1
Perioada de actualizare
de la 20.03.2020 15:50
până la 09.04.2020 10:57
2
Propunerea ofertelor
de la 09.04.2020 10:57
până la 30.04.2020 11:27
3
Licitaţie
de la 04.05.2020 14:00
până la 04.05.2020 14:46
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 5 790 000 MDL
Perioada clarificărilor: 20 mart 2020, 15:50 - 9 apr 2020, 10:57
Perioada de depunere a ofertelor: 9 apr 2020, 10:57 - 30 apr 2020, 11:27

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Terminale radio în standard TETRA
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Inspectoratul General al Poliției
Codul fiscal/IDNO
1013601000495
Adresa
MD-2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tiraspol 11/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Corduneanu Elena
Telefonul de contact
022-868-066
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
20 mart 2020, 15:50
Data ultimilor modificări
7 apr 2020, 10:57
Achizitii.md ID
21020661
CPV
32500000-8 - Echipament de telecomunicaţii
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
documentație tetra.doc
Documentele la ofertă
documentație
20.03.20 15:50
duae tetra.doc
Documentele la ofertă
duae
20.03.20 15:50
rechizite bancare cont în eur.pdf rechizite bancare cont în eur.pdf
Documentele la ofertă
rechizite bancare cont în eur
20.03.20 15:50
anunț de participare.pdf anunț de participare.pdf
Documentele la ofertă
anunț de participare
20.03.20 15:50
specificatii tehnice.docx
Documentele la ofertă
caiet de sarcini
7.04.20 10:57
Data:
24 mart 2020, 14:25
Subiectul întrebării:
specificații tehnice
Întrebare:
Stimați domni, După analiza caietului de sarcini curent, considerăm necesar să menționăm, că au fost introduse careva schimbări în caracteristicile tehnicii solicitate relativ cu cele din licitația numărul ocds-b3wdp1-MD-1573201747329 din 8 noiembrie 2019. Aceste schimbări au fost înfăptuite doar pentru a favoriza echipamentele companiei Motorola. Rugăm să indicați ce schimbări au intervenit de la sfârșitul anului 2019, că a fost necesar șă indicați dimensiunile exacte a echipamentelor (care reprezintă exat dimensiunile terminalelor Motorola), modificarea standartelor exact așa cum este indicat în descrierea echipamentelor Motorola, dar nu cum în forma generală acceptată. Vă rugăm să modificați cerințele tehnice a chipamentelor, ghidânduvă din caietul de sarcini din licitația MD-1573201747329, care a fost corectată după hotărârea Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. În cazul ne aducerii caietului de sarcini la o formă ”transparentă” rezervăm dreptul de a contesta versiunea curentă a caitului de sarcini. merci mult
Răspuns (25 mart 2020, 07:51):
Cerinte sunt minime obligatorii si vin pentru o definitivare mai clara a cerintelor Autoritatii Contractante incit sa nu permita interpretari vaste asupra acestora de catre posibili ofertanti. Dimensiunile si standardele nu sunt specifice unor anumiti producatori ci sint unele caracteristici generale care poti fi utilizati de oricice producator care vrea sa le respecte. Interpretarea facuta de DVS presuma incercarea de a convinge Autoritatea Contractantă asupra ca un produs cu racateristici inferioare si respectiv mai ieftin va satisface cerintele Beneficiarului la fel ca cel mai sofisticat si mai durabil.
Data:
25 mart 2020, 10:27
Subiectul întrebării:
specificații tehnice
Întrebare:
în cerințele tehnice, se cere oferirea terminalelor cu dimensiunile generale foarte specifice. Mai mult ca atât, dimensiunile indicate in cerințele tehnice se referă exclusiv la terminalele Motorola, acest fapt fiind drept o încalcare a tuturor prevederilor ai Legii privind achizițiile publice în ceea ce privește transparența procedurii și respectarea principiilor de concurență Vă rugăm să clarificați, oare este permis sau nu în cadrul licitației să fie oferite terminale, dinemnsiunile căroara diferă de cele indicate în caietul de sarcini cu +/- 1 cm, și cum poate afecta o posibilă creștere a dimensiunilor generale caracteristicile operaționale ale terminalelor? Mai mult decât atât, în toate licitațiile anterioare legate de procurarea aceluiași echipament nu au existat niciodată referințele legate de dimensiunile terminalelor. Prin urmare, am putea face o concluzie explicită: introducerea acestei cerințe are un singur sens — excluderea concurenței în cadrul licitației pentru favorizarea în cadrul competiției companiei Motorola si reprezentantului local al Motorola.
