Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 1 109 500 MDL
Perioada clarificărilor: 8 nov 2019, 13:53 - 18 nov 2019, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 18 nov 2019, 12:00 - 2 dec 2019, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de proiectare pentru reparația drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 0,00 – 8,00
Informația despre anulare
Motivul anulării
În baza deciziei grupului de lucru al Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor” nr. ocds-b3wdp1-MD-1573213385387 din 03.12.2019 ce ţine de evaluarea rezultatelor licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1573213385387 din 02.12.2019, în vederea achiziţionării lucrărilor de proiectare pentru reparația drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 0,00 – 8,00, vă comunicăm următoarele:
Ținând cont de prevederile legale, grupul de lucru conform art.71(1) al Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015, anulează procedura de atribuire a contractului, din motiv că numărul de ofertanţi care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru această procedură.
Data anulării
4 dec 2019, 15:53
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”
Codul fiscal/IDNO
1003600023559
Adresa
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Drăgălin Cristian
Telefonul de contact
+37322212296
Fax
+37322212296
Datele achizitiei
Data publicării
8 nov 2019, 13:43
Data ultimilor modificări
4 dec 2019, 15:53
Achizitii.md ID
21014277
CPV
71300000-1 - Servicii de inginerie
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".