Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 2 121 666,67 MDL
Perioada clarificărilor: 8 nov 2019, 15:49 - 7 dec 2019, 11:17
Perioada de depunere a ofertelor: 7 dec 2019, 11:17 - 15 dec 2019, 5:17

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Tehnică de calcul (Repetat)
Informația despre anulare
Motivul anulării
Nu este posibil de respectat termenul de livrare solicitat în documentația de atribuire, respectînd termenii legali de desfășurare a procedurii de achiziție luând în calcul data deschiderii ofertelor.
Data anulării
5 dec 2019, 11:17
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Inspectoratul General al Poliției
Codul fiscal/IDNO
1013601000495
Adresa
MD-2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tiraspol 11/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Corduneanu Elena
Telefonul de contact
022-868-066
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
8 nov 2019, 15:49
Data ultimilor modificări
5 dec 2019, 11:17
Achizitii.md ID
21014290
CPV
30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru computer
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Tehnică de calcul (Repetat)
Buget: 2121666.67 MDL
Anulată
Data:
12 nov 2019, 11:47
Subiectul întrebării:
Specificaţii tehnice pentru achiziţionarea tehnicii de calcul
Întrebare:
Buna ziua! In conformitate cu specificatiile tehnice solicitate si anume: 1. Computer Brand Name recunoscut internațional 1.3. MB - Sokets compatibil cu CPU, RAM (2400Mhz), support up to 64 GB; PCI Express x16, 2x PCI Express x1 sau x4 (cel puțin 2 sloturi trebuie să fie libere), 2x M.2 slots 3xSATA 6.0Gb/s 1.10. Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan), 1x USB Type-C 2xUSB 3.1 (front), 2xUSB 3.1 si 2x USB 2.0 (rear), 1x RJ45; 2. MONITOR 2.9. Conectivitate - DisplayPort şi HDMI; * conexiunea cu blocul de sistemă prin cablu direct fără utilizarea adapterilor secundari 2.11. Ergonomic - suport reglabil în înălțime (sau un suport original suplimentar - Monitor Arm, de la producătorul monitorului); pivot de rotaţie 90°; iar dat fiind faptul, ca licitatia data a fost petrecuta de mai multe ori fara reusite, iar motivele anularii fiind contestatiile parvenite in urma specificatiei tehnice solicitate, alcatuite detaliat sub anumite platforme/brand-uri de PC-uri costisitoare si care nu este in concordanta nici cu bugetul alocat pentru aceasta achizitie si nici cu sarcina de lucru al Beneficiarului, deoarece la fel conform sedintelor din cadrul ANSC unde au fost discutate licitatiile petrecute, s-a constatat faptul ca Autoritatea Contractanta intentioneaza sa achizitioneze statii de lucru simple pentru procesul de lucru al IGP si anume pentru anchetatori. Totodata, dorim sa atragem atentia grupului de lucru ca solicitarea parametrilor mentionati mai sus precum: MB - Sokets support up to 64 GB (ceea ce inseamna 4x sloturi DIMM pentru memoria RAM) insa in configuratia standarta fiind solicitat RAM - Min 8GB iar ajustarea acesteia pina la 32GB este cu mult peste sarcina de lucru necesara, acest volum fiind utilizat doar la statiile performante si pentru sarcini de calcul sofisticate; Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan), ceea ce insemna prezenta a 3 porturi digitale, in configuratie fiind solicitat doar un Monitor cu 2 tipuri de conexiune "Conectivitate - DisplayPort şi HDMI"; 1x USB Type-C; Ergonomic - suport reglabil în înălțime (sau un suport original suplimentar - Monitor Arm, de la producătorul monitorului) , toate acestea in ansamblu majoreaza bugetul achizitiei date ceea ce contravine cu Articolul 7. Principiile de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice, a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante. Reiesind din cele expuse mai sus si intru asigurarea participarii largi a operatorilor economici, asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice, obtinerea celor mai competitive oferte, tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, solicitam sa concretizati urmatoarele: 1. Se accepta PC-uri cu MB - Sokets compatibil cu CPU, RAM (2400Mhz), support up to 32GB (2xDIMM sockets); 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1 sau x4 , 2 x M.2 card slots-? 2. Se accepta PC-uri cu minim urmatoarele porturi: - 1 x Display port, 1x HDMI, 1VGA sau DVI port (total 3 porturi video), 4 x USB 3.1 Gen 1 & Gen 2 (front), 2xUSB 3.1 si 2x USB 2.0 (rear), 1x RJ45-? 3. Se accepta Monitor cu minim 2 porturi video compatibile cu porturile video din blocul de sistem-? 4. Se accepta monitor Ergonomic - cu un suport suplimentar Monitor Arm, compatibil ce asigura functia de ajustare pe inaltime si functia de pivot-? Va multumim anticipat!