Răspuns (25 mart 2020, 13:48):
Cerintele de dimensiuni sunt date cu specificatie de dimensiuni maxime acceptabile si categoric nu sint preluate dupa dimensiune unui anumit producator ca orice producator are terminale cu dimensiuni diferite. Cresterea dimensiunilor terminalelor poate afecta manipularea acestora, aspectul fizic dupa caz și incadrarea in standardele dimensiunilor suporturilor existente pe uniforma de serviciu pentru amplasarea acestora. Autoritatea contractantă a intodus dimensiunile terminalelor luind in consideratie experienta din clarificări și contestatii pe procedurile precedente in care aceste au fost anulate deoarece Autoritatea Contractanta nu a specificat in clar cerintele fata de terminale, iar pe baza de interpretari nu a fost posibil sa fie luata decizia incit specificatiile erau prea generale. Nu este adevarat faptul ca se exclude posibilitatea concurentei, deoarece in afara de producatorul Motorola sunt pe piata prezenti si alti producatori care se incadreaza in aceste cerinte, fapt ca se incearca de mai multe ori a influenta Autoritatea Contractanta de a reduce cerintele la unele generale, perturbeaza procesul de achizitii si se incearca a livra un echipament cu caracteristici mai inferioare si respectiv mai ieftin, ceea ce ataca dreptul Autoritatii contractante de a achizitiona un echipament calitativ, durabil și caracteristici avansate care daca va fi acceptat, in timp se va reflecta prin impact tehnico-economic negativ generînd cheltuieli mai mari de mentenanță și termenul de exploatare mai redus.
Data:
25 mart 2020, 11:30
Subiectul întrebării:
specificații tehnice
Întrebare:
Terminale radio Portabile TETRA Specificații GPS integrate cu licență activă Suport - Triggeri complet programări referitori la pozitie -programare parametri GPS distanță vă rugăm să clarificați ce înseamnă această cerință și de ce această funcționalitate este necesară pentru nevoile IGP?
Răspuns (26 mart 2020, 08:19):
Cerința de precizie la determinarea poziției pentru terminale portabile cu marja de eroare de 5m în unele condiții poate fi critică și vitală în activitatea de serviciu zi de zi și în speță se ține nu atît de producător sau dorința Autorității contractantede a avea o precizie mai mare în date operate, cît de calitatea și acuratețea modului GPS incorporat în terminal și nu este legat de un anumit producător. Cerința de suport a tiggerilor programabile este legată de utilizarea în activitatea de serviciu a Centrelor operaționale ale poliției unui software care interpelează terminale în timp real la diferite evenimente de sistem și respectiv ar fi nevoi ca modului GPS ar putea fi operat distant.
Data:
25 mart 2020, 11:38
Subiectul întrebării:
specificații tehnice
Întrebare:
Terminale radio Portabile Camuflate (discrete) TETRA Etanșare min.IP54 Vă vom fi recunoscători dacă puteți explica de ce pentru acest tip de echipament, care implicit ar trebui să fie mai fiabil decât terminalele convenționale, este necesară doar protecția IP54? Vă rugăm să schimbați această cerință în Etanșare min.IP67 sau IP68 pentru a asigura fiabilitatea și calitatea terminalelor radio Portabile Camuflate
Răspuns (26 mart 2020, 08:19):
Autoritatea contractantă a solicitat gama de etansare IP54 – IP67/IP68, astfel a oferit ofertanților posibilitatea ofertarii unui echipament care sa satisfaca cerinta minima de protectie IP54, si deoarece terminalele similare la toți producătorii sunt concepute într-un fel pentru a fi utilizate pe ascuns ( port ascuns sub haine de vara) - asfel vor fi protejate de praf si apa si nu sunt necesare cerintele superioare asupra protectiei avansate, IP54 apare ca cerinta minim obligatorie. Nu este clară de ce ofertantul face concluzii în locul Autorității contractante asupra cerințelor înaintate asupra clasei de protecție IP54 sau IP68/IP67, cunoaște cumva condiții și cerințele operaționale ale poliției în care vor fi utilizate aceste terminale încît să poată face concluzii și de a recomanda aplicarea unui standard mai avansat sau inferior?
