+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 28.01.2020 10:58
până la 06.02.2020 09:00
2
Propunerea ofertelor
de la 06.02.2020 09:00
până la 13.02.2020 10:00
3
Licitaţie
de la 14.02.2020 14:00
până la 14.02.2020 14:28
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 700 000 MDL
Perioada clarificărilor: 28 ian 2020, 10:58 - 6 febr 2020, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 6 febr 2020, 9:00 - 13 febr 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

conform caietului de sarcini.
Serviciile de reparație a utilajului v-or fi efectuate pentru toată perioada anului 2020, conform demersurilor managerilor instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica.
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
Codul fiscal/IDNO
1007601010448
Adresa
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Inna Frunză
Telefonul de contact
+37322776711
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
28 ian 2020, 10:58
Data ultimilor modificări
30 ian 2020, 11:55
Achizitii.md ID
21018631
CPV
50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
lista utilajului din spălătorie.docx
Documentele la ofertă
28.01.20 10:58
caiet de sarcini bloc alimentar.rtf
Documentele la ofertă
28.01.20 10:58
caiet de sarcini spălătoriele.rtf
Documentele la ofertă
28.01.20 10:58
utilajul tehnologic lista bloc alimentar.docx
Documentele la ofertă
28.01.20 10:58
documentatia_standard_cop.docx
Documentele la ofertă
28.01.20 10:58
duae.docx
Documentele la ofertă
28.01.20 10:58
anunt_de_participare.docx
Documentele la ofertă
30.01.20 11:55
Data:
30 ian 2020, 09:17
Subiectul întrebării:
Documentele de calificare /Caiet de sarcini
Întrebare:
In lista utilajului propus la reparatie si intretienere sunt incluse sistemele de ventilatie si parti componente a ventlatiei. Utilajul tehnologic din blocul alimentar este o categorie de utilaj care nu are nimic in comun cu ventilatia, mai mult ca atit deservirea acestor sisteme de obicei se indeplineste pe un contract separat pentru intretinere si deservire. Rugam sa excludeti capitolele 20,21,22,23,24,25,26,27, asa cum acestea nu sunt utilaj tehnologic.
Răspuns (30 ian 2020, 16:52):
În conformitate cu legea 131 art. 37 alin. (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încât fiecare cerință şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. Art. 40 alin. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Pentru a respecta normele sanitare în conformitate cu Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și pentru a respecta procesul tehnologic de preparare a bucatelor în IET subordinate DETS Botanica, considerăm inoportun de separate acestea servicii. Mai mult decît atît reamentim că Articolul 76. Alin.(1) legii 131 prevede Interzicerea divizării sau măririi achiziţiilor publice ” Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Excepţie constituie achiziţia de bunuri şi servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp. Pentru achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract. ” Suplimentar vă informăm că mijloacele financiare preconizate pentru serviciile de reparație utilajului tehnologic și vintelației din bucătăriele sunt distribuite la unul și același ECO-222500.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".