Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 11 640 333 MDL
Perioada clarificărilor: 25 mart 2020, 15:29 - 6 apr 2020, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 6 apr 2020, 10:00 - 15 apr 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

„Reparaţia capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) / etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecico)”
Informația despre anulare
Motivul anulării
Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. _1_ lit ¬_b)_.

Argumentare: numărul de ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire.
În urma comparării și evaluării ofertelor, s-a calificat un singur ofertant.
Grupul de lucru a decis anularea procedurii și repetarea acesteia.
Data anulării
15 apr 2020, 17:18
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primăria mun. Bălți
Codul fiscal/IDNO
1007601003161
Adresa
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, locality, p-ţa Independenţei, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Ceremuș Liliana
Telefonul de contact
+37323154623
Fax
+37323154623
Datele achizitiei
Data publicării
25 mart 2020, 15:03
Data ultimilor modificări
15 apr 2020, 17:18
Achizitii.md ID
21021676
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
30 mart 2020, 08:45
Subiectul întrebării:
Certificate ISO
Întrebare:
Buna ziua, conform FDA p. 21, 21, 23 Beneficiarul solicita prezentarea certificatelor ISO, conform ordinului nr.176 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări nu este stipulat ca anume CERTIFICATELE ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015 sunt OBLIGATORII de a fi prezentate de către operatorii economici. Totodata fa informam că majoritatea OE din Republica Moldova nu operează cu standartele UE (ISO), prin aceasta se încalcă art. 7, lit. c) din Legea 131/2015 - c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice. Ca urmare solicitam excluderea punctelor 21,22, 23
Răspuns (30 mart 2020, 16:04):
Bună ziua! Solicitarea certificatelor ISO 9001 Sisteme de management al calității, ISO 14001 Sisteme de management al mediului, ISO 45001 Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale nu contravine prevedrilor art.37 din Legea 131/15, precum și cerințelor din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări. Avînd în vedere volumul și complexitatea lucrărilor de reparație capitală a carosabilului propuse spre executare, precum și tendința autorității contractante spre achiziții durabile, în conformitate cu art.7 lit.d) din Legea 131/15, cerințele din Anunțul de participare (nr.21, 22, 23) rămîn în vigoare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".