1
Perioada de actualizare
de la 14.01.2020 10:44
până la 24.01.2020 09:30
2
Propunerea ofertelor
de la 24.01.2020 09:30
până la 13.02.2020 11:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 18 939 935 MDL
Perioada clarificărilor: 14 ian 2020, 10:44 - 24 ian 2020, 9:30
Perioada de depunere a ofertelor: 24 ian 2020, 9:30 - 13 febr 2020, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Vaccinare antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Codul fiscal/IDNO
1013601000082
Adresa
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, mun.Chișinău,str.Mihail Kogălniceanu,63
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Veronica Andros
Telefonul de contact
022-264648
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
14 ian 2020, 10:44
Data ultimilor modificări
17 ian 2020, 14:10
Achizitii.md ID
21017838
CPV
60400000-2 - Servicii de transport aerian
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
Data:
17 ian 2020, 14:10
Subiectul întrebării:
bugetul estimat
Întrebare:
Vă rugăm să ne informați din ce considerente s-a micșorat bugetul estimat la licitatie, dacă în anunțul de intenție publicat la 31.12.2019 a fost un buget estimat de 22727922 lei fără TVA. Conform Hotărîrii de Guvern nr. 185 privind măsurile de supraveghere, control si eradicare a rabiei la vulpi in R. Moldova pentru anul 2019-2023 în anul 2020 s-a estimat un buget de 23351689 lei pentru vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriana, respectiv nu este clar de ce se încalcă această Hotărîre de Guvern. Distribuția aeriană a momelilor vaccinale este destul de costisitoare și nici de cum nu se încadrează în bugetul estimat la licitație. Solicităm ca la această licitație să fie indicat bugetul estimat conform Hotărîrii de Guvern nr. 185, adică 23351689 lei, pentru ca oferta care va fi propusă la licitație să se încadreze în bugetul estimat.
Răspuns (20 ian 2020, 08:57):
Valoarea estimativă pentru serviciile date a fost rectificată reieșind din resursele financiare maxime disponibile fără TVA ale ANSA, alocate pentru măsura respectivă.
Data:
20 ian 2020, 15:42
Subiectul întrebării:
bugetul estimat
Întrebare:
Dacă bugetul licitației a fost rectificat reeșind din resursele financiare maxime disponibile ale ANSA, atunci solicităm să se micșoreze proporțional și cantitatea de momeli vaccinale achiziționate. Am facut un calcul împreună cu producătorul de vaccinuri și nici de cum nu ne putem încadra în bugetul estimat la licitație.
Răspuns (20 ian 2020, 16:23):
Reiterăm că ANSA a stabilit valoarea serviciilor respective conform cantităților menționate, costul cărora este de 18 939 935 lei fără TVA .
Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia în interiorul Republicii Moldova
Data:
23 ian 2020, 14:31
Subiectul întrebării:
Clarificari la documentele de atribuire
Întrebare:
Solicitam următoarele clarificări la Caietul de sarcini elaborate de către Dvs pentru Licitația Publica privind achiziționarea serviciilor de vaccinare antirabica la vulpi prin distribuție aeriana a momelilor vaccinale si activitățile conexe ale acestora: 1. Conform obiectului de achiziție se solicita a fi procurate de către ANSA servicii de vaccinare antirabica ce cad sub incidenta activităților sanitar-veterinare definite conform Legii nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinara, drept – asistenta medicala veterinara. Astfel, reieșind din genului respectiv, desfășurarea acestuia cade sub incidența supravegherii sanitar-veterinara de stat ce necesita a fi autorizat de către subdiviziunile ANSA in mod obligatoriu. Respectiv, clarificați-ne daca operatorul economic care poate satisface necesitățile obiectului licitat este eligibil sau nu poate fi eliminat din procedura de achiziție respective in cazul ca activitatea acestuia nu este autorizata sanitar-veterinar de către ANSA pentru genul de activitate – asistenta medicala veterinara? 2. Menționați va rugam clar si fără echivoc daca serviciile: vaccinare antirabica la vulpi prin distribuție aeriana a momelilor vaccinale constituie o măsura de profilaxie a bolii la animale susceptibile la virusul Rabic sunt masuri sanitar-veterinare sau nu sunt masuri sanitar-veterinare? 3. Activitățile sanitar - veterinare de profilaxie a Rabiei si anume: vaccinarea antirabica prin distribuție aeriana a momelilor vaccinale desfășurate pe teritoriul R. Moldova se poate exercita de către alți specialiști de cat medici veterinari si/sau de personal cu studii medii de specialitate, sub responsabilitatea unui medic veterinar?
