812, MOLDOVA, mun.Chişinău, s.Băcioi, Independenței 125
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Ilie Leahu
Telefonul de contact
022381255 022383525
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
25 mart 2020, 15:55
Data ultimilor modificări
30 mart 2020, 13:44
Achizitii.md ID
21021678
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
file.pdf file.pdf
Documentele la ofertă
Anunț de participare
25.03.20 15:55
duae (1) grădinița 140.doc
Documentele la ofertă
DUAE
25.03.20 15:55
file0001.pdf file0001.pdf
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini
25.03.20 15:55
doc standart grădinița 140.doc
Documentele la ofertă
Documentația standart
25.03.20 15:55
Data:
30 mart 2020, 13:44
Subiectul întrebării:
Criterii și cerințe de calificare
Întrebare:
Reieșind din faptul că, metoda de resurse pentru calculul devizelor de cheltuieli aferent lucrărilor de construcții a fost implementată în Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului nr. 1570 din 09.12.2002 cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii, totodată această metodă este reglementată și pe larg descrisă în documentele normative CPL.01.01-2012 și NCML.01.01-2012, și nici unul din actele normative menționate nu face referire expres la obligativitatea utilizării în acest sens doar a programului Wincmeta, în măsura în care, în Republica Moldova există și alte programe de întocmire a devizelor de cheltuieli în construcții prin metoda de resurse, rugăm respectuos să ne oferiți următoarele clarificări: - ce se are în vedere prin cerința de la pct. 4 din FDA „În conformitate cu metoda de resurse Winsmeta 2000”?, Solicitarea respectivă apare a fi necesară de clarificat, reieșind din faptul că metoda de resurse este reglementată în Republica Moldova de actele normative menționate supra și nu de către programul (softul) Wincmeta 2000, care este proprietatea unui operator economic privat și nu are statut de act normativ în sensul Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; - dacă intenționați cumva să respingeți o ofertă care a fost întocmită în conformitate cu actele normative menționate supra, doar că în alt program de întocmire a devizelor de cheltuieli în construcții prin metoda de resurse, decât numitul soft Winsmeta 2000?
Răspuns (31 mart 2020, 17:04):
Grupul de lucru creat pentru organizarea licitației este în drept, în conformitate cu legea 131/2015, să stabilească cerințele, condițiile înaintate operatorilor economici, precum și forma, modalitatea prezentării acestora. În legătură cu aceasta, considerăm argumentată solicitarea noastră de a prezenta informația în forma respectivă. Devizul de cheltuieli o fost elaborat în baza proiectului și a fost verificat de către Întreprinderea de Stat Serviciul de Stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor în formatul WinCmeta. Respectiv si ofertele vor fi prezentate în formatul respectiv.
Data:
30 mart 2020, 23:41
Subiectul întrebării:
In legătură cu situaţia epidemiologică naţională
Întrebare:
Prin prezenta, în legătură cu situaţia epidemiologică naţională şi deciziei Guvernului RM, de a declara o săptămînă liberă pentru sectorul bugetar, și a noilor restricții, solicităm respectuos, în acest temei, de a prelungi termenul perioadei de clarificări și/sau perioada de depunere a ofertelor, cu perioada cel putin similară deciziei Guvernului, adică cu 7-9 zile. Multumesc anticipat.
Răspuns (31 mart 2020, 17:01):
Scopul principal al prezentei licitații este: executarea lucrărilor de catre ofertanți calificați, cu reputație bună, care au la dispoziție mijloace, utilaje, experiență să execute CALITATIV, INTRU-UN TERMEN CÂT MAI RESTRÂNS ȘI LA UN PREȚ CÂT MAI MIC. Lucrările trebuie să fie executate în termen restrâns, pentru a nu periclita procesul de instruire. Perioadele prevăzute de lege pentru fiecare etapă a licitației, perioade post-licitație pâna la începutul lucrărilor, durează destul de mult și pot pune în pericol implimentarea lui din 2 motive: 1. Începutul perioadei de instruire. 2. Redirecționarea resurselor financiare de către CMC, pe motiv că nu au fost valorificați. Totodată, grupul de lucru a analizat cererea dvs și vă comunică următoarele: 1. Decizia Guvernului RM, de a declara o săptămână liberă pentru sectorul bugetar în perioada 30.03.2020-03.04.2020, nu a obstrucționat în nici un fel posibilitatea dvs de a cere clarificari pe de o parte, iar pe de altă parte nu ne-a obstrucționat nici pentru noi să răspundem în termenul prevăzut de lege. De aceea considerăm că acest fapt nu a influiențat etapa de clarificări și nu considerăm necesar prelungirea acestei etape. 2. Grupul de lucru constată că Decizia sus-mentionață, poate într-o oarecare măsură, tergiversa obținerea anumitor acte de la instituțiile statului. Din acest considerent și ținând cont de scopul achiziției, prevederile legii 131/2015 art. 15, art. 69, în special alin. (2), alin. (5), grupul de lucru va oferi un termen rezonabil pentru punerea la dispoziție a actelor oferite de Instituțiile bugetare, care nu au fost posibil de obținut din motivul “vacantei” instituțiilor. Totodată, grupul de lucru NU VA DESCALIFICA ofertantul pe motivul neprezentării actelor emise de instituțiile statului la depunere a ofertelor, oferind un termen rezonabil pentru prezentarea acestora. Această abordare ne va permite, pe de o parte, să,asigurăm continuitatea, eficiența licitației, iar pe de alta parte, respectarea accesului la procesul de achiziții publice a tuturor operatorilor economici doritori de a-și prezenta oferta.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".