+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 26.02.2020 14:49
până la 09.03.2020 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 09.03.2020 10:00
până la 19.03.2020 10:00
3
Licitaţie
20.03.2020 14:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 166 666 MDL
Perioada clarificărilor: 26 febr 2020, 14:49 - 9 mart 2020, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 9 mart 2020, 10:00 - 19 mart 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Produse nutriționale speciale
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2038, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Decebal 72/2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Valeriu Golub
Telefonul de contact
0 22 55 30 77
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
26 febr 2020, 14:49
Data ultimilor modificări
3 mart 2020, 9:31
Achizitii.md ID
21020386
CPV
15800000-6 - Diverse produse alimentare
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
duae.semnat.pdf duae.semnat.pdf
riskProvisions
26.02.20 14:49
documentatia_standard_bunuri.semnat.pdf documentatia_standard_bunuri.semnat.pdf
Documentele la ofertă
3.03.20 09:31
Data:
2 mart 2020, 16:50
Subiectul întrebării:
Clarificari la documentatia de atribuire
Întrebare:
In atentia Grupului de lucru Urmare a examinării Anuntului de participare privind achizitionarea produselor nutriționale speciale, prin procedura Licitatie deschisa (numărul unic de identificare al procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1582700539090), iniţiată de către Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale si a Documentatiei de atribuire, plasate in SIA RSAP la data de 26.02.2020 s-a constatat că: 1) pe pagina electronica de vizualizare a procedurii de achizitie mentionate, la compartimentul Datele achizitiei, este inscrisa pozitia CPV - 15800000-6 - Diverse produse alimentare, pe cand • Anuntul de participare prevede achizitionarea produselor nutritionale speciale, cod CPV 15880000-0; • in colonita Cod CPV, sectiunea 2. Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice, capitolul FDA al Documentatiei standard, deasemenea este indicat codul 15880000-0. 2) punctul 11. ”Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați” din Anuntul de participare, prevede: 45 zile calendaristice, din data semnarii contractului de achizitie, pe cand • pozitia 3.5. ”Termenul de livrare/prestare”, din Sectiunea 3. ”Pregătirea ofertelor”, capitolul FDA al Documentatiei standard, prevede: 45 zile dupa semnarea contractului, • deasemenea, in colonita ”Termenul de livrare/prestare” din formularul Specificații de preț (F4.2), este inscris: 45 zile dupa semnarea contractului, fapt ce crează neclarități vis-a-vis de solicitările vizate. In contextul celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 solicităm: 1) sa clarificati care esre codul CPV si denumirea bunurilor supuse achizitiei; 2) sa precizati care sunt termenii de livrare a bunurilor (nota: avind in vedere spectrul si cantitatea produselor solicitate la concurs termenul rezonabil de livrare ar fi - 45 zile calendaristice, din data semnarii contractului de achizitie);
Răspuns (3 mart 2020, 09:30):
La compartimentul Datele achizitiei este înscris codul CPV general, iar în Anunțul de participare și Documentația standard este înscris codul CPV detaliat, astfel bunurile supuse achiziției sunt produse nutriționale speciale, iar codul CPV - 15880000-0; Totodată, au fost operate modificari în Documentația standard, termenul de livrare fiind stabilit, 45 zile calendaristice, din data semnarii contractului de achizitie;
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".