1
Perioada de actualizare
de la 20.03.2020 16:01
până la 15.05.2020 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 15.05.2020 10:00
până la 10.06.2020 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 39 271 370 MDL
Perioada clarificărilor: 20 mart 2020, 16:01 - 15 mai 2020, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 15 mai 2020, 10:00 - 10 iun 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

THOR/4.3/1 – Activity 7.1 - Construction of one building for 3 police units (Special Operations Unit, Center for Combating cybercrime and Information Analysis)
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Inspectoratul General al Poliției
Codul fiscal/IDNO
1013601000495
Adresa
MD-2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tiraspol 11/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Nicu Belitei
Telefonul de contact
060111337
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
20 mart 2020, 16:01
Data ultimilor modificări
12 mai 2020, 8:26
Achizitii.md ID
21021523
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
decrație duae.pdf decrație duae.pdf
Documentele la ofertă
20.03.20 16:01
informații generale.docx
Documentele la ofertă
20.03.20 16:01
documentația en.docx
Documentele la ofertă
20.03.20 16:01
documentația ro neoficială.docx
Documentele la ofertă
20.03.20 16:01
compartimentul utilaj modificat
Specificaţie tehnică
12.05.20 08:26
Data:
23 mart 2020, 10:15
Subiectul întrebării:
Anunt
Întrebare:
Concretizați, vă rog, care sînt cerințele privind cifra medie de afaceri ?
Răspuns (23 mart 2020, 10:20):
În conformitate cu cerințele din documentația publicată. Cifra media de afaceri în ultimii 3 ani trebuie să fie minim 30% din valoarea ofertei depuse.
Data:
23 mart 2020, 19:23
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Unde putem gasi caietul de sarcini?
Răspuns (24 mart 2020, 07:41):
caietul de sarcini este în documentele lotului
Data:
24 mart 2020, 11:12
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Buna ziua, referitor la capacitatea tehnica si profesionala si anume experienta similara: Valoarea cumulata a tuturor contractelor executate in ultimii 3 ani (3 ani se refera de la data semnarii contractelor sau de la data emiterii procesele verbale la terminarea lucrarilor)?? Si a doua intrebare valoarea pentru aceste contracte trebuie sa fie cel putin de aceeasi natura, complexitate si valoare ca si obiectul- asa conditie daca participa doar o companie, in cazul cind este un consortium ce procentaj din valoarea ofertei trebuie sa satisfaca fiecare participant fie e lider sau nu(ca experienta similara) Va multumesc
Răspuns (24 mart 2020, 11:39):
1. ultimii 3 ani din data deschiderii. executarea lucrăriilor se consideră data procesului verbal de recepție finală, însă vă recomandăm să prezentați și contractul pentru lucrările menționate. 2. În cazul asocierei a mai multor companii acestea vor îndeplini condițiile conform pct.12.3 din formularul instruction to tenders ˝Oferta trebuie să includă toate informațiile cerute la punctul 12.1 de mai sus pentru fiecare membru al asociației / consorțiului și datele sumare pentru executarea lucrărilor de către ofertant.˝ Suplimentar vă recomandăm să examinați documentația în limba romînă (neoficială) sau apelați persoana de contact pentru informații detaliate.
Data:
24 mart 2020, 11:49
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini???
Întrebare:
unde putem gasi caietul de sarcini???,nu este in documentele lotului!!!
Răspuns (24 mart 2020, 13:40):
caietul de sarcini este încărcat în documentele lotului https://achizitii.md/ro/public/tender/21021523/lot/11449995/
Data:
24 mart 2020, 12:27
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Din doc. ro neoficial : Exemple de criterii profesionale și tehnice: • trebuie să fi finalizat cel puțin <X> proiecte cu aceeași natură / sumă / complexitate ca lucrările vizate de ofertă și implementate în perioada următoare: < 8 ani (5 ani, pentru sectoarele economice supuse unei evoluții rapide) de la depunere data limită, vă rugăm să specificați datele> . Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita copii ale certificatelor de acceptare finală semnate de supraveghetori / autoritatea contractantă a proiectelor în cauză. Nu este clar specificat: acele proiecte trebuie in suma sa aiba cit valoarea ofertei sau aparte. Daca totusi aparte, atunci se reduce numarul operatoritor din MD. care ar putea intruni criteriul dat! Va multumesc
Răspuns (24 mart 2020, 13:41):
proiectele finalizate cumulativ să fie egale sau mai mari decît suma ofertei
Data:
3 apr 2020, 13:21
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Buna ziua, nu este clar raspunsul care l-ati oferit la data de 24.03.2020 la ora 11:39. In documentatia in limba engleza se cere experienta in ultimii 3 ani, in traducerea neautorizata 5 si 8ani. Specificati va rog clar pentru ce perioada solicitati prezentarea informatiei privind experienta. Totodata ce subintelegeti sub: ultimii 3 ani din data deschiderii?? si Trebuie sa intelegeti ca perioada de 3,5 sau 8 ani se ia de la data semnarii contractului, sau data semnarii procesului verbal la terminarea lucrarilor- care se face cind se finiseaza lucrarile, iar receptia finala cum ati scris mai sus e perioada de x ani cit se execut lucrarile plus perioada de garantie pentru lucrari. Si daca de exemplu procesul verbal la terminarea lucrarilor a fost intocmit in anul 2018, atunci procesul verbal de receptie finala a lucrarilor va fi anul 2018 plus de ex. 5 ani pt garantie pentru lucrari si va fi anul 2023. Specificati va rog mult toate momentele acestea si scrieti raspunsul aici, ca sa vada conditiile toti participantii la licitatie. Va multumesc.