Răspuns (14 nov 2019, 13:49):
1. Se ассерtă PC-uri cu МВ -Sokets compatibil cu CPU, RAM (2400), support up to 32 Gb (2хDIMM sokets); PCI Express х16, 1х PCI Express х1 sau х4 (cel puțin 2 sloturi trebuie să fie libere), 2хМ2 slots 3xSATA 6.0Gb/s? Coпcretizare: Se accept parțial МВ -Sokets compatibil cu CPU, RAM (2400) , support up to 32 Gb (2хDIMM sokets); PCI Express х16, 2х PCI Express х1 sau х4 (cel pu{in 2 sloturi trebuie sй fie libere), 2хМ.2 slots 3xSATA 6.0Gb/s. 2. Se accept РС-uri cu minim urmйtоаrеlе porturi: 1х Display port, 1хHDMI, lvcА sau DVI (total 3 Porturi video),4 USB 3.1 Gen 1 &amp, Gen 2 (front),2хUSB З.1 qi USB 2.0 (rеаr), 1х EJ45? Coпcretizare: Modificarea сеriпțеlоr in documentalia de licitație Nu se ассерtё, dеоаrесе se сеrе majorarea пumărului porturilor USB 3.1 din fаță de la 2 lа 4 сееа се vа duсе la rеduсеrеа сопсurеțеi din considerente сi la majoritatea producătorilor în față se îпсоrроrеаză 2 porturi USB 3.1 - Se va accepta configurația conform cerințelor tehnice minime specificate 2х Display роrt, 1х HDMI sau DVI роrt (min.2 trebuie să fie accesibile simultan), 1х USB Туре-С 2xUSB 3.1 (front),2хUSB 3.1 si 2х USB 2.0 (rеаr), 1x RJ45 сu concretizare сă, сопfоrm cerințelor tehnice specificate porturile video pot fi situate atît ре placa de bază cît și ре рlасă video discretă instalată în blocul de sitemă. Totodată oferta сu пumărul de роrturi mai mаrе de cît cerințele minime specificate va fi acceptată. 3. Se ассерtă Monitor cu minim 2 porturi video compatibile cu porturile video din blocul din sistemă? Coпcretizare: Nu este nevoe de acceptare dеоаrесе in cerințele tehnice specificate пu а fost indicat numărul de porturi la Monitor obligatoriu ,,mai multe de 2 (dоuă)" - Conectivitate - DisplayPort 9i HDMI; * conexiunea сu blocul de sistemă рriп cablu direct fără utilizаrеа adapterilor secundari. 4. Se accept monitor Ergonomic - cu un support suplimentar Monitor Аrm, compatibil се asigură funcția de ajustare ре înălțimе și functie de pivot? Coпcretizare: Nu se ассерtă_mопitоr Ergonomic - cu un support suplimentar Monitor Аrm, compatibil се asigurй funcția de ajustare ре înălțime și funcție de pivot - se va accepta monitor cu parametrii (la necessitate cu accesorii necesari) solicitali сопfоrm сеriп!еlоr tehnice specificate - Monitor Ergonomic de la același producător са și blocul de sistemă - cu suport reglabil in înălțime (sau un suport original suplimentar - Monitor Аrm, de la producătorul monitorului); dotat cu funcția de pivot de rotație 90.
Data:
15 nov 2019, 09:03
Subiectul întrebării:
ANUNT DE PARTICIPARE
Întrebare:
Vă rugăm să clarificați următoarele puncte ale procedurii de licitație: 11. Tenmenul de valilbilitate al contractului: 31/12/2019 22. Termernul de valabilitate al ofertelor: 60 zile Perioada de depunere a ofertelor: 18 nov 2019, 14:00 - 25 nov 2019, 13:00 Nu este clar modul în care aceste trei cerințe se corelează între ele.
