Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 482 500 MDL
Perioada clarificărilor: 13 ian 2020, 16:57 - 22 ian 2020, 15:16
Perioada de depunere a ofertelor: 22 ian 2020, 15:16 - 27 ian 2020, 12:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Devizele nr. 3,5 şi 7 trebue întocmit conform Caietului de sarcini atașat pe unitate de măsură şi agentul economic oferă preţul pe unitate de măsură.
Contractul va fii încheiat cu suma totală fără TVA anunțată în punctul 8 ”Anunț de participare” pentru anul 2020
Informația despre anulare
Motivul anulării
SA ,,Set Service’’
SC TILUANA SRL

Prin prezenta, Direcţia educaţie, tineret şi sport sectorul Ciocana, în rezulatul examinării documentelor depuse prin Cererea Ofertelor de Preț nr. 21017832 ( ocds-b3wdp1-MD-1578927074742) din 27.01.2020 privind achiziţionarea serviciilor „Servicii de întreţinere şi de reparare a utilajului tehnologic (frigorific, plită electrică, Cazane, Fierbător, masină de tocat carne/ de spălat vase/ de taiat legume/ de haine, tigaie electrică, etc…) și rețele electrice aferente pentru 26 instituţii de învăţământ subordonate DETS sectorul Ciocana”,Vă comunică:

Procedura dată se anulează din următoarele motive:
SA ,,Set Service’’- Formularul ofertei(3.1) nu corespunde cu Devizul de cheltueli (F.3.5.7.).
Conform Legii nr.131/15 privind achiziții publice, art.57, alin.3 ”Fiecare operator economic poate să depună o singură ofertă de preţ, fără dreptul de a o schimba, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (8). Asupra unei astfel de oferte, între autoritatea contractantă şi ofertant nu au loc niciun fel de negocieri”. Alin. (8) Atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este precedată de licitația electronică, care se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei:
a) exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț;
b) pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire.
SC TILUANA SRL- OE a prezentat doar Devizul de cheltueli (F.7) și nu corespunde cerințelor solicitate.
Data anulării
10 febr 2020, 10:00
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Directia educatie, tineret şi sport sectorul Ciocana
Codul fiscal/IDNO
1007601009565
Adresa
2044, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Aleco Russo, 57
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
VALERIU Rotaru
Telefonul de contact
022499661
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
13 ian 2020, 16:57
Data ultimilor modificări
10 febr 2020, 10:00
Achizitii.md ID
21017832
CPV
50300000-8 - Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
16 ian 2020, 09:45
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Lista lucrărilor incluse în Cap.22 și Cap.23 au fost anterior incluse în Cap.18 și Cap.19 și reprezintă o repetare completă. Cap.22 și Sap.23 nu au sens, trebuie excluse din caiet de sarcini.
Răspuns (16 ian 2020, 10:16):
AC va lau în calcul și se vor face modificări
Data:
18 ian 2020, 08:28
Subiectul întrebării:
Documentele de calificare /Caiet de sarcini
Întrebare:
Solicitati Certificatul de inregistrare a laboratorului eliberat de catre inspectoratul energetic de stat, care este menirea acestui document, ce garantii ofera? Documentul dat doar creaza impiedimente in participarea OE antrenati in comercializarea si deservirea utilajului solicitat. Luind in consideratie ca solicitati prezentarea documentelor privind activitatea OE, lista personalului calificat, experienta similara si existenta dotarilor specifice, rugam sa excludeti obligativitatea Certificatului sus mentionat.
Răspuns (18 ian 2020, 17:50):
cu parere de rau astazi data de 18 ianuarie nu activam, luni la prima ora grupul de lucru va hotarâ
Data:
20 ian 2020, 10:17
Subiectul întrebării:
Documente de calificare
Întrebare:
Va rugam sa oferiti un raspuns la ultima intrebare.
Răspuns (20 ian 2020, 14:39):
Bună ziua certificatul nu este obligatoriu din motiv că nu se va efectua efectua măsurări și încercări de reglare-recepție și profilactice, ca parte integrantă a procesului de mentenanță a instalațiilor electrice
Servicii de întreţinere şi de reparare a utilajului tehnologic (frigorific, plită electrică, Cazane, Fierbător, masină de tocat carne/ de spălat vase/ de taiat legume/ de haine, tigaie electrică, etc…) și rețele electrice aferente pentru 26 instituţii de învăţământ subordonate DETS sectorul Ciocana .
Data:
20 ian 2020, 14:47
Subiectul întrebării:
Documente de calificare
Întrebare:
Bună ziua, cum dar va fi posibil de efectuat lucrările solicitate la capitolul 21 daca spuneti că nu este nevoie de certificatul pentru laborator electrotehnic?
Răspuns (20 ian 2020, 14:53):
Vă rog imi explicați conform legii, art. unde este stipulat că anume la servicii de reparație a utilajului este necesar acest certificat, pe când AC are deja încheeat contract cu deservirea rețelelor electrice și ”Măsuri la instalație electrice Faza-0”
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".