Răspuns (24 ian 2020, 08:10):
Toate condițiile pe care trebuie să le întrunească ofertantul sunt descrise pe larg atît în caietul de sarcini cît și în anunțul de participare la pct.15.
Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia în interiorul Republicii Moldova
Data:
23 ian 2020, 15:05
Subiectul întrebării:
Solicitarea modificarii documentelor de atribuire
Întrebare:
Solicitam respectuos să modificați Documentația Standard si caietul de sarcini si să expuneți o formula unica, previzibila si transparenta privind clauzele contractului de achiziții publice, deoarece Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii aprobata de către grupul de lucru se contrazice cu prevederile Caietului de sarcini publicat. Caietul de sarcini prevede rezerva autorității contractante si a eventualului câștigător sa intervină la unele clauze în momentul semnării contractuale care de moment nu sunt previzibile, clare și sunt netransparente, ce pot conduce la organizarea unei licitații trucate în favoarea unui operator economic determinat. Solicitam modificarea acestor acte de procedura pentru a fi expus o soluție uniforma, transparentă in aceste acte, predictibila si clara pentru agenții economici sau în cazul imposibilității determinării acestora specificări clar in documentele de atribuire care elemente contractuale se vor determina la momentul semnării acestuia.
Răspuns (24 ian 2020, 08:20):
Riscul trucării licitației se exclude avînd în vedere că toate etapele licitației sunt publice, inclusiv contractul care urmează a fi semnat. Totodată, elaborarea caietului de sarcini cu descrierea largă a fost menită pentru asigurarea transparenței, iar în capitolul 5 a caietului de sarcini sunt stabilite criteriile de atribuire. Tot în scopul asigurării transparenței procedura de licitație a fost publicată și pe site-ul UE, enotices.ted.europa.eu. Tot în acest context vă informăm că prevederile caietului de sarcini au fost coordonate cu Autoritatea Naționala Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a României, întru îndeplinirea prevederilor Acordului privind acordarea de asistență financiară nerambursabilă pentru realizarea supravegherii, controlului și eradicării rabiei la vulpe în zona – tampon stabilită pe teritoriul Republicii Moldova (RO nr.25464 din 15.04.2019).
Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia în interiorul Republicii Moldova
Data:
23 ian 2020, 15:20
Subiectul întrebării:
Уточнения по документации тендера
Întrebare:
В соответствии с Законом Республики Молдова № 131 от 03-07-2015 «О государственных закупках» прошу разъяснить/уточнить детали следующих положений «Task order Anti-rabies Vaccination of Foxes by Aerial Distribution of Vaccine Baits and Related Activities: Абзац № 5 подпункта а) пункта 5. Главы III (ВОЗДУШНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКЦИННЫХ ПРИРОДОК) предусматривает автоматическое шифрование, хранение, декодирование (в конце кампании по вакцинации) и передачу данных о распределении вакцины производителем работ, доступ производителя/ поставщика автоматизированной системы распределения приманок к применяемому алгоритму кодирования/декодирования (ключу), декодирование информации соответствующим подразделением ANSA. Деятельность в области криптографии (шифрования и декодирования информации) строго регламентирована как при ее осуществлении на территории Республики Молдова, так и при ввозе и вывозе криптографических средств зажиты информации. Законом Республики Молдова от 30 июля 2001 года № 451-XV «О регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования» к перечню видов деятельности, для занятия которыми необходимо получение соответствующих лицензию, отнесены: импорт, экспорт, разработка, производство и реализация криптографических и технических средств защиты информации, предоставление услуг в области криптографической и технической защиты информации (кроме деятельности, осуществляемой органами публичной власти, наделенными таким правом согласно закону). Исходя из того, что исполнители работ по вакцинации априори не являются субъектами деятельности в области технической защиты информации, и, следовательно, не могут быть лицензиатами в области криптографии, необходимы ответы следующие вопросы: 1) является ли ANSA органами публичной власти Республики Молдова, наделённым правом на деятельность в области криптографической защиты информации в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова? 2) если ANSA является органами публичной власти Республики Молдова, наделенным правом на деятельность в области криптографической защиты информации, то имеет ли она необходимую лицензию соответствующего государственного регулятора в этой области и какие виды работ указаны в этой лицензии? 3) способна ли ANSA, при наличии лицензии на работу с криптографическими средствами зажиты информации, обеспечить исполнителя работ необходимыми аппаратно-программными средствами защиты информации, обеспечивающими требуемый уровень кодирования, хранения и передачи информации о результатах распределения вакцины?
Răspuns (24 ian 2020, 08:06):
Закон Республики Молдова № 451-XV от 30 июля 2001 года «О регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования» на который вы ссылаетесь в вашем вопросе Утратил силу в 2017.
Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia în interiorul Republicii Moldova
Data:
23 ian 2020, 15:21
Subiectul întrebării:
Уточнение и изменения документации тендера
Întrebare:
В соответствии с Законом Республики Молдова № 131 от 03-07-2015 «О государственных закупках» прошу разъяснить/уточнить детали следующих положений «Task order Anti-rabies Vaccination of Foxes by Aerial Distribution of Vaccine Baits and Related Activities: В Приложении № 1 п.п. А и Б перечислены территории (наименования административных образований) воздушного распределения вакцин с указанием размеров площадей обрабатываемых районов, но без необходимой картографической информации – привязки площадей к географическим координатам. Для обеспечения безопасности полетов, разработки планов полетов и получения соответствующих разрешений от Службы аэронавигационного контроля Органа гражданской авиации Республика Молдова на выполнение полетов необходимо исключить планирование проведения работ в зонах, закрытых для выполнения полетов гражданской авиации, для чего необходимо получение информации (картографической) о конкретных участках распределения вакцины с указанием их географических координат. Просим написать в задаче тендера порядок, способ и формат передачи необходимой картографической информации заявителю.
Răspuns (24 ian 2020, 08:48):
Формат представляемых данных указан в Технических требованиях в разделе « Прием услуг по вакцинации против бешенства для лисиц путем раздачи вакцинных приманок и связанных с этим мероприятий» ( TASK ORDER Anti-rabies Vaccination of Foxes by Aerial Distribution of Vaccine Baits and Related Activities ) , Глава III. Распределение вакцинных приманок.
Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia în interiorul Republicii Moldova
Data:
23 ian 2020, 15:55
Subiectul întrebării:
Delimitarea loturilor
Întrebare:
În scopul asigurării unei concurențe eficiente și excluderea premiselor de monopolizare a importului de vaccinuri de uz veterinar de către un agent economic, solicităm respectuos să divizați distinct spre evaluarea ofertelor aplicând criteriul nominalizat “cel mai bun raport calitate-preț”, lotul format în caietul de sarcini și anunțul de participare în două loturi separate, deoarece sunt delimitabile iar cele două poziții solicitate nu sunt interdependente factologic și nu este nici un temei să fie achiziționate simultan în același lot. Respectiv, cerem delimitarea celor două poziții ale lotului formulat unic de către DVS în două loturi distincte spre evaluare și anume: Lotul 1. Vaccinarea antirabică aeriană; Lotul 2. Vaccinarea antirabică manuală. Comasarea acestor două poziții într-un singur lot creează obstacole de participare multiplelor operatori economici și are un singur scop de a facilita operatorul economic predictibil. Vă rugăm să acceptați și să asigurați o licitație publică cât mai largă pentru toți agenții economici, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a contesta decizia DVS. Vă mulțumim pentru înțelegere.