Răspuns (18 nov 2019, 10:35):
Termenul de valabilitate solicitat al ofertelor 60 zile, nu împiedică faptul solicitării livrării bunurilor pînă la 20.12 2019 și termenului de valabilitate al contractului 31.12.19. Menționăm faptul că ofertele prezentate vor fi examinate în termen restrâns pentru a fi încheiat contractul cu operatorul economic desemnat câștigător.
Data:
18 nov 2019, 11:16
Subiectul întrebării:
ANUNT DE PARTICIPARE - Termernul de valabilitate al ofertelor
Întrebare:
Întrucât o ofertă comercială pentru o achizitia este un document cu forță juridică, care ține împreună relațiile juridice ale ofertantului și ale beneficiarului, nu puteți doar să setați termene de valabilitate exact așa cum doriți - solicităm să modificați termenul de valabilitate al ofertelor astfel încât să nu depășească termenul de valabilitate al contractului.
Răspuns (18 nov 2019, 16:41):
a fost modificat termenul de valabilitate al ofertelor - 30 zile
Data:
21 nov 2019, 09:59
Subiectul întrebării:
Procesor
Întrebare:
1.2 Procesor Min 4 -cores, Frecventa de baza min. 3,5 GHz, suport TurboBoost Technology, cache min 6MB, 14 nm, Generația - lansarea după 01.01.2019 „Turbo Boost Technology” - tehnologie proprie Intel. Vă rugăm să răspundeți dacă sunt permise procesoare alternative - cum ar fi AMD cu tehnologia „AMD Turbo Core” similară. Este necesară schimbarea caietului de sarcini conform legei - pentru a adăuga „sau echivalent”
Răspuns (21 nov 2019, 13:36):
În caietul de sarcini adaugam ”sau echivalent”
Data:
25 nov 2019, 15:56
Subiectul întrebării:
Difuzoarele
Întrebare:
Vă rugăm să clarificați: 5W este puterea pe canal sau puterea totală a boxelor. Pe baza faptului că monitorul, tastatura și mouse-ul trebuie să fie de aceeași marcă ca și computerul, înțelegem corect că difuzoarele trebuie să fie de aceeași marcă? Difuzoarele pot fi integrate în monitor sau atașate la acesta ca o opțiune și ce putere ar trebui să fie în acest caz - este o putere totală de 4W?
Răspuns (25 nov 2019, 16:46):
In caietul de sarcini - “1.3. Speakers - External RMS 5W” - sau solicitat difuzoare externe cu puterea totală RMS 5W, de la orice producător recunoscut internațional la fel ca și UPS-ul. De la acelaș producător trebuie să fie - “Blocul de sistem, monitor, tastatura și mouse” - conform caietului de sarcini.
Data:
25 nov 2019, 15:59
Subiectul întrebării:
CAIET DE SARCINI - Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan)
Întrebare:
Caiet de sarcini indică faptul că ar trebui să existe TREI porturi video digitale și două ar trebui să fie disponibile. Din această cerință nu există nicio logică dacă există trei porturi, toate cele trei ar trebui să fie disponibile. Pe baza faptului că monitoarele ar trebui să aibă 2 porturi video - DisplayPort și HDMI, din punct de vedere fizabilitatii este mai corect să se indice prezența obligatorie a două porturi native, la fel ca monitorul - HDMI și DisplayPort. Vă rugăm să faceți modificările corespunzătoare.
Răspuns (25 nov 2019, 16:49):
Sau solicitat 3 porturi Video: – 2 x Display port și 1x HDMI sau DVI, și va fi acceptată atît configurația din 2 x Display port + 1x HDMI cît și configurația 2 x Display port și 1x DVI, porturile Video pot fi atît integrate cît și situate pe cartela Video discretă. În caz de existența a numărului mai mare de porturi Video în blocul de sistemă (indiferent integrate sau discrete) decît cele obligatorii oferta la fel va fi acceptată.
