+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 08.11.2019 15:49
până la 18.11.2019 14:00
au rămas 3 zile
2
Propunerea ofertelor
de la 18.11.2019 14:00
până la 25.11.2019 13:00
3
Licitaţie
26.11.2019 14:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 2 121 666,67 MDL
Perioada clarificărilor: 8 nov 2019, 15:49 - 18 nov 2019, 14:00
Perioada de depunere a ofertelor: 18 nov 2019, 14:00 - 25 nov 2019, 13:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
Tehnică de calcul (Repetat)
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Inspectoratul General al Poliției
Codul fiscal/IDNO
1013601000495
Adresa
MD-2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tiraspol 11/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Corduneanu Elena
Telefonul de contact
022-868-066
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
8 nov 2019, 15:49
Data ultimilor modificări
14 nov 2019, 13:51
Achizitii.md ID
21014290
CPV
30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru computer
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
duae_bunuri.doc
Documentele la ofertă
duae
8.11.19 15:49
documentația.doc
Documentele la ofertă
documentația standartă
11.11.19 16:01
anunt.semnat.pdf anunt.semnat.pdf
Documentele la ofertă
anunț de participare
11.11.19 16:01
caiet.doc
Documentele la ofertă
caiet de sarcini
14.11.19 13:51
Data:
12 nov 2019, 11:47
Subiectul întrebării:
Specificaţii tehnice pentru achiziţionarea tehnicii de calcul
Întrebare:
Buna ziua! In conformitate cu specificatiile tehnice solicitate si anume: 1. Computer Brand Name recunoscut internațional 1.3. MB - Sokets compatibil cu CPU, RAM (2400Mhz), support up to 64 GB; PCI Express x16, 2x PCI Express x1 sau x4 (cel puțin 2 sloturi trebuie să fie libere), 2x M.2 slots 3xSATA 6.0Gb/s 1.10. Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan), 1x USB Type-C 2xUSB 3.1 (front), 2xUSB 3.1 si 2x USB 2.0 (rear), 1x RJ45; 2. MONITOR 2.9. Conectivitate - DisplayPort şi HDMI; * conexiunea cu blocul de sistemă prin cablu direct fără utilizarea adapterilor secundari 2.11. Ergonomic - suport reglabil în înălțime (sau un suport original suplimentar - Monitor Arm, de la producătorul monitorului); pivot de rotaţie 90°; iar dat fiind faptul, ca licitatia data a fost petrecuta de mai multe ori fara reusite, iar motivele anularii fiind contestatiile parvenite in urma specificatiei tehnice solicitate, alcatuite detaliat sub anumite platforme/brand-uri de PC-uri costisitoare si care nu este in concordanta nici cu bugetul alocat pentru aceasta achizitie si nici cu sarcina de lucru al Beneficiarului, deoarece la fel conform sedintelor din cadrul ANSC unde au fost discutate licitatiile petrecute, s-a constatat faptul ca Autoritatea Contractanta intentioneaza sa achizitioneze statii de lucru simple pentru procesul de lucru al IGP si anume pentru anchetatori. Totodata, dorim sa atragem atentia grupului de lucru ca solicitarea parametrilor mentionati mai sus precum: MB - Sokets support up to 64 GB (ceea ce inseamna 4x sloturi DIMM pentru memoria RAM) insa in configuratia standarta fiind solicitat RAM - Min 8GB iar ajustarea acesteia pina la 32GB este cu mult peste sarcina de lucru necesara, acest volum fiind utilizat doar la statiile performante si pentru sarcini de calcul sofisticate; Ports - 2x Display port, 1x HDMI sau DVI port (min.2 trebuie să fie accesibile simultan), ceea ce insemna prezenta a 3 porturi digitale, in configuratie fiind solicitat doar un Monitor cu 2 tipuri de conexiune "Conectivitate - DisplayPort şi HDMI"; 1x USB Type-C; Ergonomic - suport reglabil în înălțime (sau un suport original suplimentar - Monitor Arm, de la producătorul monitorului) , toate acestea in ansamblu majoreaza bugetul achizitiei date ceea ce contravine cu Articolul 7. Principiile de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice, a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante. Reiesind din cele expuse mai sus si intru asigurarea participarii largi a operatorilor economici, asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice, obtinerea celor mai competitive oferte, tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, solicitam sa concretizati urmatoarele: 1. Se accepta PC-uri cu MB - Sokets compatibil cu CPU, RAM (2400Mhz), support up to 32GB (2xDIMM sockets); 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1 sau x4 , 2 x M.2 card slots-? 2. Se accepta PC-uri cu minim urmatoarele porturi: - 1 x Display port, 1x HDMI, 1VGA sau DVI port (total 3 porturi video), 4 x USB 3.1 Gen 1 & Gen 2 (front), 2xUSB 3.1 si 2x USB 2.0 (rear), 1x RJ45-? 3. Se accepta Monitor cu minim 2 porturi video compatibile cu porturile video din blocul de sistem-? 4. Se accepta monitor Ergonomic - cu un suport suplimentar Monitor Arm, compatibil ce asigura functia de ajustare pe inaltime si functia de pivot-? Va multumim anticipat!