Data:
26 mart 2020, 10:48
Subiectul întrebării:
specificații tehnice
Întrebare:
Terminale radio Portabile Camuflate (discrete) TETRA Alte facilități: Camuflat – ascuns vederii inamicului (prin vopsire, acoperire cu alt material, schimband culoarea, infatisarea sau forma etc) Vă rugăm să comentați cum este posibilă realizarea fiecărei din următoarele măsuri de asigurarea caracterului ascuns ai device-urilor: - prin vopsire - acoperire cu alt material - schimbând culoarea, infățișarea sau formă, etc
Răspuns (26 mart 2020, 14:27):
Cerința este descrisă pentru a prezenta ofertantului posibilitatea de a se orienta asupra la aspectul exterior a terminalului, nu restricționează ofertantul la propunerea oricăror soluții care ar favoriza camuflarea terminalului încît să nu poată fi perceput la prima vedere ca fiind un terminal radio (Ex. să fie conceput în forma unui telefon mobil, unui ceas, unui echipament perceput de public ca ceva obișnuit dar care funcțional incorporează în sine funcționalitatea unui terminal radio compatibil cu standard TETRA).
Data:
26 mart 2020, 10:57
Subiectul întrebării:
Cerințe suplimentare către ofertant/furnizor
Întrebare:
Toate terminalele ofertate vor fi compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operațional în Republica Moldova. Compatibilitatea cu infrastructura menționată, pentru toate tipurile de servicii solicitate prin prezentele specificații tehnice pentru fiecare tip de terminal în parte, se va verifica de către specialiștii administratorului, cu sprijinul specialiștilor autorizați ai furnizorului pe o perioada de 10 zile lucratoare. Testarea terminalelor va fi efectuata pe parcursul evaluarii ofertelor. • terminalele avand criptare TEA1 nu pot fi importate decat cu certificate de end-user eliberat de beneficiarul final in vederea obtinerii licentei de export. Cerinta trebuie scoasa avand in vedere ca ii favorizeaza pe cei care au adus (Bass-System) deja pe alte proiecte echipamentele solicitate cu TEA in Republica Moldova. Vă rugăm să modificați sau să excludeți această cerință.
Răspuns (26 mart 2020, 13:29):
TEA1 este un algoritm de criptare ETSI atribuit catre zonele de acoperire si anume pentru zona Republica Moldova, este parte componenta a sistemului existent in R.Moldova si nu poate fi schimbat, omis sau inlocuit, toate acestea in sensul asigurarii compatibilitatii si securitatii datelor. Este un standard de criptare public acceptat de toti producatori de echipamente TETRA si nu face obiectul restrictionarii liberii participari, de aici nu se intelege justificarea ofertantului si solicitarea de a elimina aceasta cerinta. Ce tine de certificate de end-user acestea din urma sunt componenta unei proceduri de reglementare a circulatiei marfurilor cu dubla destinatie si astfel nu cad sub incidenta Autoritatii Contractante si sunt aceleasi reguli pentru toti furnizori. Aici apare neintelegerea de ce solicitantul incearca sa utilizeze prin dezinformare si manipulare unele proceduri si standarde oficiale si publice pentru a discredita un posibil participant.
Data:
26 mart 2020, 10:59
Subiectul întrebării:
Cerințe suplimentare către ofertant/furnizor
Întrebare:
Operatorul economic calificat va prezenta mostre a terminalelor, accesoriilor, subansamblurilor si dispozitivelor care fac parte a prezentei achizitii, la solicitarea autoritatii contractante in decurs de 7 (sapte) zile lucratoare. • terminalele avand criptare TEA1 nu pot fi importate decat cu certificate de end-user eliberat de beneficiarul final in vederea obtinerii licentei de export. Cerinta trebuie scoasa avand in vedere ca ii favorizeaza pe cei care au adus (Bass-System) deja pe alte proiecte echipamentele solicitate cu TEA in Republica Moldova. Vă rugăm să modificați sau să excludeți această cerință.