Răspuns (24 ian 2020, 08:33):
Vaccinării antirabice orale la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale este o măsură unică, însă avînd în vedere că din anumite cauze tehnice care fac imposibile distribuirea vaccinurilor pe cale aeriană în anumite suprafețe (vecinătatea localităților, lacurilor, drumurilor etc), va fi necesară distribuirea manuală, care de fapt este o activitate conexă a vaccinării antirabice orale la vulpi prin distribuție aeriană, care vor fi desfășurate în aceleași perioade de timp
Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia în interiorul Republicii Moldova
Data:
23 ian 2020, 15:58
Subiectul întrebării:
Referitor la autorizația sanitar-veterinară
Întrebare:
2. Potrivit anunțului de participare a L.P. este solicitat a fi prezentată autorizație sanitar-veterinară de funcționare pentru depozit și autorizație sanitar-veterinară pentru transport specializat, pentru ca operatorii economici să fie calificați și eligibili în procedură. Menționam, că Legea nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterin în baza autorizației sanitar-veterinare de funcționare de distribuție, ceea ce este alta decât cele solicitate în caietul de sarcini. Explicați dacă agenții economici care nu dețin autorizația sanitar-veterinară de distribuție a medicamentelor pot fi eligibili în cadrul licitației respective, în cazul că obiectul de licitație constituie componenta distribuirii vaccinurilor?
Răspuns (24 ian 2020, 08:45):
Condițiile pe care trebuie să le întrunească operatorii economici sunt redate în pct. al Tabelului de la pct. 15 din Anunțul de participare.
Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia în interiorul Republicii Moldova
Data:
23 ian 2020, 16:38
Subiectul întrebării:
Completarea caietului de sarcini
Întrebare:
Solicităm să ne informați dacă produsele biologice imunologice (vaccinurile) fabricate în alte state decât cele membre a UE sunt acceptate, în speța respectării cerințelor solicitate la pct. 1-7, paragraf 1, capitolul II al Caietului de Sarcini și pot fi eligibile pentru achiziția respectivă? În cazul când sunt acceptate alte produse decât cele fabricate în UE solicităm să completați Caietul de Sarcini cu prevederi clare care documente trebuie să însoțească marfa produsă în alte state decât cele din UE ? Deoarece DVS în Caietul de Sarcini ați menționat condiții doar pentru producătorii care sunt localizați și fabrică pe teritoriul UE, in caz contrar se încalcă Principiile OMC.
Răspuns (24 ian 2020, 08:52):
Ori și care vaccin antirabic sub formă de momeli vaccinale înregistrat în Republica Moldova în conformitate cu prevederile Legii nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar, indiferent de țara de origine, este eligibil să facă obiectul acestei licitații dacă respectă condițiile specificate în pct. 1 al Capitolului II din Caietul de sarcini „Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia”
Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia în interiorul Republicii Moldova
Data:
23 ian 2020, 23:09
Subiectul întrebării:
Request clarification
Întrebare:
In accordance to the provisions of art. 35 of Law no. 131 of 03.07.2018 regarding public procurement, we make the present request for clarification to the award documentation within the above public tender as follows: 1. In the Annex No. 1 p.p. A and B are listed the territories (names of administrative units) of the air distribution of vaccines, indicating the size of the areas under cultivation, but without the necessary cartographic information — the binding of the areas to geographical coordinates. In order to ensure flight safety, develop flight plans and obtain appropriate permits from the Air Navigation Control Service of the Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova for flights, it is necessary to exclude planning for work in areas closed to civil aviation flights, for which is required the information (cartographic) about specific areas distribution of the vaccine, indicating their geographical coordinates. What is the procedure, method and format for transmitting the necessary cartographic information to the applicant? 