Răspuns (14 nov 2019, 13:49):
1. Se ассерtă PC-uri cu МВ -Sokets compatibil cu CPU, RAM (2400), support up to 32 Gb (2хDIMM sokets); PCI Express х16, 1х PCI Express х1 sau х4 (cel puțin 2 sloturi trebuie să fie libere), 2хМ2 slots 3xSATA 6.0Gb/s? Coпcretizare: Se accept parțial МВ -Sokets compatibil cu CPU, RAM (2400) , support up to 32 Gb (2хDIMM sokets); PCI Express х16, 2х PCI Express х1 sau х4 (cel pu{in 2 sloturi trebuie sй fie libere), 2хМ.2 slots 3xSATA 6.0Gb/s. 2. Se accept РС-uri cu minim urmйtоаrеlе porturi: 1х Display port, 1хHDMI, lvcА sau DVI (total 3 Porturi video),4 USB 3.1 Gen 1 &amp, Gen 2 (front),2хUSB З.1 qi USB 2.0 (rеаr), 1х EJ45? Coпcretizare: Modificarea сеriпțеlоr in documentalia de licitație Nu se ассерtё, dеоаrесе se сеrе majorarea пumărului porturilor USB 3.1 din fаță de la 2 lа 4 сееа се vа duсе la rеduсеrеа сопсurеțеi din considerente сi la majoritatea producătorilor în față se îпсоrроrеаză 2 porturi USB 3.1 - Se va accepta configurația conform cerințelor tehnice minime specificate 2х Display роrt, 1х HDMI sau DVI роrt (min.2 trebuie să fie accesibile simultan), 1х USB Туре-С 2xUSB 3.1 (front),2хUSB 3.1 si 2х USB 2.0 (rеаr), 1x RJ45 сu concretizare сă, сопfоrm cerințelor tehnice specificate porturile video pot fi situate atît ре placa de bază cît și ре рlасă video discretă instalată în blocul de sitemă. Totodată oferta сu пumărul de роrturi mai mаrе de cît cerințele minime specificate va fi acceptată. 3. Se ассерtă Monitor cu minim 2 porturi video compatibile cu porturile video din blocul din sistemă? Coпcretizare: Nu este nevoe de acceptare dеоаrесе in cerințele tehnice specificate пu а fost indicat numărul de porturi la Monitor obligatoriu ,,mai multe de 2 (dоuă)" - Conectivitate - DisplayPort 9i HDMI; * conexiunea сu blocul de sistemă рriп cablu direct fără utilizаrеа adapterilor secundari. 4. Se accept monitor Ergonomic - cu un support suplimentar Monitor Аrm, compatibil се asigură funcția de ajustare ре înălțimе și functie de pivot? Coпcretizare: Nu se ассерtă_mопitоr Ergonomic - cu un support suplimentar Monitor Аrm, compatibil се asigurй funcția de ajustare ре înălțime și funcție de pivot - se va accepta monitor cu parametrii (la necessitate cu accesorii necesari) solicitali сопfоrm сеriп!еlоr tehnice specificate - Monitor Ergonomic de la același producător са și blocul de sistemă - cu suport reglabil in înălțime (sau un suport original suplimentar - Monitor Аrm, de la producătorul monitorului); dotat cu funcția de pivot de rotație 90.
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".