+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 20.01.2020 11:16
până la 29.01.2020 11:59
2
Propunerea ofertelor
de la 29.01.2020 11:59
până la 01.02.2020 11:59
3
Licitaţie
03.02.2020 14:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 400 000 MDL
Perioada clarificărilor: 20 ian 2020, 11:16 - 29 ian 2020, 11:59
Perioada de depunere a ofertelor: 29 ian 2020, 11:59 - 1 febr 2020, 11:59

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Produse nutriționale speciale
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2038, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Decebal 72/2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Valeriu Golub
Telefonul de contact
0 22 55 30 77
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
20 ian 2020, 11:16
Data ultimilor modificări
23 ian 2020, 10:08
Achizitii.md ID
21018111
CPV
15800000-6 - Diverse produse alimentare
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
duae (1).semnat.pdf duae (1).semnat.pdf
riskProvisions
20.01.20 11:16
documentatia_standard_cop.semnat.pdf documentatia_standard_cop.semnat.pdf
Documentele la ofertă
23.01.20 09:25
anunț-de-participare.semnat.pdf anunț-de-participare.semnat.pdf
tenderNotice
23.01.20 10:08
Data:
23 ian 2020, 09:39
Subiectul întrebării:
Clarificari la documentatia de atribuire
Întrebare:
In atentia Grupului de lucru Urmare a examinării Anuntului de participare privind achizitionarea produselor nutriționale speciale, prin procedura Cererea ofertelor de pret (numărul unic de identificare al procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1579267787357), iniţiată de către Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale si a Documentatiei de atribuire, plasate in SIA RSAP la data de 20.01.2020 s-a constatat că: 1) punctul 11. ”Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați” din Anuntul de participare, prevede: 30 zile calendaristice, din data semnarii contractului de achizitie, pe cand • pozitia 3.5. ”Termenul de livrare/pastrare”, din Sectiunea 3. ”Pregătirea ofertelor” din cadrul capitolului FDA al Documentatiei standard, prevede: 10 zile dupa semnarea contractului, • deasemenea, in colonita ”Termenul de livrare/prestare” din formularul Specificații de preț (F4.2), este inscris: 10 zile dupa semnarea contractului, fapt ce crează neclarități vis-a-vis de solicitările vizate. 2) Colonita ”Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:” pentru subpunctele: 6; 8 si 9 din pct. 15. ”Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici …” al Anuntuui de participare, prevede: ”…confirmată prin semnătura electronică a Producătorului si a Participantului…”, fapt ce nu este posibil de indeplinit pe motiv ca producatorii straini nu sunt conectati la sistemul electronic de acizitii din Republica Moldova, ei fiind reprezentati la concurs de catre companii autohtone. In contextul celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 solicităm: 1) sa precizati care sunt termenii de livrare a bunurilor (nota: avind in vedere spectrul si cantitatea produselor solicitate la concurs termenul rezonabil de livrare ar fi 30 zile); 2) sugeram ca, cerintele prevazute in subpunctele 6, 8 si 9 din pct. 15. al Anuntuui de participare sa fie demonstrate de catre opratorii economici prin prezentarea originalelor/copiilor actelor, confirmate prin stampila si semnătua Producătorului, inclusiv cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului.
Răspuns (27 ian 2020, 11:59):
Termenii și condițiile de livrare solicitați în anunțul de participare privind achizitionarea produselor nutriționale speciale a fost modificat, precum și modul de demonstrare a îndeplinirii criterilor/cerințelor
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".