2. Paragraph 5 of subparagraph a) of paragraph 5. Chapter III (AIR DISTRIBUTION OF VACCINE NATURES) provides for automatic encryption, storage, decoding (at the end of the vaccination campaign) and transmission of data on the distribution of vaccine by the work producer, access of the manufacturer / supplier of the automated briquette distribution system to the applicable coding algorithm/ decoding algorithm (key), decoding information by the relevant unit of ANSA. The activities in the field of cryptography (encryption and decoding of information) are strictly controled both during its implementation in the territory of the Republic of Moldova, and during the import and export of cryptographic means, information is preserved. The Law of the Republic of Moldova dated July 30, 2001 No. 451-XV “On Regulation of Entrepreneurship through Licensing” lists the types of activities for which it is necessary to obtain the appropriate license: import, export, development, production and sale of cryptographic and technical means of information protection , the provision of services in the field of cryptographic and technical protection of information (except for activities carried out by public authorities vested with such a right in accordance with the law). Based on the fact that vaccine providers are not a priori subjects of activity in the field of technical protection of information, and therefore cannot be licensees in the field of cryptography, the following questions are necessary: - Is ANSA the public authorities of the Republic of Moldova endowed with the right to operate in the field of cryptographic protection of information in accordance with the current legislation of the Republic of Moldova? - If ANSA is the public authority of the Republic of Moldova with the right to operate in the field of cryptographic protection of information, does it have the necessary license from the relevant state regulator in this field and what types of work are indicated in this license? - Is ANSA capable, if there is a license to work with cryptographic tools, in order to secure the information, provide the contractor with the necessary hardware and software information protection tools that provide the required level of coding, storage and transmission of information about the results of the distribution of the vaccine? In order to clarify the situation regarding the shelf life of the bait at the time of delivery. The documents state that: - Shelf life must be at least 12 months from the date of delivery. We would like to draw your attention to the fact that according to international European requirements by the European Commission, the shelf life should be at least 6 months at the time of delivery of the briquette for its distribution. These deadlines are in line with European standards. We ask an explanation why the tender documents indicate a period of 12 months from the date of delivery? Is it possible to participate in this tender with a vaccine-containing bait with a shelf life of 9 months at the time of delivery, which would be consistent with the spirit of fair competition? In this context, we ask you to answer us clearly, completely and unambiguously, as soon as possible with each clarification requested, and in concrete cases to make changes in the participation documents to exclude subjective and non-transparent interpretations of the respective public procurement. Given that the partners of the contract are not residents of the Republic of Moldova and the fact that point 26 of the participation notice is accepted, the English language of communication is accepted, we ask for the answer.
Răspuns (24 ian 2020, 08:46):
The Law of the Republic of Moldova No. 451-XV of July 30, 2001 on the Regulation of Entrepreneurship through Licensing, to which you refer in your question, expired in 2017. Anti-rabies vaccines in form of vaccine baits, which will be administered shall meet the following minimum requirements provided for in ANSA Order No. 82 od 26 April 2019 On Implementing the Action Plan for Surveillance, Control, and Eradication of Rabies in Foxes in the Republic of Moldova for 2019–2023 (), and namely the latter shall: 1) be registered in the Republic of Moldova in compliance with the provisions of the Law on Veterinary Medicinal Products No. 119 of 05.07.2018; 2) contain live attenuated vaccine strains; 3) be designed for oral immunization of foxes; 4) be suitable for aerial distribution; 5) be safe for the target species and for other wild and domestic animals; 6) be efficient in the immunization of vaccinated foxes with one individual vaccine dose; 7) have a validity period of minimum 12 (twelve) months from the date of delivery. Upon delivery, each lot of anti-rabies vaccine baits shall be accompanied by an analysis report issued by the producer, the certificate for veterinary medicinal products issued by the manufacturer, the official certificate for immunological veterinary medicinal products issued by the competent authority of a EU member state in accordance with EDQM (European Directorate for Quality Medicine) requirements, as well as an analysis report for viral titer stability testing in field conditions.
Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia în interiorul Republicii Moldova
Data:
24 ian 2020, 08:58
Subiectul întrebării:
Solicitarea Planului zborurilor aeriene permisibile asupra suprafețelor eligibile vaccinării.
Întrebare:
Conform Caietului de Sarcini, întreaga suprafață eligibilă pentru distribuirea aeriană a momelilor vaccinale constituie 21725,42 km2 repartizată a câte două categorii de zone: 1. Zonă “tampon” de 50 km în interiorul Republicii Moldova de la graniță cu România și, 2. Teritoriu Republicii Moldova eligibilă cu excepția zonei “tampon” fiind nominalizate exact raioanele și suprafațele estimative a acestora. Respectiv, se constată că pe suprafețele eligibile solicitate conform celor II zone sunt suprafețe teritoriale restricționate de zbor din diverse motive inclusiv conflictuale militar și a zonelor de frontieră. Mai mult ca atât, conform Caietului de Sarcini este solicitat ca momelile vaccinale să nu fie distribuite pe anumite suprafețe a teritoriilor așa numite de către DVS - “eligibile”. În acest context solicităm grupului de lucru de achiziții să ne acorde cu includerea drept parte componentă a documentelor de atribuire - Planul zborurilor aeriene permisibile și acceptate de către organele componente a RM care ar permite executarea lucrarilor de distribuire a vaccinurilor conform liniilor de zbor stabilite asupra suprafețelor teritoriale eligibile nominalizate în Caietul de Sarcini.
Răspuns (24 ian 2020, 09:19):
Elaborarea planurilor de zbor și coordonarea acestora cu autoritățile competente intre în obligativitatea prestatorului.
Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia în interiorul Republicii Moldova
Data:
24 ian 2020, 09:13
Subiectul întrebării:
Clarificare la caietul de sarcini
Întrebare:
Solicităm să ne clarificați și explicați de ce a-ți denumit obiectul generic al licitației:Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor,întitulare anunțată ce nu corespunde cu propriul obiect al achiziției preconizate. Conform Caietului de Sarcini și Documentației Standard se solicită a fi procurate servicii de vaccinare contra rabiei pentru vulpi prin metoda distribuției aeriene ce constituie servicii pe de o parte și achiziționarea unui lot de vaccin antirabic în condiții D.D.P. ce constituie achiziționare de bunuri. Prin urmare, expunerea și anunțarea licitației respective în forma declarată duce în eroare operatorii economici care ar putea fi potențiali participanți. Fapt realizat, în opinia noastră în mod intenționat de către persoana responsabilă, pentru a micșora numărul de participanți în cadrul licitației publice în favoarea unui ofertant determinat prealabil. Solicităm să expuneți clar și complect obiectul achiziției în redacție nouă pentru a da posibilitatea înștiințării mai largi a mai multor operatori economici.
Răspuns (24 ian 2020, 09:25):
Aceasta a fost indicată reieșind strict din prevederile art.3 din Legea n.131/2015 privind achizițiile publice.
Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia în interiorul Republicii Moldova
Data:
24 ian 2020, 09:25
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Solicitam sa ne explicați de ce este prevăzut in Caietul sarcini cerințe care permit calificarea doar a unii vaccinii înregistrate in RM si anume din Cehia- LYSVULPEN. Se dovedește acest fapt ca solicitați ca la livrare sa fie prezentat certificatul EDQM. Acest certificat se eliberează rezidenților UE. De ce limitați participarea cu vaccini din SUA, INDIA sau FR? Excludeți aceasta obligațiune.
Răspuns (24 ian 2020, 09:28):
cerințele nu au fost axate pe un vaccin anume șio care vaccin antirabic sub formă de momeli vaccinale înregistrat în Republica Moldova în conformitate cu prevederile Legii nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar, indiferent de țara de origine, este eligibil să facă obiectul acestei licitații dacă respectă condițiile specificate în pct. 1 al Capitolului II din Caietul de sarcini „Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia”
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".