Răspuns (26 mart 2020, 14:25):
TEA1 este un algoritm de criptare ETSI atribuit catre zonele de acoperire si anume pentru zona Republica Moldova, este parte componenta a sistemului existent in R.Moldova si nu poate fi schimbat, omis sau inlocuit, toate acestea in sensul asigurarii compatibilitatii si securitatii datelor. Este un standard de criptare public acceptat de toti producatori de echipamente TETRA si nu face obiectul restrictionarii liberii participari, de aici nu se intelege justificarea ofertantului si solicitarea de a elimina aceasta cerinta. Ce tine de certificate de end-user acestea din urma sunt componenta unei proceduri de reglementare a circulatiei marfurilor cu dubla destinatie si astfel nu cad sub incidenta Autoritatii Contractante si sunt aceleasi reguli pentru toti furnizori. Aici apare neintelegerea de ce solicitantul incearca sa utilizeze prin dezinformare si manipulare unele proceduri si standarde oficiale si publice pentru a discredita un posibil participant.
Data:
26 mart 2020, 11:00
Subiectul întrebării:
specificații tehnice
Întrebare:
Terminale radio Portabile Camuflate (discrete) TETRA Alte facilități: Tip conector terminal Mini USB, micro USB sau Type C sau echivalent cu conditia ca conectorul sa fie cu aspect camuflat (ascuns vederii) Pentru conectarea oricărui dispozitiv montat (opțional) este necesară prezența conectoarelor. În cazul în care aceste dispozitive lucrează cu ajutorul acestor conectoare nu putem numi o astfel de legătură una secretă și camuflată. Pentru asigurarea siguranței, dar și camuflării a conexiunii, de obicei sunt folosite tehnologiile wireless de conectare ai accesoriilor. Dacă vorbim despre conectarea unui încărcător, atunci se cere ca dispozitivele portabile să funcționeze autonom timp de cel puțin 20 de ore. Vă rugăm să ne explicați ce definiți ca un "conector cu aspect camuflat" și pentru ce se va folosi?
Răspuns (26 mart 2020, 14:26):
Cerință este influențată de mai mulți factori și principalul este de aspectul camuflat cerut a terminalului, oferind un terminal cu un conector nestandard ar trezi suspiciuni asupra echipamentului în cauză. Următorul aspect ar presupune furnizarea unui echipament cu un port standardizat de un standard public acceptat în domeniul echipamentelor de comunicații răspândit la majoritatea echipamentelor de telefonie mobilă și ar favoriza o liberă concurență pe piața asupra accesoriilor de programare sau conectivitate.
Data:
26 mart 2020, 14:03
Subiectul întrebării:
Răspuns (26 mart 2020, 13:29):
Întrebare:
Încă o dată, atragem atenția Dvs asupra următoarelor: nimeni nu pune la îndoială faptul că TEA1 este un algoritm de criptare ETSI care nu poate fi modificat etc. Ideea noastră constă în faptul că, importul probe demo ale echipamentelor achiziționate în Moldova necesită o licență corespunzătoare pentru vânzarea echipamentului cu dublă utilizare. O astfel de licență nu poate fi obținută în 7 sau 10 zile. Termenul minim pentru eliberarea unei astfel de licențe este de 30 de zile. Precizând o perioadă de 7 și 10 zile, oferiți reprezentantului Motorola un avantaj exclusiv, pentru că partenerul local al companiei ar trebui să aibă deja astfel de echipamente în depozit (datorită faptului că compania respectivă lucrează de-a lungul timpului cu structurile ai Ministerului Afacerilor Interne). Prin urmare, având astfel de cerințe în cadrul licitației, încalcăți Legea privind achizițiile publice. Pe baza informațiilor de mai sus, vă rugăm să modificați termenul limită pentru furnizarea probelor demo astfel încât acesta să fie de 40 de zile (perioada de eliberare a licenței + livrarea echipamentelor pe teritoriul RM)
Răspuns (7 apr 2020, 07:45):
Autoritatea contractantă va modifica specificațiile din caietul de sarcini.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".