Data:
27 nov 2019, 10:04
Subiectul întrebării:
Termen de livrare
Întrebare:
Stimați domni, vă rugăm să clarificați situația odată cu termenul de livrare al echipamentului. În anunț de participare, punct nr. 10, se precizează că termenul de livrare a echipamentului trebuie să fie înainte de 20/12/2019. Pe de altă parte, depunerea de propuneri trebuie să fie înainte de 5 decembrie 2019. În cazul ideal, contractul poate fi înregistrat la Ministerul Finanțelor nu mai devreme de 16 decembrie 2019, datorită necesității respectării procedurilor de achiziții publice. Vă rugăm să ne explicați cum este posibil să produceți și să livrați în țară 196 de computere, monitoare și UPS în 4 zile?
Răspuns (27 nov 2019, 14:40):
Luînd în considerare faptul că termenul de depunere al ofertelor este de 05.12.19 și termenul de asteptare pentru încheierea contractului este de 6 zile (conform prevederilor art. 32 p.(1) b) al Legii 131/2015) acesta practic poate fi înregistrat la Ministerul Finanțelor la o dată mai devreme decît cea indicată de Dvs. Totodată menționăm că vor fi acceptate ofertele care vor întruni condițiile tehnice înaintate în caietul de sarcini, inclusiv si termenul de livrare solicitat. La întrebarea înaintată menționăm că Autoritatea contractantă nu va produce/livra echipamentul solicitat însă acest fapt urmează a fi întrunit de participanții la procedura de achiziție.
Data:
27 nov 2019, 15:40
Subiectul întrebării:
Termen de livrare
Întrebare:
Stimați domni, Chiar dacă Ministerul Finanțelor și ANSC va fi capabil să rezolve toate problemele cele 6 zile despre care vorbiți, totuși niciun producător nu va putea produce și asigura livrarea echipamentelor în Moldova în 9 zile. Dacă spuneți că o companie din Moldova are echipamente în depozit, atunci există toate motivele pentru a presupune că configurația din sarcina tehnică a fost făcută pentru această companie. În acest caz, există toate motivele pentru a crede că există încălcări ale legii privind achizițiile publice. Prin urmare, vă rugăm să extindeți timpul de livrare a echipamentelor la datele normale, dat fiind vacanțele din întreaga lume
Răspuns (27 nov 2019, 16:47):
Nu este posibilă extinderea termenului de livrare a bunurilor din motiv că sursele financiare sunt alocate în anul bugetar 2019 și Autoritatea contractantă a înaintat aceste condiții de livrare reieșind din acest fapt.
Data:
27 nov 2019, 16:48
Subiectul întrebării:
CAIET DE SARCINI - Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan)
Întrebare:
Specificația pentru monitor prevede că trebuie să existe porturi Display Port și HDMI. Urmând practica normală și logica, computerul ar trebui să aibă și porturi DP și HDMI native. Voi, cu insistență inexplicabilă, insistați asupra cererii absurde pentru un port al standardului DVI învechit. Vă rugăm să excludeți acest port din caiet de sarcini și lăsați în cerințe prezența obligatorie a două porturi native: DP și HDMI, care vor corespunde porturilor necesare în monitor și, în același timp, nu sunt un standard învechit.
Răspuns (27 nov 2019, 17:56):
În caietul de sarcini sa cerut: Punctul 1.10 - Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan), 1x USB Type-C 2xUSB 3.1 (front), 2xUSB 3.1 si 2x USB 2.0 (rear), 1x RJ45; Citind atent cerințele din ce reiese că, portul DVI nu s-a solicitat ca opțiune obligatorie, s-au solicitat 3 porturi Video: – 2 x Display port și 1x HDMI sau DVI, și va fi acceptată atît configurația din 2 x Display port + 1x HDMI port cît și configurația 2 x Display port și 1x DVI port. În caz de existența a numărului mai mare de porturi Video în blocul de sistemă (indiferent integrate sau discrete) decît cele obligatorii oferta la fel va fi acceptată. Considerăm că aceasta e o aberație nefondată, deorece nu se solicită DVI portul ca opțiune obligatorie și considerăm că operatorul economic nu e în drept în așa ton să recomande inițitorului licitației ca să fie modificat caietul de sarcini bănuind că sub modele de Calculatoare pe care le promovează. Pentru cei care nu cunosc conjunctivele limbei de stat https://www.dex.ro/sau SAU conj. 1) (exprimă un raport disjunctiv și leagă două părți de propoziție sau două propoziții coordonate) Ori; fie (că). Azi sau mâine. El sau ea. Cântă sau dansează. 2) (exprimă un raport apozitiv și leagă două părți de propoziție ori, mai rar, două propoziții) Altfel zis; adică. Autorul Luceafărului sau M. Eminescu. 3) (exprimă un raport copulativ, integrativ și introduce ultima dintre părțile omogene) Precum și; de asemenea și. Se poate pescui în lacuri, în râuri, în mări sau în oceane.
Data:
27 nov 2019, 19:12
Subiectul întrebării:
CAIET DE SARCINI - Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan)
Întrebare:
Vă mulțumim pentru răspuns și pentru clarificarea modului în care trebuie să înțelegem SAU să folosim sintagma “sau”. Cu toate acestea, credem că platforma respectivă nu este cel mai potrivit loc pentru o discuție despre gramatica limbii române. Esența întrebării noastre constă în ideea că nu există nicio logică în faptul necesității unui port, care, în primul rând prezintâ în sine o interfață învechită. În al doilea rând, o astfel de interfață nu este disponibilă pe monitoarele care sunt achiziționate împreună cu un computer. Dvs insistați însă pe ideea că portul DVI ar trebui să-l înlocuiească pe cel HDMI (prezența căruia ar fi mult mai logică în cadrul acestor cerințe). Încă o dată, vă rugăm să nu promovați interesele unor agenți economici prin intermediul acestei licitații. La fel, credem că ar trebui să tratați cu mai multă atenție și profesionalism partea tehnică a licitației, decât cea lingvistică — vedem că în gramatica limbii române vă pricepeți destul de bine. Revenind la cererea noastră de modificare cerințelor față de porturile video pentru computerele procurate, trebuie să menționăm că suntem convinși că schimbările ar trebui să fie bazate pe un lanț logic. Acesta, la rândul său, ar trebui să fie absolut clar chiar și pentru un specialist IT junior.
Răspuns (29 nov 2019, 08:13):
CAIET DE SARCINI - Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan) Cerințele tehnice privind porturile Video nu vor fi modificate – din considerente că vor fi limitate combinațiile porturi Video care se vor încadra în cerințele specificate și excluderea expres a unor modele de echipamente disponibile la producătorii placilor de bază și a cartelelor video discrete.
Data:
29 nov 2019, 09:24
Subiectul întrebării:
CAIET DE SARCINI - Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan)
Întrebare:
Bună ziua, stimați colegi, Vă mulțumim pentru răspuns. Considerând cele expuse in răspunsul respectiv, înțelegem că sarcina Dvs. este de a asigura, prin orice mijloace posibile, participarea la licitația echipamentelor propuse de unul dintre agenții economici. Echipamentele menționate au fost deja propuse la o licitație similară anulată anterior. Regretăm că Dvs operați nu din considerente logice și de bun-simț, ci din motive de lobby-ism pentru interesele altor agenți economici. Procedând în modul dat, încălcați Legea privind achizițiile publice. Considerând cele expuse mai sus, vom fi nevoiți să apelăm la ANCS cu o solicitare de anulare a licitație publice.
Răspuns (29 nov 2019, 09:55):
Orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de Legea 131/2015 privind achizițiile publice.
Data:
29 nov 2019, 17:55
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini - “1.3. Speakers - External RMS 5W” - sau solicitat difuzoare externe cu puterea totală RMS 5W, de la orice producător recunoscut internațional la fel ca și UPS-ul. De la acelaș producător trebuie să fie - “Blocul de sistem, monitor, tastatura și mouse” - conform caietului de sarcini.
