Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 270 000 MDL
Perioada clarificărilor: 8 nov 2019, 15:40 - 22 nov 2019, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 22 nov 2019, 9:00 - 29 nov 2019, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Autovehicul de serviciu, conform caietului de sarcini
Informația despre anulare
Motivul anulării
Reieșind din prevederile Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și în conformitate cu prevederile pct. 5 din subpct. 3) din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice, drept condiție pentru încheierea contractului este existența surselor financiare sau a dovezii alocării acestora. La moment, Biroului nu i-au fost redistribuite mijloacele financiare pentru încheierea contractului respectiv de achiziție.
Astfel, in luna septembrie 2019 au fost reexaminate soldurile la diferite categorii de cheltuieli, identificîndu-se unele economii de mijloace. În acest context, prin scrisoarea nr. 340 din 23 octombrie 2019 a fost solicitat acordul organului ierarhic superior în vederea utilizării mijloacelor economisite la contul „Mijloace de transport” și inițierea licitației deschise în vederea procurării unui autovehicul de serviciu. Urmare primirii acceptului de la organul ierarhic superior, ultimul, în baza solicitării BCS, a inițiat procedura de redistribuire a mijloacelor financiare la contul „Mijloace de transport”, iar Biroul de Curieri Speciali a publicat procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea unui autovehicul. Pînă în prezent, redistribuirea mijloacelor financiare necesare la contul „Mijloace de transport” nu a fost efectuată (nu a fost acceptată) de către Ministerul Finanțelor. Din motivul invocat Biroul de Curieri Speciali este în imposibilitatea încheierii contractului.
Data anulării
30 dec 2019, 12:52
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Biroul de Curieri Speciali
Codul fiscal/IDNO
1006601003821
Adresa
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. A. Șciusev 85
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Bordeniuc Cornelia
Telefonul de contact
022229607
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
8 nov 2019, 15:40
Data ultimilor modificări
30 dec 2019, 12:52
Achizitii.md ID
21014287
CPV
34100000-8 - Autovehicule
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Autovehicul
Buget: 270000.0 MDL
Anulată
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".