Răspuns (3 apr 2020, 13:51):
1. Documentele în limba romînă sunt model tip, autotitatea contractantă a completat documentația în limba engleză pentru a nu apărea interpretări greșite. Documentele în limba romînă vin pentru a aduce o claritate operatorilor economici în înțelesul condițiilor și criteriilor de calificare fără a fi indicate criteriile minime. Termenul e conform doc. engleze 3 ani. 2.Se solicită ultimii 3 ani din data deschiderii aici veți prezenta procesele de finisare a lucrărilor/recepție finală a lucrărilor, deci vor fi acceptate ambele tipuri de procese verbale din ultimii trei ani. Proiect finalizat va fi considerat acel pentru care se va prezenta procesul de finisare a lucrărilor sau procesul verbal de recepție finală.
Data:
3 apr 2020, 13:30
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Si specificati va rog ce criterii trebuie sa corespunda participantii intr-un consortium, si anume ce tine de experienta.
Răspuns (3 apr 2020, 14:03):
Citat: doc. engleză ˝ If a tender is submitted by a consortium, unless specified, the selection criteria will be applied to the consortium as a whole.˝ traducere din doc. romînă: Dacă o ofertă este depusă de un consorțiu, dacă nu se specifică, criteriile de selecție vor fi aplicate consorțiului ca întreg. Suplimentar vă informăm că în documentele procedurii sunt stabilite toate cerințele față de un consorțium și față de fiecare aprticipant în parte. Ca exemplu în cazul depunerii ofertei de către un consorțium criteriile tehnice și financiare vor fi aplicate la consorțium întreg însă fiecare oeprator economic trebuie să fie eligibil și să nu se afle în situații de excudere (condamnat, în faliment, ș.a. alte criterii indicate în documentele procedurii).
Data:
6 apr 2020, 16:09
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
* Devizul 2-1-4, pozitia 48_Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda_ , indicati tipul armaturei fine? * Devizul 2-1-7, pozitia 21 _Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru cu robinet de control_, indicati diametrul? * Devizul 2-1-18 publicati Va rog caracteristicele tehnice? * Devizul 6-1-2, pozitia 47 _Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка опоры битумом в 2 слоя_ explicati care e norma de consum la resursele materiale, utilaj si manopera pentru aceasta pozitie ?
Răspuns (8 apr 2020, 10:42):
1. Toti parametrii tehnici a materialelor si utilajelor necesare sunt in specificatia proiectului pe toate compartimentele sus mentionate, cunostinta cu proiectul puteti face la Sectia Constructii si Dezvoltarea Infrastructurii a DL a IGP din str. O.Goga 33, mun.Chisinau. 2.Pentru pozitia 47 din Devizul 6-1-2, se va aplica coeficientul de k=2, conform solicitarii caietului de sarcini -fiind necesara executarea hidroizolarii in 2 straturi.
Data:
15 apr 2020, 17:20
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua Devizul 4-1-2, capitol Utilaj, Diesel generator 330kVt 4580x1500x2240 DVAS-330-Eme. Intrebarea: este obligatoriu sa fie modelul DVAS-330-EME ori se permite si un model analogic cu aceiasi parametri de la alt producator?. Multumesc anticipat
Răspuns (16 apr 2020, 08:10):
Se acceptă generator de oricare producător cu condiția să fie de aceiași capacitate și mărime.
Data:
16 apr 2020, 12:10
Subiectul întrebării:
Documentatia de proiect si caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua. Spuneti va rog cum putem face cunostinta cu documentatia de proiect. Plus avem nevoie de informatie detaliata la caietul de sarcini nr. 2-1-18 ce tine de Utilaj, multe pozitii de genul: set de mobilier, masa plianta, Notebook s.a.m.d. necesita o detaliere sau mai bine spus o descriere a parametrilor tehnici mai detaliate pentru ca oferta sa fie corecta. Multumesc anticipat
Răspuns (16 apr 2020, 13:02):
Studiați documentele aferente procedurii. În documentul ˝informații generale˝ găsiți răspunsul la intrebările dumneavoastră.