Întrebare:
Buna seara, Pe baza răspunsului Dvs. din 25 noiembrie 2019 (16:46) potrivit căruia difuzoarele și UPS-urile ar trebui să fie fabricate de un producător recunoscut internațional, înțelegem corect faptul că pentru punctul 1.3. Speakers - external RMS 5W ar trebui să fie mărci internaționale precum Dell, Lenovo, Acer, HP, Logitech, JBL, Genius, Bose și pentru UPS- companii precum APC, Eaton, Liebert, CyberPower, Tripp-Lite etc. În plus, vă rugăm să indicați caracteristici suplimentare pentru UPS, deoarece datele specificate în caietul de sarcini nu sunt suficiente pentru selectarea și crearea ofertei corecte a echipamentelor. În particular, pentru acest lucru este necesar cel puțin următorii indicatori: tip UPS (topologia) - on-line sau liniar- interactiv; durata bateriei la o sarcina de 50%; Indicele de protecție la supratensiune; timpul pentru trecerea la funcționarea pe baterie, ce interfață și software trebuie instalate pentru a controla UPS-ul. Multumesc
Răspuns (2 dec 2019, 11:46):
In caietul de sarcini sau solicitat boxe - punctul 1.3. Speakers - external RMS 5W – sau solicitat difuzoare externe cu puterea totală RMS 5W, de la orice producător recunoscut internațional la fel ca și UPS-ul. De la acelaș producător trebuie să fie - “Blocul de sistemă, monitorul, tastatura și mouse”. S-a solicitat UPS min. 450W (min. 4x SurgeProtector + 4x Battery prizei tipuri Schuko), lungimea cablului de alimentare nu mai puțin de 1,8 m; - va fi accepta UPS propus cu parametrii solicitați cu puterea de ieșire 450W (*nu confundați cu capacitatea de putere de ieşire (VA)) și min. 4x SurgeProtector + 4x Battery prizei tipuri Schuko). Software pentru a controla UPS-ul nu a fost specificat ca cerință obligatorie.
Data:
29 nov 2019, 17:55
Subiectul întrebării:
întrebările tehnice
Întrebare:
Stimați domnilor, Ne pare rău pentru un mesaj târziu, însă sperăm că mai avem timp să punem câteva întrebări referitor la licitație. Referitor la punctul nr. 2.11 Ergonomic - suport reglabil în înălțime (sau un suport suplimentar original - Brațul monitorului, producătorul monitorului); pivot de rotație 90 ° @ Care interval de reglare în înălțime este necesar? Ați putea să comentați dacă un interval de 100 mm ar fi suficient? Referitor la punctul nr. 2.9 Conectivitate - DisplayPort și HDMI; * conexiune cu blocul de sistem prin cablu direct fără utilizarea adapterilor secundari @ În punctul 2.9. din caietul de sarcini este indicată cerința de conectare a monitorului la computer fără orice fel de adaptoare. Pe de altă parte, în răspunsul din 29 noiembrie 2019, ora 8:13, menționați că pot exista două opțiuni pentru porturi video: Porturi - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie posibil simultan) @ Ați putea explica, cum ar trebui să fie conectat un port DVI la porturile (DisplayPort și HDMI) monitorului fără un adaptor? Vă rugăm să faceți modificările respective in caietul de sarcini. Mersi mult
Răspuns (2 dec 2019, 11:48):
1. Monitor: 2.11. Ergonomic - suport reglabil în înălțime (sau un suport original suplimentar - Monitor Arm, de la producătorul monitorului); pivot de rotaţie 90°; - Intervalul de reglare în înălțime la diferiți producător de Monitoare brand name recunoscuți internațional această reglare maximală este diferită, ca exemplu: 100mm, 110mm și 150mm, și acest parametru nu a fost specificat expres pentru nu a favoriza careva producători și careva modele concrete întru asigurarea participării largi a operatorilor economici întru obținerea celor mai competitive oferte. Monitor cu interval de reglare în înălțime de 100 mm va fi acceptat. 2. Conectivitate: 1.10. Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan), portu DVI nu sa solicitat ca opțiune obligatorie, sau solicitat 3 porturi Video: – 2 x Display port și 1x HDMI sau DVI, și va fi acceptată atît configurația din 2 x Display port + 1x HDMI cît și configurația 2 x Display port și 1x DVI. Conectarea monitorului prin portul DVI nu este condiție obligatorie, ca exemplu oferta echipamentul căreia va fi dotat cu min. 2x Display port și 1x HDMI va fi acceptată. În caz de existența a numărului mai mare de porturi Video în blocul de sistemă (indiferent integrate sau discrete) decît cele obligatorii oferta la fel va fi acceptată.
