1
Perioada de actualizare
de la 13.02.2020 16:00
până la 23.02.2020 16:00
2
Propunerea ofertelor
de la 23.02.2020 16:00
până la 04.03.2020 17:00
3
Licitaţie
de la 05.03.2020 13:55
până la 05.03.2020 14:14
4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 22 500 MDL
Perioada clarificărilor: 13 febr 2020, 16:00 - 23 febr 2020, 16:00
Perioada de depunere a ofertelor: 23 febr 2020, 16:00 - 4 mart 2020, 17:00
Începutul licitației: 5 mart 2020, 13:55

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

GOST Р 52345 - 2005. Săpun lichid în ambalaj(dozator) din plastic cu volumul de 0,5 litri (3000 buc). Livrarea se va efectua cu transportul vînzătorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chişinău. La livrarea mărfii se va prezenta copia Avizului sanitar. Termen de valabilitate a produsului cel puţin 18 luni din data livrării. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Temen de livrare: pînă la 01.10.2020.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII
Codul fiscal/IDNO
1006601001229
Adresa
MD2021, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, şos.Hînceşti 84
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Conovalova Olga
Telefonul de contact
022-25-21-49
Datele achizitiei
Data publicării
13 febr 2020, 15:38
Data ultimilor modificări
13 febr 2020, 16:00
Valoarea estimată (fără TVA)
22 500 MDL
Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie
45 MDL
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD2021, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Pietrarilor, 3
Durata contractului
17 mart 2020 15:44 - 30 dec 2020 15:57
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Săpun lichid de 0,5 litri CPV: 39831200-8 - Detergenţi
Cantitatea: 1500.0
Unități de măsură: Litru; decimetru cub
Documentele procedurii de achiziție
FDA.signed. FDA.signed.
Criterii de evaluare
Fișa de date a achiziției
13.02.20 16:00
Documentatia standard Documentatia standard
Model de сontract
Documentatia standard
13.02.20 16:00
Specificaţii tehnice Specificaţii tehnice
Specificaţie tehnică
Specificaţii tehnice
13.02.20 16:00
DUAE
Criterii de eligibilitate
Documentul Unic de achiziții European
13.02.20 16:00
Anunt de participare.signed Anunt de participare.signed
tenderNotice
Anunt de participare
13.02.20 16:00
Specificaţii de preţ Specificaţii de preţ
Specificaţie tehnică
Specificaţii de preţ
13.02.20 16:00

Mai jos sunt ofertele participanților, documentele la oferte le puteți vedea făcând clic pe simbolul mapei.

Pe baza deciziei grupului de lucru pentru selectare învingătorului este necesar să:

1) Selectați învingătorul dînd clic pe butonul recunoaște învingator.

2) Trimiteți în termen de 3 zile la adresa de e-mail AAP bap@tender.gov.md forma scanată a deciziei grupului de lucru.

3) După selectarea învingătorului, faceți clic pe butonul: “Confirmă decizia”.

Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

Rodital Lux SRL

Preţul ofertei: 20 429 MDL
Statut: Învingător
Motivul: în urma examinării documentelor ce constituie ofertă şi mostrelor, prezentate de către operatorul economic SRL „Rodital-Lux”, pentru loturile menţionate, s-a constatat că acestea corespund cerinţelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire.
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
2
Denumirea participantului:

SRL DENIADI

Preţul ofertei: 20 430 MDL
Statut: în aşteptare

Documentele de tipul "documente de calificare", "propunere financiară" și "ilustrare" vor fi vizibile doar atunci cînd oferta va obține statutul "în considerare".

Motivul: Nu este indicat
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
3
Denumirea participantului:

Catol Lux

Preţul ofertei: 20 745 MDL
Statut: în aşteptare

Documentele de tipul "documente de calificare", "propunere financiară" și "ilustrare" vor fi vizibile doar atunci cînd oferta va obține statutul "în considerare".

Motivul: Nu este indicat
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
4
Denumirea participantului:

Viorica-Cosmetic

Preţul ofertei: 28 955 MDL
Statut: în aşteptare

Documentele de tipul "documente de calificare", "propunere financiară" și "ilustrare" vor fi vizibile doar atunci cînd oferta va obține statutul "în considerare".

Motivul: Nu este indicat
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
Istoria licitației
Vezi licitația
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări