Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 302 711,92 MDL
Perioada clarificărilor: 18 mart 2020, 14:45 - 27 mart 2020, 14:00
Perioada de depunere a ofertelor: 27 mart 2020, 14:00 - 1 apr 2020, 14:01

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrari de reparatie a drumurilor locale
Informația despre anulare
Motivul anulării
in legatura cu regimul starii de urgenta din R. Moldova
Data anulării
27 mart 2020, 13:39
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primaria or. Cornesti
Codul fiscal/IDNO
1007601003183
Adresa
3608, MOLDOVA, Ungheni, or.Corneşti (r-l Ungheni), str. G. Muzicescu 45
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Manole Luminita
Telefonul de contact
023661202
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
18 mart 2020, 14:45
Data ultimilor modificări
27 mart 2020, 13:39
Achizitii.md ID
21021373
CPV
45233140-2 - Lucrări de drumuri
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Anulată
Anulată
Data:
19 mart 2020, 08:32
Subiectul întrebării:
caietul de sarcini
Întrebare:
Unde este incarcat caietul de sarcini ?
Răspuns (19 mart 2020, 15:18):
Caietul de sarcini pentru toate 3 loturi sunt incarcate in "Documentele procedurii de achiziție "
Data:
19 mart 2020, 08:36
Subiectul întrebării:
Valabilitatea ofertei
Întrebare:
Care este valabilitatea ofertei 30 sau 180 zile?
Răspuns (19 mart 2020, 15:18):
Valabilitatea ofertei este 180 zile
Data:
19 mart 2020, 08:49
Subiectul întrebării:
Termenul de executie
Întrebare:
Care este termenul de executie 60 zile sau pina la 30.11.2020?
Răspuns (19 mart 2020, 15:19):
Termenul de executie este pina la 30.11.2020
Data:
19 mart 2020, 14:13
Subiectul întrebării:
garantiei bancare
Întrebare:
CIte procente este garantia bancara ?
Răspuns (19 mart 2020, 15:22):
Garantia bancara este de 2 procente din valoarea ofertei fără TVA.
Data:
19 mart 2020, 16:27
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Conform anunțului de participare P.4 este solicitată licența de activitate și anexa. Conform legislații în vigoare lucrările de reparație a drumurilor nu sunt licențiate și nu se supun licențierii în modul stabili de lege.Care este temeiul de drept pentru solicitarea actului juridic.
Răspuns (19 mart 2020, 16:46):
Licenta - eliberata firmei dvs de catre Camera de Licentiere unde este indicat genul de activitate pe care il practicati, iar in anexa la aceasta sunt indicate lucrarile care sunt permise sa le efectuati.
Data:
19 mart 2020, 17:09
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Stimată autoritate contractantă dumneavoastră confundați ;;Licența,, cu ,,Extras din registru,, rog să revizuiți anunțul de participare pentru-că este temei de a contesta anuntul de participare in modul stabilit de Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.Art.18(a) Vs art 19(d) P.S Întreprinderea formată in anul 2019 întruneste toate criteriile de selectie dar nu despune de licență de activitate.Pentru-că REETEREZ lucrările specificate in anunțul de participare nu se supun licențierii obligatorii.
Răspuns (20 mart 2020, 10:54):
Am redactat punctul 4 din Anuntul de participare.
Data:
20 mart 2020, 08:21
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Ce presupune Formularul 3.4 din anuntul de participare??????? Unde putem gasi atasa proiectul de execuție?????
Răspuns (20 mart 2020, 10:57):
Buna ziua, am exclus din anuntul de participare acest punct.
Data:
25 mart 2020, 10:38
Subiectul întrebării:
Clarificare Divergente
Întrebare:
Buna ziua Am studiat documentatia standart si anuntul de participare la achizitia publica si am depistat erori ce pot afecta evaluare obiectiva a ofertelor. Solicit sa operati modificari in cea ce priveste perioada de executare a lucrarilor si anume In anunt termenul de executare e de 60 zile iar in documentatia standart 30.11.20. Termenul de valabilitate a ofertelor conform anuntului e de 30 zile iar in documentatia standart 180 zile. Solicitam ca garantia de buna executie in valoare de 5% sa fie sub forma de retineri succesive. Care este termenul de valabilitate a garantiei de buna executie daca nu sa solicitat asa termen in documentatiile de atribuire.
Răspuns (25 mart 2020, 13:59):
Garantia de buna executie se va prezenta sub forma indicata in documentatia standard- la punctul 7.3 Termenul de valabilitate a garantiei de buna executie este 30.11.2020 Modificari privind erorile depistate au fost operate in anuntul de participare.
Data:
25 mart 2020, 12:07
Subiectul întrebării:
Divizarea pe loturi
Întrebare:
Divizarea pe loturi a obiectului achiziției nu se încadrează în prevederile alin. (2) art. 38 a Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice. Cum intenționează autoritatea contractantă să atribuie contractele de achiziții publice în cazul în care pentru fiecare din trei loturi vor fi desemnați câștigători trei agenți economici diferiți?
Răspuns (25 mart 2020, 13:41):
Criteriul de evaluare este pretul cel mai mic, in dependenta de pret se va incheia contract cu 1, 2 sau 3 agenti economici.
Data:
25 mart 2020, 16:29
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Buna ziua, se cere garantia bancara? in anuntul de intentie nu este indicat garantia bancare iar in documentatia standart este, cum procedam?
Răspuns (25 mart 2020, 17:05):
In anuntul de participare (descarcat de pe tender.gov.md) sunt completate spatiile fara a fi modificat continutul documentului, aici nu se cere sa se indice undeva garantia pentru oferata. Da, garantia pentru oferta se cere.
Data:
27 mart 2020, 10:40
Subiectul întrebării:
Garantia de buna executie
Întrebare:
Stimata autoritate contractanta va rog sa verificati forma garantiei de buna executie indicata la pct. 7.3 a Documentatiei standard. Aceasta nu poate fi reprezentata sub formularul F3.4 - „GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT”. Urmati sfaturile colegului care a scris mesajul mai sus pe 25 mart 2020, 10:38.
Data:
27 mart 2020, 12:59
Subiectul întrebării:
Garantia de buna executie
Întrebare:
Poate cineva sa faca o data clarificari in cea ce priveste Garantia de oferta valabila 180 zile dar Garantia de buna executie pina pe 30.11.2020. Care este logica unei astfel de abordari??? .Termenul de valabilitate a garantiei de buna executie decurge de la semnarea proceselor verbale de executere a lucrarilor pina la finalizarea perioadei de garantie. In acest context autoritatea contractanta urmeaza sa solicite ,,Termen de Garantie,, Care nu este solicitat nici in documentatia standart nici in anuntul de participare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".