Data:
17 apr 2020, 10:46
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Buna ziua. Solicitam sa expuneti specificatiile tehnice la pozitiile din caietul de sarcini nr. 2-1-18_Utilaj. Ca exemplu, in caietul de sarcini mentionat sunt descrise pozitiile in felul urmator: Computer cu UPS 220V, 0,5kw, set mobilier de bucatarie, dulap pentru bucatari, masa de bucatarie, dulap pentru haine, mese de cafea, TV 220V, 0,1kw, computer 220V 0,5kw, Biciclete de exercitii, stimulator pentru muschii mainelor si a spatelui, dulap pentru lingerie uzata .... Va dati seama, ca sa fie o oferta corecta, este nevoie la pozitiile de acest gen sa fie o descriere detaliata, cu dimensiuni, parametrii tehnici... Multumim anticipat.
Răspuns (21 apr 2020, 09:28):
Toți parametrii tehnici a materialelor și utilajelor necesare sunt în specificatia proiectului pe toate compartimentele , cunostinta cu proiectul puteti face la Sectia Constructii si Dezvoltarea Infrastructurii a DL a IGP din str. O.Goga 33, mun.Chisinau.
Data:
21 apr 2020, 17:35
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Buna ziua. Este obligatoriu de a efectua devizele in Winsmeta sau se poate si in Windoc?
Răspuns (22 apr 2020, 09:47):
Autoritatea contractantă nu a indicat modul de întocmire a devizelor, acesta rămîne la alegerea participantului. Devizele trebuie să fie în conformitate cu cantitățile de lucrări și cerințele din dosarul tenderului.
Data:
22 apr 2020, 13:25
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Ședință de clarificare si Vizită la obiect vor ava loc pe data de 27.04.2020 sau 01.05.2020?
Răspuns (22 apr 2020, 14:00):
Vizita șantierului și ședința de clarificări va avea loc pe 27.04.2020, ora 10:00 pe str. Bucuriei 14, mun. Chișinău.
Data:
27 apr 2020, 15:07
Subiectul întrebării:
Devize
Întrebare:
Buna ziua. Va rugam sa ne spuneti daca Devizele in cadrul ofertei sa includa Valoarea TVA 20% ori sa fie TVA la cota "0" Multumesc anticipat
Răspuns (27 apr 2020, 15:11):
toată procedura este scutită de TVA
Data:
27 apr 2020, 17:15
Subiectul întrebării:
scutire de TVA
Întrebare:
Cu alte cuvinte, ca să înțeleagă toți operatorii economimici. Obiectul este scutit de TVA dar nu TVA la cota zero! Conform Codului Fiscal al RM art.102 aliniatul 2, TVA-ul materialelor si serviciilor procurate, care vor fi utilizate pentru efectuarea lucrărilor SCUTITE de TVA, nu este cu drept de trecere în cont. Din ce rezultă că operatorii economici, la formarea devizelor oferte, la costul materialelor trebuie să includă si TVA-ul. Altfel TVA-ul va fi achitat furnizorilor de materiale si servicii însă nu va putea fi luat în cont. Rezumînd!!!! TVA la cota ZERO nu este tot aceeași ca si SCUTIRE de TVA!!! Procedura va fi în conformitate cu HG nr. 246 din 08.04.2010???
Răspuns (28 apr 2020, 07:39):
Conform Hotaririi Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Proiectul „Construcția clădirii pentru 3 subdiviziuni a Poliției” implementat de Inspectoratul General al Poliției, este scutit de TVA.
Data:
30 apr 2020, 12:23
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Pentru devizele locale 2-1-10, 2-1-11, 2-1-13, 2-1-14, 2-1-15, la capitolul Lucrări de montare au fost prevazute doar montarea tevilor, jheaburilor, canalelor din plastic, corpurilor de iluminat, etc dar însăși materialul lipseste. Cum procedam?
Răspuns (30 apr 2020, 15:35):
Toate materialele necesare pentru executarea lucrarii sunt introduse de catre proiectant, ca resurs suplimentar, la pozitiili din capitole mentionate. În cazul că aveți careva neclarități apelați persoana responsabilă.
Data:
1 mai 2020, 14:22
Subiectul întrebării:
clarificari
Întrebare:
deviz 2_1_18 capitolul 1 explicați ce înseamnă în coloana simbol norma-montare, trebuie să includem propriile norme?
Răspuns (5 mai 2020, 09:10):
În devizul 2-1-18 la capitolul 1. Lucrări de montare să fie prezentate numai cheltuieli pentru montarea utilajului. Valoarea utilajului să fie prevăzută în capitolul 2. Utilaj.
Data:
11 mai 2020, 08:35
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Buna ziua, prezentarea certificatului de vizita la santier este obligatorie?
Răspuns (11 mai 2020, 10:01):
Vizita șantierului nu a fost obligatorie. Respectiv certificatul privind vizita șantierului nu este obligatorie.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".