Data:
2 dec 2019, 12:34
Subiectul întrebării:
Orice producător recunoscut internațional
Întrebare:
Buna ziua, Vă mulțumim pentru răspuns, dar nu ați comentat specificarea «orice producător recunoscut internațional». Vă rugăm să concretizați despre ce nivel de producători vorbiți? Lista aproximativă de producători recunoscuți la nivel internațional (așa-numitul Brand-Name) pe categorii de echipamente a fost oferită în scrisoarea noastră anterioară. Mulțumim anticipat.
Răspuns (2 dec 2019, 16:13):
Lista aproximativă de producători recunoscuți la nivel internațional (așa-numitul Brand-Name) nu o cunoaștem deplină: pentru PC/NB: Apple, HP, Dell, Acer, Lenovo, Samsung, Asus, Toshiba, Sony, LG. Pentru componente PC și accesorii: Intel, AMD, Samsung, Transcend, Seagate, Kingston, Gembird, Logitech, SVEN, PHILIPS, MSI, Edifier, MAXELL, APC, PowerCom, DEEPCOOL etc.
Data:
2 dec 2019, 13:19
Subiectul întrebării:
CAIET DE SARCINI - Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan)
Întrebare:
Stimati Domni! Deja toti va vorbesc despre faptul ca DVI port este un detaliu in plus in specificatie. Dar D-ra continuati sa insistati pe prezenta acestui port. La contrapunerea raspunsurilor la intrebarea despre termenii de livrare, interfata video si altele, care sint prezente in aceasta sesiune de intrebari-raspunsuri, la fel daca de luat in consideratie propunerile tehnice ale companiilor si rezultatele lor la trei tendere precedente aferente acestei achizitii, se poate conchide univoc: este o intreprindere care trebuie sa cistige indeferent de mijloace. Va propunem sa actionati in limitele legale si sa asigurati transparenta si concurenta loiala in achizitiile publice. Va rugam insistent sa interveniti cu schimbarile de rigoare referitor la conditiile tehnice, care nu vor face lobby asupra unui furnizor, precum si sa clarificati termenii de livare (livrarea actelor 12 decembrie, iar licitatia va fi in ziua urmatoare, 14 si 15 decembrie- zile de odihna, iar 20 decembrie este ultima zi de livrare a echipamentului).
Răspuns (2 dec 2019, 16:54):
Nimeni nu face careva face lobby asupra unui furnizor, mai mult ca atît excluzînd careva poziții vom limita numărul modelelor(configurărilor) disponibile pe piață care vor corespunde cerințelor înaintate, dar poziția noastră este ca să participle mai mulți operatori economici de la mai mulți producători, întru asigurării concurenței loiale in achizitiile publice. Referitor la termenul de livrare a fost espunere mai sus.
Data:
2 dec 2019, 17:25
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini - Speakers - External RMS 5W; UPS
Întrebare:
Buna seara, vorbim despre echipamente specifice - UPS-uri și boxe audio. Vă rugăm să răspundeți în mod specific la întrebare. Multumesc
Răspuns (5 dec 2019, 11:16):
Procedura se anuleaza
Data:
4 dec 2019, 11:44
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
În timpul sesiunii întrebări-răspunsuri, mai multe modificări și clarificări au fost introduse. Pentru ca să nu ne confundăm în tot felul de modificări și pentru ca să avem o specificație foarte exactă, vă rugăm să editați caietul de sarcini prin introducerea în acesta tuturor modificărilor menționate în sesiunea de întrebări-răspunsuri. De asemenea credem că este necesar să includeți în descrierea caietului de sarcini toate mărcile / brandurile de echipamente, despre care colegii noștri mai sus au pus mai multe întrebări (pe care le considerăm destul de legitime).
Răspuns (5 dec 2019, 11:16):
Procedura se anuleaza
Tehnică de calcul (Repetat)
Data:
4 dec 2019, 11:48
Subiectul întrebării:
Branduri Răspuns: 02.12.2019 16:13
Întrebare:
Buna ziua! Dvs. in raspunsul din 02.12.2019 16:13 a indicat foarte putine branduri in domeniul Tehnicii de calcul. Clarificati va rog daca putem propunem echipament de alte branduri? De exemplu (Gigabyte, Supermicro, Biostar, Zotac, Fujitsu, Genius, Serioux, Emerson, Ultrapoer, Legrand, Eaton si Etc.) Multumim.
Răspuns (5 dec 2019, 11:17):
Procedura se anuleaza
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".