+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 500 000 MDL
Perioada clarificărilor: 1 mart 2020, 22:07 - 11 mart 2020, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 11 mart 2020, 10:00 - 23 mart 2020, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Produse lactate repetat
Informația despre anulare
Motivul anulării
Următoarele documente obligatorii a fi prezentate și care formează oferta sunt necorespunzătoare:
-Oferta operatorului economic nu corespunde Formularului ofertei F3.1;
-Autorizația sanitar-veterinară pentru transport este expirată.
Data anulării
8 mai 2020, 8:44
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Primăria Cimișlia
Codul fiscal/IDNO
1007601005914
Adresa
MD-4101, MOLDOVA, Cimişlia, or.Cimişlia, bd. Ștefan cel Mare 14
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Diana Răileanu
Telefonul de contact
069462877
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
1 mart 2020, 22:07
Data ultimilor modificări
8 mai 2020, 8:44
Achizitii.md ID
21018524
CPV
15800000-6 - Diverse produse alimentare
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Produse lactate
Buget: 500000.0 MDL
Anulată
Data:
2 mart 2020, 10:06
Subiectul întrebării:
Terminile
Întrebare:
Modificaţi perioda , clrifăcări 01-04.03.2020,depunere 05-09.03.2020,
Răspuns (2 mart 2020, 14:39):
Procedura este licitație publică cu respectarea termenilor minimi de primire/depunere a ofertelor 20 zile, procedură selectată din start
Data:
2 mart 2020, 17:15
Subiectul întrebării:
Terminile
Întrebare:
Care sunt termenii minimi de depunere a ofertei la procedurile de COP și licitație deschisă?
Răspuns (2 mart 2020, 22:50):
Cererea ofertelor de preturi: • Bunuri - 7 zile; • Lucrări și servicii – 12 zile. Licitație deschisă: • Bunuri și servicii - 20 zile < 2 300 000 ≥ 35 zile; • Lucrări – 20 < 90 000 000 ≥ 35 zile; • Servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 la Legea 131/2015 privind achizițiile publice - 20 zile <13 000 000 ≥ 35 zile.
Data:
3 mart 2020, 09:05
Subiectul întrebării:
Cererea ofertilor de preţuri
Întrebare:
Către grupul de lucru .Care sunt pragurile valorice ale achiziţiilor publice ?
Răspuns (3 mart 2020, 09:41):
Achizițiile publice de valoare mică: a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decât cele menționate la lit. c) – până la 200 000 lei; b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – până la 250 000 lei; c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice – până la 400 000 lei. Cererea ofertelor de prețuri: a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – de la 200 000 lei; b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări– de la 250 000 lei. Licitație deschisă: a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – de la 800 000 lei; b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – de la 2 000 000 lei. Notă: lei fără T.V.A.
Data:
3 mart 2020, 10:48
Subiectul întrebării:
Aplicarea legi
Întrebare:
Dacă Licitație deschisă: a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – de la 800 000 lei; dar Valoarea estimată este 500 000, de ce nu era stabilit termenul de 7 zile,
Răspuns (3 mart 2020, 14:58):
Licitație deschisă: • Bunuri și servicii - 20 zile < 2 300 000 ≥ 35 zile; • Lucrări – 20 < 90 000 000 ≥ 35 zile; • Servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 la Legea 131/2015 privind achizițiile publice - 20 zile <13 000 000 ≥ 35 zile.
Data:
3 mart 2020, 12:39
Subiectul întrebării:
Concurenţa
Întrebare:
De ce nu distribuiţi 7 poziţii min pe 2-3 loturi
Răspuns (3 mart 2020, 15:58):
Este procedura repetata, repartizarea pe loturi a fost făcută inițial la lansarea procedurii de achiziționare a produselor alimentare pentru anul 2020
Data:
4 mart 2020, 08:33
Subiectul întrebării:
Grupul de lucru
Întrebare:
Conforn Legii nr 131 Licitație deschisă: a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – de la 800 000 lei; Crupul de lucru este acord cu răspunsul la intrabarea aplicarea Legii ??
Răspuns (6 mart 2020, 21:47):
Legea achizițiilor publice prevede pragurile valorice pentru desfășurarea procedurilor de achiziții, însă nu interzice a utiliza una din procedurile de achiziții publice (în cazul nostru licitație deschisă) chiar dacă valoarea estimativă a achiziției este mai mică de cît pragul valoric prevăzut de lege. Pocedura de achiziție prin licitație deschisă a fost selectată din start la achiziționarea produselor alimentare pentru perioada ianuarie - iulie 2020. Ca rezultat al lipsei cel puțin a unei oferte calificate pentru lotul lactate, grupul de lucru a luat decizia de a anula procedura de achiziție pentru lotul lactate și a anunța o nouă procedură, respectînd tipul procedurii selectate inițial.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".